NASZ PIERWSZY DOKTOR


Juliusz Sętowski jest pierwszą osobą, która swoją pracę doktorską obroniła na częstochowskiej WSP. Satysfakcja dla nas tym większa, iż pan Sętowski był naszym współpracownikiem, autorem licznych i ciekawych artykułów w magazynie historycznym “Nad Wartą”.

Możliwość nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych pojawiła się na naszej uczelni niedawno. 29 I 2001 r. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała to uprawnienie Wydziałowi Filozoficzno – Historycznemu. Dlatego pierwszym “naszym doktorem” został historyk.
Swoją pracę o organizacjach bojowych PPS Juliusz Sętowski opracowywał przez kilka ostatnich lat, pod okiem promotora, prof. Ryszarda Szweda. Kwerenda w archiwach w całym kraju, relacje zbierane od potomków dawnych bojowców PPS, mrówcza praca nad źródłami przyniosła w efekcie pełny obraz działań socjalistów na rzecz niepodległości Polski. Częstochowa była dla PPS ważnym miejscem, tu przybywali najważniejsi z przywódców organizacji, także Józef Piłsudski. Stąd także wywodzą się działacze o znaczeniu ogólnopolskim (wspomnijmy choćby braci Dreszerów, Tokarza, prof. Mieczysława Michałowicza). Sętowski przygotowując pracę doktorską sporządził blisko 100 biogramów działaczy PPS, odkrył i ustalił szereg nieznanych dotychczass faktów.
Obrona pracy doktorskiej miała miejsce 20 IV. W komisji oceniającej byli m.in. prof. Tadeusz Panecki, zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Historycznego, prof. Tadeusz Dubicki (jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od uchodźdztwa wojennego i konspiracji poza granicami kraju), prof. Tadeusz Srogosz, prof. ks. Jan Związek i oczywiście promotor – Rektor WSP Ryszard Szwed. Praca Sętowskiego została oceniona bardzo wysoko. Liczymy, że wkrótce ukaże się w postaci książki w wydawnictwie WSP.

JAROSŁAW KAPSA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *