Kartki z kalendarza – kartki września


1 września 1943 r. – w Częstochowie została uruchomiona radiostacja-nadajnik, słyszana w okupowanym kraju, Anglii i Stanach Zjednoczonych. Zbudował ją Antoni Zębik pseudonim „Biegły” i Antoni Drożdż. Miała być użyta do walki z Niemcami w końcowej fazie wojny. 31 grudnia 1943 roku została przekazana władzom Polski Podziemnej. Od 8 sierpnia 1944 roku do 4 października 1944 roku, podczas powstania warszawskiego, pracowała w stolicy pod nazwą radiostacja „Błyskawica”.

 

 

3 września  1939 r.- przełamując opór 7 Dywizji Piechoty do Częstochowy wkroczyły od strony Kłobucka, Herbów i Kiedrzyna niemieckie jednostki pancerne i oddziały zmotoryzowane 10 armii pod dowództwem gen. artylerii Waltera von Reichenau. Rozpoczęła się w ten sposób niemiecka okupacja Częstochowy podczas II wojny światowej. Trwała 1963 dni, do 16 stycznia 1945 roku. Już drugiego dnia okupacji, 4 września 1939 roku,  podczas  tzw. „krwawego poniedziałku” w zbiorowych egzekucjach Niemcy rozstrzelali 671 mieszkańców Częstochowy.

10 września 1939 r. – Niemcy dokonali obławy na mężczyzn, mieszkańców Częstochowy z dzielnic Zawodzie i Kucelin. Dzień ten mieszkańcy Częstochowy nazwali „krwawa niedziela”.

11 września 1942 r. zmarł ks. Marian Nassalski (urodzony 7 września 1860 roku w Pątnowie koło Wielunia). W latach 1896-1911 był wikariuszem przy bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku. W latach 1894-1895 był profesorem Seminarium Duchownego we Włocławku. W roku 1895 roku aresztowany i więziony przez Rosjan na Pawiaku w Warszawie, w latach 1895-1896 był zesłany w głąb Rosji do Jarosławia. W latach 1911-1942 był proboszczem parafii św. Barbary w Częstochowie. W 1917 roku był przewodniczącym Koła Okręgowego Polskiej Macierzy Szkolnej w Częstochowie, w latach 1917-1920 był dyrektorem Seminarium Nauczycielskiego Polskiej Macierzy Szkolnej w Częstochowie. W latach 1926-1937 był oficjałem sądu Biskupiego w Częstochowie. W kościele pod wezwaniem św. Barbary w Częstochowie jego staraniem sprawiono piękne tabernakulum, organy i dzwony.

11 września 1970 r. – przekazano sportowcom halę Klubu Sportowego „Częstochowianka”, wybudowaną przez zakłady im. Z. Modzelewskiego.

16 września  1907 r. – powstało Koło Właścicieli Aptek Zagłębia Dąbrowskiego i miasta Częstochowy. Zebranie organizacyjne odbyło 28 września 1907 roku. Pierwszym prezesem został wybrany Franciszek Edmund Nowak. Koło spotykało się w Częstochowie w Hotelu „Angielski” i lokalu Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” oraz w Sosnowcu. Własne pomieszczenie zyskało 10 lat później, 6 października 1917 roku przy Al. Kościuszki 17 w Hurtowni Aptekarzy.  Latach 1920-1949 nosiło nazwę Polskie Powszechne Towarzystwo Farmaceutyczne oddział w Częstochowie- Koło Właścicieli Aptek. Dokształcało prowincjonalnych aptekarzy, unikało konkurencji między aptekami, po powstaniu warszawskim w 1944 roku, stworzyło laboratorium i hurtownię aptekarską. Rozwiązane przez Niemców w czasie II wojny światowej działało jako tajne. Pierwsze zebranie po zakończeniu II wojny światowej miało miejsce 3 marca 1945 roku.

16 września  1962 r.  – zmarł Jan Szczodrowski (urodzony 9 listopada 1889 roku w Pułtusku), major Wojska Polskiego W latach 1930-1934 był dyrektorem  Miejskiego Zakładu Zaopatrzenia Warszawy, w latach 1934-1936 był Tymczasowym Przełożonym Zarządu Miasta Zawiercia. W latach 1936-1939 był prezydentem miasta Częstochowy. W pierwszych dniach września 1939 roku wraz wiceprezydentem miasta Częstochowy Józefem Dziubą wyjechał z Częstochowy. Kilka tygodni później wrócił do Częstochowy, od października 1939 roku  kierował Gimnazjum i Liceum Handlowym. Aresztowany przez Niemców 9 listopada 1939 roku, do stycznia 1940 roku więzień na Zawodziu w Częstochowie. Wypuszczony z więzienia w styczniu 1940 roku na skutek interwencji burmistrza miasta Częstochowy Stanisława Rybickiego. W czasie II wojny światowej był kierownikiem Biura Sprzedaży Węgla „Silenin”. W latach 1945-1946 był aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i osadzony w więzieniu przy ul. Rakowickiej 37 w Warszawie. Pochowany na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

26 września  1930  r. – zmarł Tomasz Antoni Nagłowski (urodzony 29 grudnia 1864 roku w Krzepicach), księgarz, drukarz, wydawca. W Częstochowie od 1900 roku. Założył tu hurtownię wydawnictw ludowych i sklep z książkami o tematyce głównie religijnej, modlitewników i różnego rodzaju książeczek do nabożeństw. W 1910 roku założył introligatornię, w 1919 roku w dzierżawionej kamienicy przy ul. Wieluńskiej 5 w Częstochowie uruchomił drukarnię. Firma składała się z introligatorni, drukarni, fabryki wytwarzania ksiąg handlowych, zeszytów szkolnych i albumów, wydawnictw książek religijnych, obrazków świętych i kalendarzy, hurtowni dewocjonaliów oraz księgarni i składu materiałów piśmiennych, od 1925 roku z działu wytwarzania stempli kauczukowych. W latach 1927-1930 był właścicielem księgarni przy Al.  Najświętszej Marii Panny 33. Po jego śmierci firmą zarządzała żona i synowie Władysław Nagłowski i Jan Nagłowski. Pochowany na cmentarzu św.  Rocha w Częstochowie.

Robert  Sikorski

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *