Podpisanie umowy na wykonanie robót zabezpieczających budowy autostrady A1 na odcinku Rząsawa – Blachownia


• Łączna wartość inwestycji: 434,4 mln PLN brutto
• Udział STRABAG: 44% (lider konsorcjum)
• Termin realizacji: 15 listopada 2019 r.

24.07.2019 r. konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Budimex SA oraz Budpol Sp. z o.o. podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach umowę na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających.
Prace prowadzone będą na odcinku autostrady A1 od km 417+530 do km 437+800 na terenie województwa śląskiego w ramach obwodnicy Częstochowy i rozpoczną się w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. W zakresie prac realizowanych przez STRABAG zostaną wykonane roboty zabezpieczające na ciągu głównym, łącznie z wykonaniem nawierzchni z betonu cementowego i podbudowy z betonu chudego na 1/3 całego odcinka oraz 50 procent pozostałych robót ujętych w zakresie realizowanych prac, w tym między innymi roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych, roboty wykończeniowe obiektów inżynierskich oraz realizacja przepustów.
Kontrakt, ze względu na wyznaczony termin zakończenia prac, wymagać będzie zaangażowania zwiększonej ilości sprzętu i zasobów ludzkich oraz ich odpowiedniej koordynacji, co jest dużym wyzwaniem logistycznym. Przy realizacji budowy wykorzystany zostanie specjalistyczny sprzęt STRABAG – 50 dużych jednostek sprzętu, w tym rozściełacz do układania nawierzchni z betonu cementowego. Beton na potrzeby projektu będzie wyprodukowany we własnej wytwórni mieszanki betonowej. Na budowie będzie pracować łącznie 300 osób.
Fakty
JEDNOSTKA:
STRABAG Infrastruktura Południe Sp z.o.o.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZLECENIA:
434,4 mln PLN brutto
KONSORCJUM:
STRABAG: 44% (lider konsorcjum)
BUDIMEX: 43,9%
BUDPOL: 12,1%
TERMIN REALIZACJI:
Lipiec 2019 – listopad 2019
ZAMAWIAJĄCY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

od lewej: Filip Bacik, dyrektor kontraktu STRABAG ; Marek Niełacny Dyrektor GDDKiA o/Katowice

źródło: STRABAG
źródło: GDDKiA
STRABAG SE jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii z silnym kapitałem własnym. Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa realizacja inwestycji – terminowo, na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie. STRABAG korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną dla swoich Klientów. Dzięki zaangażowaniu blisko 75 tys. pracowników STRABAG SE osiąga roczne obroty w wysokości ok. 16 mld EUR. Koncern rozszerza swoją działalność daleko wykraczającą poza granice Austrii i Niemiec. Za pośrednictwem sieci należących do niego spółek jest obecny w wielu krajach europejskich i coraz częściej reprezentowany na innych kontynentach. Grupa STRABAG działa w Polsce od 1987 roku. Przy zatrudnieniu ponad 5000 pracowników, roczne obroty Grupy wynoszą ponad 4 mld PLN. Więcej informacji jest dostępnych na www.strabag.pl

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code