PAMIĘĆ CHLUBNEJ HISTORII


W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej

14 lutego 2002 roku minęła 60. rocznica powołania przez Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, zarazem premiera ówczesnego rządu na emigracji w Paryżu nowej formacji wojskowej o nazwie Armia Krajowa. Niemniej, podwaliny do powstania konspiracyjnych sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, powołanych do walki z Niemcami hitlerowskimi, przez niemal 6 lat okupującymi Polskę, położone zostały jeszcze przed zakończeniem przegrywanej z Niemcami bitwy, prowadzonej w wojnie obronnej 1939 r. 27 września bowiem, ówczesnego dramatycznego w historii Polski roku – Związek Harcerstwa Polskiego kierowany właściwym sobie patriotyzmem utworzył młodzieżowe podziemie pod kryptonimem “Szare Szeregi”. Wyższej rangi oficerowie WP oraz cywilni patrioci powołują organizację niepodległościową o nazwie Służba Zwycięstwu Polski, która w styczniu 1940 roku została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej. W tym też czasie samoistną walkę z okupantem podejmują takie formacje wojskowe, jak: Chłopska Straż, Bataliony Chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne oraz wiele innych organizacji niepodległościowych. Przeto też, dla lepszej koordynacji prowadzonej walki – Naczelny Wódz rozkazem z 14 lutego 1942 roku powołuje Armię Krajową.
Dla uczczenia pamięci chlubnych kart zapisanych przez tę około 400-tysięczną armię niepodległości – staraniem przewodniczącego Regionalnej Rady Kombatantów w Częstochowie pana Macieja Lechowicza, będącego zarazem prezesem Zarządu Oddziału Związku Żołnierzy Armii Krajowej podległego pod Zarząd Główny z siedzibą w Krakowie – w niedzielne południe 10 lutego br. odprawiona została intencyjna Msza święta. Ofiarowanie Eucharystii w intencji poległych oraz zmarłych żołnierzy niepodległości odbyło się w kaplicy parafialnej (kościół jest w budowie) pw. Świętej Jadwigi Śląskiej, położonej w dzielnicy Bór Wypalanki. Jego wielebność proboszcz parafii ks. płk Stanisław Rozpondek – wieloletni kapelan WP, oficer Misji Pokojowej ONZ w serdecznych słowach powitał: komendanta WKU płk R. Markiewicza oraz jego zastępcę mjra …. Biecka, a także poczty sztandarowe ZŻAK współtworzące wówczas Armię Krajową, poczty NSZ i BCh, jak również wyrosłe z pnia AK poczty sztandarowe Konspiracyjnego WP, Korpusu WP, Antykomunistycznego Związku Więźniów Politycznych. Przywitał również serdecznie poczty sztandarowe ZKRP i b. więźniów politycznych z Częstochowy oraz Rędzin, a nade wszystko poczet Związku Inwalidów Wojennych RP, którego związek ma w opiece byłych żołnierzy – inwalidów wojennych bez wyjątku wszystkich formacji wojskowych.
Ksiądz kapelan, głosząc Słowo Boże przywołał na pamięć treść składanej przez żołnierzy AK przysięgi i podkreślił dotrzymanie przez nich jej wierności, co w walce z wrogami naszej narodowej tożsamości nie mogło być bez znaczenia. Ks. płk mówiąc o wzorowym wywiązywaniu się żołnierzy AK ze swego narodowego posłannictwa w walce z siłami militarnymi okupanta nie oszczędził słów uznania dla ich heroizmu. Niekiedy po ludzku niemożliwe do wykonania z zakresu dywersji na tyłach armii niemieckiej zadanie zostało jednak wykonywane, co duszpasterz, jako oficer, uzasadnił panującą u żołnierzy AK odwagą, żołnierską solidarnością oraz niezwykłą determinacją w walce, determinacją na śmierć i życie.
Na zakończenie homilii duszpasterz dodał, iż sukcesem na polu walki w obronie honoru i spraw ojczyźnianych żołnierze AK na ołtarzu Ojczyzny złożyli ogromną daninę krwi oraz ofiarę życia. Wśród ofiar wojny i okresu powojennego liczną grupę poległych i zmarłych stanowią żołnierze ziemi częstochowskiej. Przeto też, w intencji imienia, przez kapłana wymienionych synów i córek Obwodu Częstochowskiego AK, odprawiona została według ceremoniału wojskowego owa niedzielna Msza św., podczas której komendy wojskowe wydawał por. Antoni Dziekański – dowódca pododdziału honorowego garnizonu WP z Łodzi.
Przed udzieleniem przez ks. proboszcza błogosławieństwa – animator uroczystej Mszy św. podziękował ks. pułkownikowi za słowa uznania dla żołnierzy AK, a także organiście panu Stanisławowi, chórowi “Blachowianka”, śpiewającemu pod dyrekcją pana Gajdy oraz kolegom, prezesom poszczególnych organizacji kombatanckich za wystawienie pocztów sztandarowych, a także paniom które recytowały poezję dotyczącą Armii Krajowej.

TADEUSZ GAŁECKI (KOMBATANT)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *