ŻOŁNIERZ WYKLĘTY – NIEZŁOMNY. Pamięci legendarnego „Warszyca”


19 lutego 2019 roku obchodzimy 72. rocznicę zamordowania generała Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Pod Obeliskiem Jego pamięci (przy skrzyżowaniu ulic: św. Rocha i Wręczyckiej w Częstochowie) częstochowscy patrioci co roku oddają hołd Żołnierzowi Wyklętemu. Tak było i tym razem.

Przed obeliskiem, pod wodzą ks. Ryszarda Umańskiego, kapelana środowisk patriotycznych, w intencji ,,Warszyca” modlili się przedstawiciele Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość, częstochowskiej ,,Solidarności”, Stowarzyszenia ,,WIR”, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła Szymona Giżyńskiego oraz młodzieżówki PiS. Zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, odmówili modlitwę, po czym złożyli wieńce i zapalili znicze.
Do zebranych patriotów przemówił prezes Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość Krzysztof Garus. Zaprosił na wystawę poświęconą Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi” – ,,Warto było żyć”. Udostępniona została w klubie Stowarzyszenia przy ul. Łódzkiej 8/12, można ją oglądać do 30 marca 2019 roku. Z kolei przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Jacek Strączyński zaprosił na uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym – 1 marca 2019 roku. Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych rozpocznie Msza Święta w Kościele pw. św. Jakuba w Częstochowie, o godzinie 16.00. Po Eucharystii nastąpi przemarsz pod Tablicę Pamięci przy ul. Kilińskiego oraz Tablicę poświęconą Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi”, przy Al. NMP 33 i Tablicę Pamięci przy ul. Popiełuszki (w dawnym budynku MZDiT), gdzie w latach 50. ubiegłego wieku mieściła się katownia UB.

Stanisław Sojczyński „Warszyc” urodził się 30 marca 1910 r. w Rzejowicach w powiecie radomszczańskim. W okresie II wojny światowej jako podporucznik Wojska Polskiego trafił do punktu mobilizacyjnego w Łodzi, później walczył w okolicach Hrubieszowa w grupie „Kowel” dowodzonej przez płk. dypl. Leona Koca. Jesienią 1939 r. został zaprzysiężony przez swojego nauczyciela Aleksandra Stasińskiego „Kruka” na żołnierza Służby Zwycięstwu Polski pod pseudonimem „Wojnar” (później używał pseudonimów „Zbigniew” i „Warszyc”).
W 1939 r. został komendantem Podobwodu Rzejowice, a od października 1942 r. pełnił także funkcję zastępcy komendanta Obwodu Radomsko AK, był równocześnie szefem Kierownictwa Dywersji w Obwodzie. W 1943 r. dwie akcje przeprowadzone przez żołnierzy por. Sojczyńskiego odbiły się głośnym echem w całej okupowanej Polsce. W maju 1943 r. gestapowcy i żandarmi dokonali publicznej egzekucji we wsi Dmenin. Powieszono 11 osób (w tym 12-letniego chłopca). 3 sierpnia 1943 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację Rzejowic – rodzinnej wsi Stanisława Sojczyńskiego. Zabito kilku mieszkańców, aresztowano i wywieziono do Radomska wielu członków podziemia. „Zbigniew” uzyskał zgodę komendanta obwodu mjr. Polkowskiego „Korsaka” na przeprowadzenie akcji uwolnienia więźniów. W nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. stuosobowy oddział dowodzony przez por. Sojczyńskiego zaatakował więzienie w Radomsku. W wyniku przeprowadzonej bez strat akcji uwolniono ponad 40 Polaków i 11 Żydów. Po tej akcji por. Sojczyński utworzył pierwszy w Obwodzie Radomsko oddział partyzancki, którym dowodził do listopada 1943 r.
Po wojnie w 1945 r. kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, sam poszukiwany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, poczuł się odpowiedzialny za losy swoich byłych podwładnych. Wiosną 1945 r. „Warszyc” zaczął ponownie zbierać swoich dawnych żołnierzy, nawiązał także kontakty z innymi oddziałami zbrojnymi, stawiającymi opór komunistom. W maju 1945 r. w Radomsku odbyło się zaprzysiężenie pierwszych dowódców organizacji, która początkowo nosiła kryptonim „Manewr”, następnie „Walka z Bezprawiem”, a od 8 stycznia 1946 r. przyjęła nazwę „Samodzielna Grupa Konspiracyjnego Wojska Polskiego” o kryptonimie „Lasy”, „Bory”. W czerwcu 1946 r. „Warszyc” został ujęty przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Proces „Warszyca” i jego 11 podkomendnych odbył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi w dniach 9-14 grudnia 1946 r. Wyrok w sprawie Stanisława Sojczyńskiego i jego towarzyszy został wydany 17 grudnia 1946 r. „Warszyc” został skazany na karę śmierci. Wyrok śmierci wykonano 19 lutego 1947 r.
UG

ug

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.