POROZUMIENIE Z IKEĄ – CELEM INWESTYCJA DROGOWA, W PLANACH FIRMY – CENTRUM LOGISTYCZNE


IKEA i Częstochowa podpisały porozumienie, którego skutkiem ma być budowa kolejnego odcinka drogowego Korytarza Północnego. Firma dołoży do tej miejskiej inwestycji ponad 13 mln zł.  Rozbudowany w sąsiedztwie DK-1 układ drogowy obsłuży komunikacyjnie m.in. planowane do realizacji na gruntach IKEI centrum logistyczne. 

Przedstawiciele władz miasta i szwedzkiego koncernu IKEA podpisali porozumienie, w efekcie którego firma będzie partycypować w kosztach inwestycji związanych z kontynuacją budowy tzw. Korytarza Północnego od węzła przy ul. Makuszyńskiego w kierunku wschodnim. Przewidziana rozbudowa układu drogowego pozwoli także na bezpieczną obsługę komunikacyjną przylegających do DK-1 terenów będących we własności IKEA. Na terenach  tych jest szansa na dużą inwestycję – lokalizację centrum logistycznego obsługującego większą liczbę firm.

Realizacja planowanych zadań drogowych ułatwi jednocześnie lepsze skomunikowanie ulic Makuszyńskiego i Połanieckiej z DK-1. Trwa projektowanie ostatecznych rozwiązań budowlanych. Deklarowana przez szwedzki koncern kwota udziału w wymienionych działaniach wynosi ponad 13 mln zł. Pozostałą część zadania pokryje miasto.

W następnych latach miasto nie wyklucza podjęcia przygotowań do opracowania i realizacji kolejnych zadań drogowych związanych z budową korytarza w kierunku wschodnim, będących naturalną kontynuacją przygotowywanego obecnie przedsięwzięcia (współfinansowanego przez IKEĘ). Docelowo korytarz wschodni ma połączyć DK-1 z DK-91, usprawniając jednocześnie połączenia międzydzielnicowe w północnej części miasta (między Północą a Wyczerpami-Aniołowem).

Jeżeli chodzi o obecność IKEI w Częstochowie, warto przypomnieć, że w naszym mieście od maja przy ul. Bór 67/69 działa punkt odbioru IKEI. Złożenie zamówienia z odbiorem w Częstochowie jest możliwe przez telefon, internet lub w którymś z salonów sprzedaży.

M.in. na podstawie informacji MZDiT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *