Amatorzy z profesjonalnym akordem


MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA OSP DĄBROWA ZIELONA

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona to 45 młodych, wspaniałych muzyków. Najmłodszy z nich ma 10 lat. Zespół zachwyca wysokim poziomem artystycznym i brawurową ekspresją muzyczną.

Pasmo sukcesów

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona powstała w 1993 roku i jest jednym z ośmiuset amatorskich zespołów orkiestrowych w Polsce. Zalicza się do orkiestr funkcjonujących przy Ochotniczej Straży Pożarnej, a w swoim dorobku ma liczne sukcesy, udokumentowane laurami, nagrodami, dyplomami. Ostatnie wielkie dokonanie Orkiestry to zdobycie Grand Prix – Puchar Prezydenta Szczecina – III Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Szczecinie. Ten sukces przyniósł jej miano Najlepszej Orkiestry Dętej III Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych.
Orkiestra jest laureatem Nagrody Starosty Częstochowskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki za dynamiczny rozwój młodego środowiska muzycznego oraz doniosły dorobek artystyczny w dziedzinie muzyki poważnej i rozrywkowej. Aktywnie konfrontuje swoje umiejętności, biorąc udział licznych przedsięwzięciach artystycznych. Kilkakrotnie uczestniczyła w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych zajmując czołowe miejsca. Brała też udział w Wojewódzkich i Regionalnych Festiwalach Orkiestr Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Może się poszczycić także zdobyciem wyróżnienia w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Kłomnicach oraz czwartego miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Konopiskach. W październiku 2018 roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Malgrat de Mar w Hiszpanii, godnie reprezentując Polskę podczas prezentacji koncertowych.
Zespół z powodzeniem zrealizował ciekawe projekty muzyczne, m.in.: warsztaty i koncert z orkiestrą dud szkockich Pipes&Drums, warsztaty i pokaz musztry paradnej czy Jubileuszowy Koncert z okazji 25-lecia powstania z udziałem solistów oraz wydanie płyty. Znaczącym sukcesem Orkiestry był koncert w listopadzie 2018 roku w Teatrze Królewskim w Warszawie, gdzie wystąpiła na zaproszenie Narodowego Instytutu Wolności – CRSO. Nieco wcześniej, w czerwcu tegoż roku orkiestra brała udział w koncercie estradowym „Kolej na Lubin”, w którym miała przyjemność grać pod batutą Mariusza Dziubka wraz z Dziubek Band.

Tradycja i działalność społeczna

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona jest kontynuatorką muzycznych starych tradycji w Gminie Dąbrowa Zielona, gdzie w latach 50. ubiegłego stulecia funkcjonowała Stara Orkiestra Parafialna. Potomkowie ówczesnych muzyków są również obecnymi muzykami zespołu. Od początku swej działalności przy Orkiestrze działa szkółka dla dzieci, w której pod okiem instruktorów kształcą się przyszli adepci Orkiestry.
Trzeba podkreślić, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona jest najdłużej działającym zespołem artystycznym na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. Tradycyjnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach patriotycznych, kościelnych, powiatowych, gminnych i kulturalnych na terenie gminy i poza nią. Każdego roku w styczniu organizuje galowe koncerty noworoczne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona. Oczywiście ściśle współpracuje z Gminą Dąbrowa Zielona. Swoją siedzibę i zaplecze ma w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej, a jej opiekunem jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej Lilla Deska. Rolę kapelmistrza od 2015 roku pełni Dariusz Pikor. Od dwóch lat działalność Orkiestry wspiera również Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona, założone przez członków Orkiestry oraz rodziców, którego prezesem jest Justyna Kępa.

„Powrót do korzeni”
W 2018 roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona świętowała jubileusz 25-lecia działalności. W tym roku Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona (dwa miesiące od swojego powstania), z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie otrzymało dofinansowanie do projektu: „Powrót do korzeni – opowiedz mi o Starej Orkiestrze”.
– Realizowany przez Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona projekt miał ma celu zwiększenie aktywności obywatelskiej w przywróceniu, pielęgnowaniu i zachowywaniu tradycji muzycznych w Gminie Dąbrowa Zielona poprzez przywrócenie pamięci „Starej Orkiestry Parafialnej” – mówi prezes Stowarzyszenia MOD Dąbrowa Zielona Justyna Kępa.
W ramach projektu został zorganizowany konkurs. Młodzi muzycy skorzystali z nauki podczas warsztatów musztry paradnej (wyjazdowe i stacjonarne). Mieli też wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzili Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego oraz siedzibę Orkiestry Reprezentacyjnej WP. Niezwykłą dla nich atrakcją było uczestnictwo w zmianie warty przy pałacu Prezydenckim i przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Młodzież zwiedziła również Stadion Narodowy. Część funduszy przeznaczono na zakup czterech instrumentów muzycznych.
Podsumowanie projektu „Powrót do korzeni” było bardzo uroczyste. 14 grudnia 2019 roku, w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej, miał miejsce program „Marszowym krokiem w przyszłość”, podczas którego wręczono nagrody w konkursie dotyczącym przywrócenia pamięci Starej Orkiestry Parafialnej. Odbył się także premierowy pokaz musztry paradnej Orkiestry. Członkowie Orkiestry zaprezentowali układ choreograficzny autorstwa Krystiana Siwka – tambourmajora Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z Bytomia. Licznie zgromadzona publiczność doceniła prezentację owacją na stojąco. Ponadto uroczystemu podsumowaniu projektu towarzyszyła wystawa „Powrót do korzeni”, która prezentowała archiwalne zdjęcia Starej Orkiestry oraz prace konkursowe. Szczególną uwagę na wystawie zwracały oryginalne instrumenty należące niegdyś do muzyków Orkiestry Parafialnej.
– Marszowym krokiem młodzi muzycy ruszyli w przyszłość nie zapominając o historii swoich przodków. Mamy wielką nadzieję, że efekty naszej pracy będą prezentowane na festiwalach z licznymi sukcesami – mówi prezes Stowarzyszenia MOD Dąbrowa Zielona Justyna Kępa.

