AJD właściwy wybór na całe życie


Jeśli nie masz jeszcze indeksu, a marzy Ci się studiowanie w dynamicznie rozwijającej się Uczelni, to Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ma dla Ciebie szereg ciekawych propozycji. Informacje na temat uczelni oraz o wolnych miejscach na rok akademicki 2010/2011 znajdziesz na stronie internetowej: www.ajd.czest.pl.

Akademia im. Jana Długosza szczyci się 40-letnią tradycją. Powstała w 1971 roku Uczelnia, przez cały rok akademicki 2010/2011 świętować będzie jubileusz. Będzie on doskonałą okazją do podsumowań i zbilansowania dotychczasowych dokonań. Przez 40 lat AJD wykształciła blisko 50 tysięcy absolwentów – ludzi, którzy po uzyskaniu dyplomu znajdują zatrudnienie m. in. w przemyśle, instytucjach kultury, samorządu, prowadzą własną działalność gospodarczą czy artystyczną. Wiadomo – dyplom ukończenia wyższej uczelni zapewnia wszechstronny rozwój, co umożliwia podjęcie zatrudnienia w przeróżnych sektorach gospodarki i gwarantuje szybkie przekwalifikowania się gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
Uczelnia oferuje kształcenie w ramach pięciu Wydziałów: Filologiczno-Historyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Pedagogiczny, Nauk Społecznych, Wychowania Artystycznego, gdzie proponuje naukę na 24 kierunkach kształcenia pierwszego i drugiego stopnia (Akademia oferuje naukę na studiach dziennych i zaocznych). Uczelnia prowadzi studia III stopnia na kierunku historia oraz posiada prawa do nadawania stopnia doktora na kierunku fizyka. Wydział Filologiczno-Historyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Dynamiczny rozwój i baczne obserwowanie zmian jakie zachodzą na rynku pracy powoduje, że władze AJD ustawicznie starają się dostosować ofertę kształcenia do potrzeb młodzieży. I właśnie dlatego w roku akademickim 2010/2011 Uczelnia uruchamia studia na trzech nowych kierunkach pierwszego stopnia: biologia, inżynieria bezpieczeństwa, turystyka i rekreacja. Ustawiczne zmiany na rynku pracy powodują, że ludzie cały czas potrzebują i poszukują sposobów na zdobycie dodatkowych uprawnień i umiejętności.
Z myślą o nich Akademia proponuje studia na ponad 60 kierunkach studiów podyplomowych obejmujących swym zasięgiem szereg obszarów nauki, które znajdują bezpośrednie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki.
Akademia im. Jana Długosza, to uczelnia jednocząca ambitnych ludzi planujących swój rozwój i powiększanie własnego potencjału. Umożliwiają to liczne przywileje jakimi dysponują studenci AJD: wymiana międzynarodowa, szeroki system stypendialny, możliwość pracy w kołach naukowych, korzystania z zaplecza sportowego i socjalnego. Jednocześnie młodzi ludzie budują swoją przyszłość w oparciu o wysoką jakość kształcenia w AJD w połączeniu z bogatą ofertą kulturalną, jaką proponuje Uczelnia, Częstochowa i region. Dołącz do nas! – zapewniamy, że dobre wykształcenie to najlepsza inwestycja na całe życie.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code