BOHATER KOŚCIOŁA I SOLIDARNOŚCI


Co roku w rocznicę śmierci (w tym roku 22.) ks. Zenona Raczyńskiego, kapelana częstochowskiej „Solidarności”, odbywają się w Krzepicach uroczystości upamiętniające tego szlachetnego Kapłana. Punktem centralnym są: Msza Święta w intencji duszpasterza, w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach oraz złożenie kwiatów i modlitwa przy grobie Księdza na miejscowym cmentarzu i przy obelisku Jego pamięci.

Ks. Zenon Raczyński
Zenon Raczyński, ks., ur. 6 VII 1933 w Krzepicach, zm. 19 I 1996 w Częstochowie. Absolwent Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie (święcenia kapłańskie 1957) oraz Papieskiego Wydz. Teologicznego (licencjat 1969).
1957–1959 wikariusz w parafii św. Wawrzyńca w Bobrownikach, katecheta w szkole w Żychcicach, 1959–1963 wikariusz w parafii św. Jakuba Apostoła w Częstochowie, 1963–1965 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego tamże, 1965–1967 wikariusz w parafii NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, 1967–1973 prefekt tamże, w 1968 organizator duszpasterstwa akademickiego tamże, 1973 kapelan Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, 1973–1977 administrator, 1977–1983 proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, 1973–1983 duszpasterz akademicki rejonu sosnowieckiego.
XII 1981–X 1983 szef Ośrodka Duszpasterskiego dla Internowanych i Ich Rodzin przy swojej parafii (oddział Duszpasterstwa Osób Pozbawionych Wolności i Ich Rodzin przy Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, od 1983 Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu), 1982–1983 wicedziekan II dekanatu sosnowieckiego. Od 1982 organizator comiesięcznych Mszy za Ojczyznę w swojej parafii, głosiciel patriotycznych kazań. Od XI 1983 proboszcz parafii św. Józefa w Częstochowie; od XI 1984 organizator comiesięcznych Mszy za Ojczyznę, od 1985 założyciel Duszpasterstwa Świata Pracy przy swojej parafii. Od 1985 diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, współorganizator ogólnopolskich Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. Członek Podkomisji Episkopatu ds. Kobiet i Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1985–1995 dziekan w dekanacie św. Józefa w Częstochowie. W XI 1985 wojewoda częstochowski wystosował list do bp. Stanisława Nowaka, domagając się podjęcia względem niego „stosownych zarządzeń w związku z prowadzeniem przez tego duchownego działalności szkodliwej dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. 18 II 1986 wojewoda nakazał usunięcie go ze stanowiska proboszcza, 14 IV 1986, po odwołaniu się od decyzji wojewody, Urząd ds. Wyznań potwierdził tę decyzję; do XII 1987 nie był uznawany za proboszcza przez władze administracyjne PRL.
Od 1989 duszpasterz „S”. W 1990 organizator kuchni dla ubogich, budowniczy domu katechetycznego przy swojej parafii. Od 1989 kanonik honorowy kapituły bazyliki archikatedralnej. W ramach prac II Synodu Diecezji Częstochowskiej członek Podkomisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji ds. Struktur Diecezjalnych, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Świata Pracy. Przez cztery lata diecezjalny duszpasterz kobiet, kierownik Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej. Od 1983 sędzia prosynodalny.

Wojciech Rotarski

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.