Ministerstwo wspiera Orkiestrę
U progu kolejnego ćwierćwiecza działalności Orkiestry Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona w maju 2019 pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Infrastruktura Kultury 25 tysięcy złotych dofinansowania na projekt „Zakup instrumentów i wyposażenia dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Dąbrowa Zielona”.
Projekt zakłada poprawę warunków prowadzenia działalności kulturalnej Orkiestry poprzez zakup instrumentów dętych, perkusyjnych, pulpitów i statywów, niezbędnych do udziału w festiwalach, przeglądach i konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
– Naszym pragnieniem jest stworzenie przyjaznej i nowoczesnej bazy technicznej Orkiestry przyczyniającej się do zwiększenia efektywności działalności kulturalnej Orkiestry oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży. Zamierzamy poszerzyć repertuar oraz podnieść poziom atrakcyjności artystycznej, przy jednoczesnym dostosowaniu jej poziomu do standardów europejskich. I udało się. Zakupione instrumenty wpłynęły pozytywnie na brzmienie orkiestry oraz na jej poziom muzyczny, co daje jej możliwość konkurowania z coraz to lepszymi zespołami podczas konkursów i festiwali w Polsce i za granicą – akcentuje prezes Justyna Kępa.

Stowarzyszenie działa z rozmachem
Powstałe w grudniu 2017 roku Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta postawiło sobie za główny cel rozwijanie działalności orkiestry, propagowanie inicjatyw kulturalnych, postaw i działań edukacyjnych podnoszących poziom artystyczny młodych muzyków. Celem jest zwiększenie dostępności do kultury i edukacji dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych.
Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona przez rok swojej działalności realizowało i uczestniczyło w projektach: „Powrót do korzeni – opowiedz mi o starej Orkiestrze” Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018; wartość projektu 93775 zł, kwota dofinansowania 87105 zł (lipiec–grudzień 2018); partnerstwo w projekcie „Warsztaty muzyczne – dudy szkockie dla MOD z terenu LGD razem na Wyżyny wraz z koncertem plenerowym orkiestr Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwiecień–listopad 2018). Współorganizowało Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej w ramach Jubileuszu 25-lecia MOD Dąbrowa Zielona wraz z wydaniem płyty DVD oraz wyjazd Orkiestry do Malgrat de Mar – Hiszpania na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny (październik 2018).:
Dariusz Pikor – członek zarządu, kapelmistrz orkiestry, były trębacz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Krakowie, Tamburmajor, pedagog, organizator wielu koncertów i jubileuszy orkiestr, wykładowca muzyki myśliwskiej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, juror konkursów i festiwali o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym, wojewódzkim i powiatowym, juror konkursu muzycznego „Mam talent” w Krakowie, laureat konkursów dla instrumentalistów solistów, dla zespołów kameralnych. osoba ta będzie odpowiedzialna i doświadczona w wyborze i zakupie instrumentów muzycznych.

Justyna Kępa – prezes Stowarzyszenia; od 20 lat członek Orkiestry, instruktor instrumentów dętych drewnianych i menadżer zespołu, wieloletni pracownik w organizacjach pozarządowych, realizator i koordynator projektów finansowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Wspomagania Wsi, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Unii Europejskiej – PROW, EFS. Z wykształcenia pedagog-terapeuta, muzyk. W projekcie osoba odpowiedzialna za koordynacje działań.

Lilla Deska – założyciel Orkiestry, opiekun zespołu od 25 lat, zawodowo dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej, inicjator powstania i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”; założyciel zespołów śpiewaczych i tanecznych (mażoretki); pomysłodawca i realizator konkursów o zasięgu wojewódzkim i regionalnym; koordynator i realizator imprez promujących gminę i zespoły artystyczne (Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych, Konfrontacje Teatralne, Konkurs Grup Herodowych i Kolędniczych, Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych, Prezentacje Stołów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, Dożynki Gminne, Festiwale Kolęd i Pastorałek); współorganizator Koncertów Noworocznych Orkiestry, doświadczony konferansjer; koordynator i realizator projektów z PROW na lata 2007–2013 i 2014–2020 oraz z EFS; realizator projektów ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Wspomagania Wsi.

fot. Tomasz Kuczyński
Szczecin 2019 odbiór nagrody

as

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *