WŁODARZE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO. „Mieszkańcy mogą liczyć na moją pomoc”


Rozmowa z wójtem Gminy Poczesna Krzysztofem Ujmą

Już po raz czwarty z rzędu mieszkańcy Gminy Poczesna przekazali Panu ster zarządzania gminą. Odbiera to Pan jako docenienie całości Pana pracy na rzecz gminy czy bardziej jako jeszcze większe wyzwanie?

Odbieram to jako docenienie mojej dotychczasowej pracy na rzecz gminy Poczesna i jej mieszkańców, jak również traktuję to jako jeszcze większe wyzwanie, i jako jeszcze bardziej wydajną pracę. Nie będę oryginalny, kiedy powiem, że wybory to dla każdego włodarza czy polityka wielki sprawdzian. Podsumowanie tego co deklarował w programie wyborczym z tym czego dokonał. Każdy z zarządzających dąży do tego, aby ten bilans był nie tylko „wyzerowany”, ale aby był na plusie. Wyborcy potrafią dokonać właściwego wyboru.

Wybór mieszkańców jest zapewne również okazaniem zaufania do Pana. Jak buduje się taką ufność społeczną?
Chciałbym przypomnieć, że zanim zostałem Wójtem gminy Poczesna, przez trzy kadencje pełniłem funkcję radnego, Przewodniczącego Rady Gminy. Dzięki temu zdobyłem doświadczenie w pracy samorządowej. Ta wiedza i doświadczenie owocuje. Poza tym zawsze, czy startując na radnego, czy na Wójta nie prowadziłem kampanii negatywnej, wrogiej, a rzeczową i merytoryczną. Poza tym mieszkańcy wiedzą, że mogą liczyć na moją pomoc. Jestem Wójtem nie tylko w urzędowych godzinach przyjęć, ale również popołudniami czy w dni wolne od pracy. Bardzo często zdarza się, że mieszkańcy mówią mi o swoich problemach. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ wierzą, że ich nie zawiodę, że wysłucham i w miarę możliwości pomogę. To cieszy, ale z perspektywy wiem, że takie zaufanie buduje się latami i ciężką pracą.

Pod Pana rządami wiele w Gminie się zmieniło. Co uważa Pan za swój największy sukces?
Sukcesem dla mnie jest to, że każda inwestycja jest realizowana w montażu finansowym z pozyskiwanymi środkami zewnętrznymi, unijnymi lub krajowymi. Sukcesem jest, kiedy dobrze odczytuję oczekiwania naszych mieszkańców, a później wspólnie cieszymy się z osiągniętego celu. I nie jest ważne, ile w złotówkach kosztowała realizacja zadania, ale ważna jest radość z efektów końcowych z zakończenia inwestycji.

Która z kadencji była najbardziej owocna?
Ja bym tego tak nie klasyfikował. Każda była bardzo pracowita i bardzo ważna, bo każdy dzień to realizacja budżetu gminy w temacie inwestycji, remontów, rozwoju. Wszystko to z myślą, aby nasza gmina była nowoczesna. Każda kadencja to nowe wyzwania, nowa Rada – a w niej nowe osobowości. Przez cztery lata można zaprzyjaźnić się i świetnie się rozumieć z radnymi. Dzięki temu praca przebiega sprawniej.

Z jakimi planami i nadziejami wchodzi Pan w ten dłuższy, pięcioletni czas pracy?
W tej kadencji – tak jak to było w poprzednich zamierzam bardzo owocnie współpracować z Radą Gminy Poczesna. Wierzę, że radni wykorzystają swoją wiedzę, umiejętności. Oni reprezentują swoich wyborców. Oczywiście jako Wójt będę się wsłuchiwał w głosy mieszkańców, w ich sugestie. Będą reprezentować swoich mieszkańców w sposób kompetentny i skuteczny. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy patrzeć w jednym kierunku – w kierunku dobra mieszkańców gminy Poczesna.

Poczesna, to gmina położona najbliżej Częstochowy. Jak to wpływa na funkcjonowanie Gminy?
Tak, jesteśmy – ze względu na położenie gminą podmiejską, a właściwie miejską i to niesie za sobą prawie same zalety. M.in. dlatego, że przybywa nam mieszkańców i nie tylko dlatego, że wzrasta przyrost naturalny, ale też dlatego, że ludzie chcą się na terenie gminy Poczesna osiedlać. Chcą u nas mieszkać. Młodzi ludzie doceniają również zaplecze edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne gminy Poczesna.
Ale nasze położenie to również bliskość trasy DK1, a to z kolei pomaga mieszkańcom w szybkiej komunikacji, ale i niesie pewne trudności. Trasa DK1 generuje bardzo duży ruch – 45 tys. pojazdów na dobę. Z naszych dróg lokalnych korzystają kierowcy, którzy starają się ominąć korki. Poprawę przyniesie wybudowanie i otwarcie autostrady A1, która przejmie część ruchu pojazdów, a wtedy nasze drogi staną się bardziej bezpieczne.

Na swoim koncie ma Pan wiele nagród. W ubiegłym roku został Pan doceniony wyróżnieniem przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej za propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, a Pracodawcy zrzeszeni w Grupie Lewiatan uhonorowali Pana za dobre gospodarowanie gminą. To zapewne satysfakcjonuje, ale i zobowiązuje do dalszych prac na rzecz mieszkańców gminy.
Każde uhonorowanie pracy jest wielką satysfakcją, jak się jest docenianym, to z większym zaangażowaniem i bardziej intensywnie człowiek pracuje, jak również podejmuje nowe wyzwania. Mnie każde takie wyróżnienie bardzo cieszy i zagrzewa do wydajniejszej pracy.

Czy gmina Poczesna odczuwa skutki zanieczyszczenia powietrza, mam na myśli wszechobecny smog?
Staramy się realizować działania, które zmierzają ku poprawie stanu środowiska i powietrza, którym oddychamy. Prowadzimy edukację w szkołach i wśród osób dorosłych, aby uwrażliwić mieszkańców i wdrożyć ich do nieustannego dbania o środowisko.
Ważnym elementem w naszych proekologicznych działaniach jest udział w realizacji programów, które mają na celu poprawić jakość powietrza, a co za tym idzie jakość naszego zdrowia i życia. Jednym z nich jest Program Czyste Powietrze zaproponowany przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Wpisuje się tu również program Ograniczenia Niskiej Emisji, wprowadzony w 2008 roku, który skutkował wymianą tradycyjnych kotłów na ekologiczne. Od 2011 roku jest udzielane dofinansowanie do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne ze środków budżetu gminy Poczesna. Do tej pory z programu skorzystało ponad 500 gospodarstw. Złożony został również wniosek dla 500 gospodarstw zainteresowanych realizacją programu Odnawialne Źródła Energii, które złożyły deklaracje w tutejszym Urzędzie. Czekamy na ocenę wniosku. Reasumując, wszystkie te działania winny poprawić stan środowiska i powietrza, którym oddychamy.

Czego życzyć Panu i mieszkańcom na nowy 2019 rok?
Na pewno zdrowia dla siebie i bliskich jak również wytrwałości i szczęścia w realizacji postawionych celów.

Dziękuję za rozmowę
URSZULA GIŻYŃSKA

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.