Reforma oświaty


– Przebieg pierwszego etapu wdrażania reformy oświaty w województwie śląskim przebiega w dobrym tempie. Do 2 marca 2017 roku do Kuratorium Oświaty wpłynęły 193 uchwały w sprawie projektów dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, co stanowi 95 procent ogólnej liczy uchwał do zaopiniowania – informowała podczas konferencji prasowej w Częstochowie, 3 marca 2017 roku, śląski kurator Oświaty Urszula Bauer. Czas na podjęcie uchwał samorządy mają do 31 marca 2017 roku.

Na 36 powiatów w województwie śląskim 35 (97 procent) przekazało już uchwały w sprawie nowej sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Nieco niższy jest wskaźnik dotyczący szkół podstawowych i gimnazjów – tu wpłynęło 158 uchwał na 167 gmin, co stanowi 94,6 procent ogółu. Na ten moment Kuratorium zaopiniowało 62 uchwały (32 procent), w tym pozytywne opinie uzyskało 28, pozytywne warunkowe (z propozycjami zmian Kuratorium) – 34.
W regionie częstochowskim wszystkie samorządy (43 jednostki), z wyjątkiem gminy Starczy, przekazały do Kuratorium uchwały do zaopiniowania. – Gmina Starcza uchwałę przekaże lada dzień, opóźnienie związane jest z harmonogramem posiedzeń Rady – tłumaczy kurator Urszula Bauer. Do 2 marca 2017 roku Kuratorium zaopiniowało 19 uchwał, przy tym 13 pozytywnie i 6 z warunkami. – W powiecie myszkowskim wszystkie uchwały zostały zaopiniowane. Z Poraja i Żarek – pozytywnie warunkowo; z Myszkowa, Niegowej, Koziegłów i powiatu myszkowskiego – pozytywnie. W powiecie kłobuckim zaopiniowanych zostało 6 uchwał, w częstochowskim – 4 (wszystkie pozytywnie). W powiecie lublinieckim zaopiniowano jedną uchwałę, z gminy Kochanowice – wylicza Kurator.
Warto tu dodać, że warunkowa opinia Kuratorium wiąże się z przedstawieniem przez Kuratora propozycji zmian w uchwale. Jeśli Rada przyjmie poprawki Kuratora Oświaty, to opinię uzna się za pozytywną, jeśli nie – za negatywną. Kurator Urszula Bauer zapewnia jednak, że niemal we wszystkich przypadkach zalecenia zmian przyjmowane są ze zrozumieniem. – W 90 procentach gmin koncepcje planów sieci szkół były przez organy prowadzące z nami konsultowane, czasem kilkakrotnie – stwierdza Urszula Bauer.
W niektórych gminach są jednak istotne problemy. Przykładem negatywnym jest gmina Żarki w powiecie myszkowskim. – Kuratorium zależy, aby edukacja dzieci była prowadzona w dobrych warunkach, bez konieczności zmianowości. W Żarkach natomiast radni zdecydowali o likwidacji tamtejszego gimnazjum, które mieściło się w nowo wybudowanym budynku, dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych osób. Są tam wspaniałe warunki lokalowe, boisko i hala sportowa, klasy wyposażone w nowoczesne środki edukacyjne, zaplecze kuchenne, świetlica, biblioteka, pracownia z 15 stanowiskami komputerowymi. I tej placówce władze gminy chcą zrobić żłobek, przedszkole lub jakąś inną instytucję – mówi kurator Urszula Bauer. Tę propozycję przyjęła odmownie. W swej opinii wskazała na zwiększenie liczby szkół podstawowych w Żarkach, poprzez przekształcenie tamtejszego Gimnazjum im. Jana Pawła II w ośmioletnią szkołę podstawową. Na to z kolei zgody nie wyraził samorząd gminy Żarki. Wystosował protest i chce sprawę skierować do Sądu Administracyjnego.
Trzeba tu zauważyć, że wygaszenie szkoły może nieść przykre konsekwencje dla nauczycieli, bowiem z chwilą likwidacji placówki (w przypadku gimnazjum będzie to za dwa lata) mogą oni stracić pracę. Dlatego Kurator Oświaty walczy o utworzenie drugiej szkoły podstawowej w Żarkach. W przypadku Częstochowy, gdzie już wiadomo, że Gimnazjum nr 17 będzie wygaszane, a zatem ulegnie likwidacji, nauczyciele mają pracę zachować. – Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zapewnił mnie, że nauczyciele znajdą zatrudnienie w innych placówkach – powiedziała dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alina Janowska. Jak dodała niebawem rozpocznie się drugi etap reformy, czyli przygotowanie nauczycieli do nowej podstawy programowej na nowy rok szkolny 2017/2018 dla klas pierwszych, czwartych i siódmych szkół podstawowych. Rozporządzenie w tej kwestii ukazało się 24 lutego 2017 roku w Dzienniku Ustaw.

Foto: W konferencji udział wzięły: śląski kurator Oświaty Urszula Bauer i dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alina Janowska

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *