Zamczysko w gminie Wręczyca Wielka


REZERWATY PRZYRODY ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

W gminie Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim jest rezerwat kulturowo-przyrodniczy. Mieści się w okolicach wsi Grodzisko i Wręczyca Mała w dolinie Czarnej Okszy. Obszar rezerwatu podlega ochronie ścisłej.
Ten leśny rezerwat przyrody utworzono (27 kwietnia 1953 roku) w celu ochrony dębu szypułkowego, rosnącego na wałach obronnych wczesnośredniowiecznego grodziska i utworzonego później w tym miejscu obozu wojsk szwedzkich z czasu potopu szwedzkiego. Starym dębom w wieku 190–210 lat towarzyszą: modrzew europejski, buk zwyczajny, grab, rzadziej lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jodła pospolita, leszczyna, głóg dwuszyjkowy, trzmielina pospolita i dziki bez czarny. Runo jest charakterystyczne dla lasu mieszanego. Do najcenniejszych roślin należą objęte ścisłą ochroną gatunkową: rojownik pospolity, lilia złotogłów i śniedek baldaszkowaty. Cztery gatunki chronione są częściowo: złoć żółta, zawilec gajowy, kopytnik pospolity i konwalia majowa. Oddalony jest o ok. 150 m na północny zachód od drogi wojewódzkiej nr 492. Rezerwat znajduje się pod zarządem Nadleśnictwa Kłobuck. Obejmuje 1,35 ha

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.