Priorytet KRUS: bezpieczna praca rolnika


Z Prezes KRUS dr Aleksandrą Hadzik rozmawiamy o działaniach Kasy na rzecz bezpieczeństwa rolników i ich dzieci 

 

 

Pani Prezes, KRUS  przywiązuje dużą uwagę  do edukacji w obszarze zachowania bezpieczeństwa na wsi. To temat bardzo ważny dla wszystkich, dla Państwa jednak jest szczególnie ważny…

– Praca rolnika to zawód bardzo niebezpieczny. Zagrożenia spotykamy na każdym kroku. Maszyny, zwierzęta gospodarskie, środki chemiczne, wystarczy chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Można te zagrożenia jednak zminimalizować,
a nawet wyeliminować, jeżeli zastosujemy się do zasad bezpieczeństwa. Takie zasady Kasa propaguje na wiele różnych sposobów. Zwykle służą temu spotkania z rolnikami, pogadanki, szkolenia, bezpośrednie doradztwo w gospodarstwach rolnych. Z uwagi na pandemię w bieżącym roku musieliśmy zrezygnować z tych form koncertując nasze działania prewencyjne na płaszczyźnie cyfrowej, czyli przede wszystkim naszej stronie internetowej www.krus.gov.pl, platformie
e-krus, profilu Facebook-owym oraz naszym kanale youtube. Jest to nieustanna praca u podstaw, przynosząca widoczne efekty, jako że liczba wypadków przy pracy rolniczej z roku na rok maleje. Bezpieczeństwo rolniczej pracy to rzeczywiście jeden z priorytetów działalności KRUS.

 

Organizujecie Państwo coraz więcej konkursów edukacyjnych, kierowanych także do dzieci i młodzieży, obejmujących bezpieczeństwo na wsi, a w tej ofercie sporo jest propozycji w formie zabaw edukacyjnych. Jaki efekt przynoszą Państwa propozycje?

– Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie trzeba zwracać uwagę od najmłodszych lat. Jak mówi przysłowie – czym skorupka za młodu nasiąknie… Dzieci muszą być jak najbardziej świadome niebezpieczeństw i wiedzieć jak ich unikać. Prace nadsyłane na konkurs plastyczny organizowany przez KRUS dowodzą, że taka świadomość jest, ale trzeba ją utrwalać i poszerzać. Ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Kasę już od dziesięciu lat cieszy się rosnącą popularnością i z pewnością taki masowy udział uczniów przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa. Równie chętnie dzieci uczestniczą w konkursach i zabawach e-learningowych.

Informacji nigdy dość, bardzo proszę przybliżyć założenia poszczególnych konkursów?

– X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci odbył się w tym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Chcieliśmy zwrócić uwagę na zasady bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami gospodarskimi. Udało nam się przeprowadzić ten konkurs mimo trudności, które stwarza stan zagrożenia epidemicznego. Sięgnęliśmy też po bezpieczne konkursy internetowe. Aktualnie trwają konkursy: e-learningowy, czyli dostępny na stronie internetowej Kasy, Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy dla dzieci rolników w wieku 6-14 lat, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych oraz konkurs dla dzieci rolników w wieku 11-14 lat na rymowankę o bezpieczeństwie
w gospodarstwie rolnym, polegający na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Trwa również konkurs dla młodzieży na film propagujący zasady strategii Wizja Zero, chodzi w niej o całkowite wyeliminowanie wypadków w rolnictwie. Bardzo zachęcam do udziału w konkursach. Na dzieci i młodzież czekają cenne nagrody. Szczegóły konkursów są na stronie www.krus.gov.pl

 

Warto też przypomnieć kulisy chyba najstarszego konkursu o bezpieczeństwie na wsi, jaki KRUS realizuje – konkursu dla dorosłych „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

– Najdłużej przeprowadzanym przez Kasę konkursem jest konkurs dla dziennikarzy “W rolnictwie można pracować bezpieczniej”, który odbywa się w tym roku już po raz dwudziesty szósty, ale oczywiście BGR, czyli Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to najbardziej spektakularne wydarzenie przebiegające pod patronatem Prezydenta RP. Konkurs również cieszy się rosnącym powodzeniem i przynosi realne efekty zwiększając liczbę bezpiecznych gospodarstw. Niestety, w tym roku troska o bezpieczeństwo w dobie koronawirusa zmusiła nas do przesunięcia osiemnastej edycji konkursu na przyszły rok.

 

Na co najbardziej powinni zważać rodzice, aby chronić swoje dzieci przez zagrożeniami czyhającymi na wsi?

– Przede wszystkim stosować się do zasad bezpieczeństwa i nie powierzać dzieciom prac, które mogą je narazić na niebezpieczeństwo. Zestaw prac niedozwolonych dla dzieci można znaleźć na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl. Od dorosłych wymaga się też odpowiedzialności i wyobraźni pozwalających na dostrzeganie niebezpieczeństw i zapobieganie nieszczęściom. Bardzo ważna jest tu edukacja i to ta bezpośrednia, domowa, prowadzona przez rodziców czy starsze rodzeństwo. Dzieci muszą wiedzieć, co może być dla nich niebezpieczne. Dzieci powinny mieć też specjalne miejsce w gospodarstwie wydzielone do bezpiecznej zabawy.

 

Kończą się wakacje, trwa czas zbiorów. Czy to jest właśnie ten najbardziej newralgiczny okres, kiedy zdarza się najwięcej wypadków?

– Statystyki pokazują, że liczba wypadków w pracy rolniczej rozkłada się mniej więcej równomiernie na przestrzeni roku, jednak żniwa to czas, kiedy należy zachować szczególną ostrożność z powodu użycia ciężkich maszyn, intensywności prac czy zmęczenia. Warto zauważyć, że bardzo duża liczba wypadków zdarza się z powodów wydawałoby się banalnych. Najwięcej jest upadków, zwykle z wysokości, choćby z drabin, które powinny spełniać warunki bezpieczeństwa, ale nie zawsze tak się dzieje. To samo dotyczy innych narzędzi
i maszyn rolniczych. Ich dobry stan, właściwe zabezpieczenia, użytkowanie zgodne z instrukcjami to podstawy unikania nieszczęść.

 

Jedną z ostatnich inicjatyw jest współpraca KRUS z Policją w ramach chronienia dzieci przed utonięciami. Czy ten problem w dużym stopniu dotyczy obszarów wiejskich?

– Wakacje to czas, który, niestety, co roku przynosi wiadomości o utonięciach dzieci. Nie zawsze potrafią one powstrzymać się przed korzystaniem z niezabezpieczonych miejsc kąpieli, przeceniają swoje możliwości pływackie, nie doceniają zagrożenia. Stąd nasza współpraca z Policją w propagowaniu bezpiecznego zachowania wobec zagrożeń związanych z wodą. Podobnie współpracujemy w propagowaniu zasad bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zagrożenia dla dzieci związane z ruchem drogowym. Placówki terenowe Kasy znajdują się blisko rolników, a poprzez prowadzone od dawna szkolenia możemy wspomagać instytucje dbające o bezpieczeństwo na wsi.

 

Z jakimi jeszcze jednostkami współpracujecie Państwo przy realizacji misji szerzenia bezpieczeństwa na wsi?

– Przede wszystkim działamy przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chciałabym też wspomnieć o naszej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mamy również innych partnerów przy organizacji naszych konkursów: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundację PGE. W wielu przedsięwzięciach współdziałamy z ośrodkami samorządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, jak również KG Państwowej Straży Pożarnej, Policją i wszystkimi innymi instytucjami, którym bezpieczeństwo na wsi leży na sercu.

 

Na koniec miło jest też zauważyć, że na polskiej wsi żyje się dobrze i długo. Wielu mieszkańców wsi dożywa stu lat. To chyba dla Państwa duża radość?

– Nie tylko się cieszymy, ale i doceniamy naszych stulatków, którzy uosabiają te najważniejsze wartości obecne na polskiej wsi. Mają oni pełne wielu wydarzeń życie, doświadczyli wszystkiego, co działo się na wsi przez cały wiek, a przecież działo się bardzo wiele.

Przy tej okazji chciałabym wspomnieć, że Kasa dokłada też starań do zapewnienia dobrego stanu zdrowia aktywnym zawodowo rolnikom poprzez rehabilitację
w Centrach Rehabilitacji Rolników.

 

Życzenia

Z okazji dorocznego Święta Plonów w imieniu swoim i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego chciałam podziękować naszym Rolnikom za ich całoroczny trud oraz życzyć wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech sprzyjają Państwu siły przyrody i nie opuszcza Was Opatrzność Boża, pomagająca radzić sobie w chwilach trudnych i wzmacniająca radość z udanych zbiorów.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *