SZKOŁA TWÓRCZA


II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
42 – 200 Częstochowa, ul. Kilińskiego nr 62, tel. 361 25 68
Cieszące się doskonałą renomą Liceum istnieje od 82 lat. Wiąże się ściśle z odzyskaniem niepodległości i tworzeniem II Rzeczpospolitej. Niezaprzeczalne osiągnięcia szkoły, to wysiłek wielu wybitnych dyrektorów i nauczycieli, a także owocna współpraca z komitetem rodzicielskim. Ale najważniejsza jest zdolna i ambitna młodzież, która chce się uczyć i rozwijać zainteresowania. Co roku prawie 100% absolwentów szkoły pomyślnie zdaje egzaminy wstępne do szkół wyższych.

II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
42 – 200 Częstochowa, ul. Kilińskiego nr 62, tel. 361 25 68
Cieszące się doskonałą renomą Liceum istnieje od 82 lat. Wiąże się ściśle z odzyskaniem niepodległości i tworzeniem II Rzeczpospolitej. Niezaprzeczalne osiągnięcia szkoły, to wysiłek wielu wybitnych dyrektorów i nauczycieli, a także owocna współpraca z komitetem rodzicielskim. Ale najważniejsza jest zdolna i ambitna młodzież, która chce się uczyć i rozwijać zainteresowania. Co roku prawie 100% absolwentów szkoły pomyślnie zdaje egzaminy wstępne do szkół wyższych.
Tradycją stała się też współpraca Liceum Traugutta z zaprzyjaźnionymi szkołami z Niemiec, Francji, Włoch i Anglii.
Grono pedagogiczne składa się z 56 nauczycieli, wśrod których są trzy osoby z doktoratem oraz nauczyciele akademiccy. Szkoła posiada 20 pracowni lekcyjnych, 2 sale gimnastyczne, 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu, bibliotekę, świetlicę, basen, siłownię, boisko sportowe, radiowęzeł, ciemnię fotograficzną, stołówkę, sklepik spożywczy, patio.
Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w astronomicznym, filmowym, fizycznym, fotograficznym, humanistycznym, informatycznym i teatralnym kółkach zainteresowań oraz w chórze żeńskim, zespole wokalno-instrumentalnym. Istnieją też drużyny siatkówki i koszykówki dziewcząt i chłopców.
Corocznie organizuje się w szkole rajd Traubeantów dla “pierwszaków” i dwudniowe warsztaty adaptacyjno – integracyjne.
Uczniowie na terenie szkoły i poza nią przygotowują liczne imprezy, takie jak: Dzien Kultury Antycznej, Dzień Europejski, Dzień Samorządności, Dzień Ziemi, Religie Świata…
Zainteresowani startują i odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Języka Francuskiego, Angielskiego i Niemieckiego, Olimpiadzie Historycznej, Artystycznej, Informatycznej i Wiedzy Ekologicznej; Konkursach: Wiedzy o Języku Łacińskim i Antyku, Recytatorskim Poezji i Prozy Francuskiej, Ogólnopolskim Konkursie Debat (w j. angielskim).
W 1989 roku Traugutt nawiązał przyjacielskie kontakty z Miejskim Gimnazjum w Emmerich w Nadrenii Westfalli (RFN), które owocują coroczną wymianą uczniów obu szkół. Wymianę uczniów i przyjacielskie kontakty utrzymuje też z liceum w Les Hezbrens we Francji. Każdego roku “Traugutciacy” wędrują po krajach Zachodniej i Północnej Europy oraz USA i krajach azjatyckich.
Szkoła wprowadza nowe, interesujące formy pracy z uczniami, do których należą warsztaty politologiczne z posłami na Sejm RP,
władzami samorządowymi miasta i powiatu, spotkania z wybitnymi absolwentami, jak: Juliuszem Braunem – przewodniczącym KRRiT, Henrykiem Klubą – rektorem łódzkiej “Filmówki”; debaty w językach obcych prowadzone są przez licencjonowanych sędziów debat, lekcje wyjazdowe – fizyka w Planetarium Śląskim, biologia i geografia na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, wykłady prowadzone przez pracowników naukowych WSP i Politechniki Częstochowskiej, eksperymenty i doświadczenia naukowe.
Stałym zwyczajem są wyjazdy do teatrów i muzeów w całej Polsce.
Szkoła ma na swoim koncie liczne osiągnięcia sportowe. W ciągu ostatnich 10 lat reprezentacja chłopców w koszykówce zajęła siedmiokrotnie pierwsze miejsce i trzykrotnie drugie – w lidze wojewódzkiej. Dziewczęta mogą poszczycić się czołowymi miejscami w turniejach siatkówki i koszykówki. Uczniowie Traugutta są również członkami nowo powstałej sekcji WOPR-u.
Dzięki podpisanym umowom abiturienci szkoły mogą zdawać egzamin maturalny połączony z egzaminem wstępnym na AGH w Krakowie, Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz Politechnikę Częstochowską. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła przewiduje nabór uczniów na następujące kierunki kształcenia: ekonomiczny, humanistyczny, językowy, politechniczny i przyrodniczy.
Absolwenci utrzymują stałe kontakty, organizują zjazdy koleżeńskie, nierzadko wspierają swoją szkołę finansowo. Przy tej harmonijnej współpracy kolejne pokolenia tworzą dobrą atmosferę i tradycję, dzięki której II LO trwale zrosło się z historią Częstochowy.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *