Uporz?dkowana Agencja


14. lutego częstochowska Agencja Rozwoju Regionalnego otrzymała certyfikat ISO, tym samym spełniła wymóg nakładany przez Polsk? Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo?ci na firmy non-profit, które chc? uczestniczyć w Krajowym Systemie Usług.

Certyfikat odebrała szefowa ARR Barbara Muchalska. Decyzję o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem Systemu Zarz?dzania Jako?ci? zarz?d ARR podj?ł w listopadzie 2004 roku. Audyt przeprowadzony w 2005 r. przez firmę Zetom-Cert wypadł pomy?lnie. Wdrożony system ma poprawić i doskonalić jako?ć usług realizowanych w Agencji, uporz?dkować przejrzysto?ć procesów, usprawnić obieg informacji i zarz?dzanie oraz sprawić, aby Agencja osi?gnęła pewniejsz? pozycję na rynku.
ARR w ubiegłym roku pozyskała 20 mln zł z funduszy europejskich na budowę infrastruktury dla biznesu. Zarz?dza Częstochowskim Parkiem Przemysłowym i niebawem ma zaoferować inwestorom wynajem terenów w pobliżu Huty Częstochowa. Tymczasem przewidziana jest budowa hali produkcyjnej na działce przy ul. Legionów oraz remont i modernizacja obiektu po zakładach ?Polnam? przy ul. Wały Dwernickiego, gdzie ma powstać Centrum Obsługi Przedsiębiorstw. Większo?ć udziałów w Agencji ma Miasto Częstochowa.
Celem Agencji jest inicjowanie i prowadzenie w szerokim zakresie działań stymuluj?cych rozwój gospodarczy regionu poprzez wspomaganie rozwoju małych, ?rednich i mikroprzedsiębiorstw (M?P), współpracę z władzami samorz?dowymi w celu opracowania programów, przekazywanie do?wiadczeń i rozwi?zań w zakresie polityki regionalnej, wspomaganie inwestorów w podejmowaniu działalno?ci w regionie oraz promocję gospodarcz?.
ARR posiada lokal o powierzchni ok. 200 m kw., w tym salę szkoleniow? na 30 osób z pełnym wyposażeniem. Położony jest przy jednej z głównych ulic, blisko Urzędu Miasta Częstochowy, w pobliżu Starostwa Powiatowego i innych placówek samorz?dowych. Agencja zatrudnia na etacie 13 osób oraz 2 stażystów.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *