Stop SMOG


Częstochowscy strażnicy miejscy, dbając o poprawę jakości powietrza i zdrowie mieszkańców Częstochowy, cały czas prowadzą kontrole domowych kotłowni i sprawdzają, czy osoby nie spalają śmieci. Od 1 stycznia 2019 roku Straż Miejska przeprowadziła już 1408 kontroli. Większość odbyła się na telefoniczne zgłoszenie mieszkańców. Straż Miejska przypomina też, że kontrole może prowadzić tylko na terenie miasta, a o problemami smogu mówi także podczas akcji „Ferie ze Strażą Miejską”.

Jeszcze trwa sezon grzewczy.

Częstochowska Straż Miejska, odpowiadając na zgłoszenia mieszkańców, kontroluje wskazane posesje i sprawdza czym mieszkańcy palą w domowych piecach. Od początku 2019 roku częstochowscy strażnicy miejscy przeprowadzili ponad tysiąc kontroli. Przypomnijmy, że w 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili na terenie miasta blisko 2000 kontroli „domowych palenisk”, podczas których ujawnili ok. 358 przypadków spalania śmieci.
O tym, że nie wolno spalać śmieci w domowych piecach strażnicy miejscy mówią podczas akcji „Ferie ze Strażą Miejską”. Podczas zimowych ferii komendę Straży Miejskiej odwiedzają grupy ze szkół i przedszkoli. Dzieci i młodzież dowiadują się co to jest smog i są proszone, aby nabytą wiedzę przekazać w domu rodzicom.
Częstochowscy strażnicy miejscy mogą interweniować tylko na terenie Częstochowy. W 2018 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej otrzymali 3180 zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarką odpadami. Część zgłoszeń pochodziła jednak od mieszkańców sąsiednich gmin. Częstochowska Straż Miejska może kontrolować tylko posesje na terenie Częstochowy. W sąsiednich gminach zgłoszenia dotyczące spalania śmieci w domowych piecach należy zgłaszać do właściwych urzędów czy służb działających na terenie tych gmin, które mają kompetencje do przeprowadzenia kontroli zmierzających do ujawniania przypadków spalania śmieci w domowych piecach.
Na terenie Częstochowy do ujawniania przypadków spalania śmieci wykorzystywany jest też specjalistyczny dron, który kontroluje dzielnice wskazane w zgłoszeniach od mieszkańców. Działania drona koordynowane są przez Wydział Ochrony Środowiska, rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

Czy wiesz, co to jest smog? Z czego powstaje, na co szkodzi i jak się przed nim chronić?

Smog (ang.) = smoke (dym) + fog (mgła). Smog to połączenie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości zanieczyszczeń z kominów gospodarstw domowych. Na temat smogu częstochowska Straż Miejska informuje na spotkaniach z seniorami, radami dzielnic, a także ta tematyka jest wprowadzana podczas szkolnych prelekcji.
Zanieczyszczenia z kominów gospodarstw domowych powstają poprzez spalenie śmieci, paliw złej jakości czy też stare piece. W wyniku tego spalania powstają i trafiają do powietrza: pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla czy benzoalfapiren. Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza pochodzi z domów. Główne źródła zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 w województwie śląskim to: gospodarstwa domowe (55%), przemysł (20%), transport drogowy (13%) i inne (12%).

Jak sprawdzić stan jakości powietrza i jak zatrzymać smog?
Dostępne są strony internetowe i aplikacje. Komunikaty podają też urzędy (www.czestochowa.pl) i media. Jakość powietrza można sprawdzić na stronie internetowej częstochowskiej Straży Miejskiej (www.sm.czestochowa.pl).

Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie?

Spalając w starych piecach opał niskiej jakości szkodzimy sobie i innym. Smog może prowadzić do chorób: głowy (udar, ból głowy, obniżenie pamięci i koncentracji), mózgu, serca (zawał, arytmia, choroba wieńcowa), układu rozrodczego (zaburzenia płodności, wady rozwojowe), płuc (nowotwór płuc, astma, zapalenie i infekcje dróg oddechowych), żył (miażdżyca, nadciśnienie), skóry (alergie i podrażnienia) i twarzy (podrażnienie, oczu, nosa, gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok). Jest więc bardzo niebezpieczny.
Do grup szczególnego ryzyka zaliczani są: małe dzieci, osoby starsze, osoby chore i kobiety w ciąży.
Straż Miejska w Częstochowie radzi jak zachować się podczas alarmu smogowego. Należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Należy korzystać z transportu zbiorowego. Należy założyć maseczkę antysmogową. Nie należy wietrzyć mieszkania czy domu. Powinno się stosować oczyszczacze powietrza.

Jak można przyczynić się do poprawy powietrza?

Zmienić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne. Wymienić stary piec na kocioł klasy 5. Palić opałem dobrej jakości. Korzystać z transportu zbiorowego (publicznego). Organizować wspólne przejazdy samochodem. Zamienić środek transportu na rower. Dawać dobry przykład sąsiadom. Rozmawiać o problemie z rodziną. Dzielić się ze znajomymi wiedzą o sposobie zatrzymania smogu… Warto starać się też o miejskie dotacje.

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

R

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.