„Zielona Pracownia 2018”


KONKURS DLA SZKÓŁ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nowoczesne pomoce naukowe i przyjaźnie kolorowa sala – tak wygląda nowa pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie. Została ona wykonana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie została finalistą czwartej edycji konkursu pn.: „Zielona Pracownia 2018”. Projekt pt. „Jurajscy eco-odkrywcy”, przygotowany przez Joannę Pawłowską-Kramer, znalazł się w gronie nagrodzonych 68 szkół z województwa śląskiego spośród 127 nadesłanych wniosków na konkurs, organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szkoła na przygotowanie Sali otrzymała 30 000 zł. Wizualizacja powstała dzięki współpracy z rodzicami reprezentowanymi przez Pracownię Projektową Maciej Janeczek. Pracownia, jej wygląd i wyposażenie mają być dla ucznia, rodzica i innych nauczycieli inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska i zachowań ekologicznych. Dlatego w wystroju dominuje biel, beż, bukowe drewno, czyli odcienie jurajskich amonitów, wapiennych ostańców i buków wyjaśnia Joanna Pawłowska-Kramer.
Szkoła nr 31 w Częstochowie kierowana przez dyrektor Monikę Stelmach jest pierwszą w Częstochowie, nagrodzoną w tak prestiżowym konkursie. Konkurs organizowany jest dwuetapowo, najpierw projekt i jego ocena, a potem po wygraniu pierwszego, w etapie drugim szczegółowej weryfikacji poddaje się pomysły i sposoby realizacji ekopracowni. Skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem konkursowym było przygotowanie projektu szkolnej pracowni do nauczania m.in. przedmiotów przyrodniczych, napisanie autorskiego programu edukacyjnego (innowacji pedagogicznej), która będzie realizowana w nowej ekopracowni przyrodniczo-biologicznej. Stworzony przez nauczyciela przyrody i biologii Joannę Pawłowską-Kramer autorski program z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej nosi nazwę „Jurajscy eko-odkrywcy” i jest przeznaczony dla uczniów klas IV–VIII. Aktualnie jest on wykorzystywany podczas zajęć Koła Biologicznego oraz realizacji podstawy programowej nauczania przyrody i biologii. Uczniowie cieszą się z pięknej sali. – Fajnie jest uczyć się w takiej pracowni. Mamy nowe ławki, wiele pomocy naukowych, nowoczesną tablicę interaktywną. Możemy tu przeprowadzać różne doświadczenia. To pomaga w nauce. A my przyrodę lubimy i szanujemy – mówią Mateusz Rymkiewicz i Michał Podsiadlik, którzy prezentują doświadczenie procesu filtrowania wody
Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów, a także pomysły w jej zagospodarowaniu, czyli spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
Główną myślą przewodnią przy planowaniu pracowni było powiązanie jej w naturalny sposób z najbliższym środowiskiem przyrodniczym. Jej wyposażenie i wystrój pozwoli na wyeksponowanie najbliższego nam środowiska przyrodniczego – krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, co ma zafascynować ucznia i dalej przez kolejne lata nauki wspierać przy przeżywaniu, odkrywaniu tajemnic jurajskich wzgórz i jaskiń, aby potem mógł penetrować zakątki Polski i poznawać świat, następnie dalej patrzeć w gwiazdy i planety w poszukiwaniu życia, zachowując się przy tym odpowiedzialnie i bezpiecznie dla zdrowia. Wszystkim tym działaniom przyświeca naczelna myśl i postanowienie, aby nieustannie motywować uczniów do troski o zachowanie bioróżnorodności i równowagi ekologicznej w najbliższym środowisku i na całym globie. Zależy nam na upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ukształtowaniu prawidłowych postaw w rodzinach. Uczniowie poszerzają swą wiedzę podczas zajęć, a potem przekazują ją swoim rodzicom i rodzeństwu w domach. Wtedy ta edukacja ma sens. Dzięki zakupionym pomocom naukowym uczniowie empirycznie sprawdzają jakość środowiska stan wód, gleby, powietrza, i jeżeli wyniki będą niekorzystne, to do końca życia będą wiedzieć, że o własne środowiska trzeba dbać. Podstawą jest samodzielne uczestnictwo ucznia w procesie badania i wyciągnięcie wniosków – mówi Joanna Pawłowska-Kramer.
Oficjalne otwarcie pracowni miało miejsce w listopadzie 2018 r. Dyrektor szkoły Monika Stelmach podkreśla, że szkoła podejmuje kolejne wyzwania. – Jesteśmy w procesie wyposażania pracowni fizycznych, geograficznych, biologicznych. To służyć ma naszym uczniom, ich rozwojowi. A w naszej szkole uczy się 665 dzieci. Dlatego ucieszyłam się z pomysłu pani Joanny i ją wspomagałam, także z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – dodaje dyr. Monika Stelmach.

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.