SUKCESY „AUGUSTYNA”


W zakończonym niedawno roku szkolnym licea ogólnokształcące ukończyło w Częstochowie 2440 uczniów, technika 2378, a zasadnicze szkoły zawodowe 1352. Wielu z nich, to absolwenci Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych przy ul. św. Augustyna w Częstochowie, którą kieruje Piotr Galewicz. Członkowie Szkolnego Koła Informatycznego, pod opieką Macieja Wiłuna, prowadzą własną stronę internetową, inni uczniowie działają w szkolnych zespołach: teatralnym i muzycznym, systematycznie opiekują się osobami starszymi, prowadzą aktywną działalność na rzecz środowiska. Pod opieką nauczycielki Alicji Czarny kilkakrotnie w ciągu roku organizują sprzątanie lasu i otoczenia szkoły, zbiórki odpadów i szkolne aukcje na dokarmianie zwierząt w częstochowskim schronisku. Organizują dyskoteki, z których dochód przeznaczają na rzecz swoich dotkniętych przez los kolegów.

W zakończonym niedawno roku szkolnym licea ogólnokształcące ukończyło w Częstochowie 2440 uczniów, technika 2378, a zasadnicze szkoły zawodowe 1352. Wielu z nich, to absolwenci Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych przy ul. św. Augustyna w Częstochowie, którą kieruje Piotr Galewicz. Członkowie Szkolnego Koła Informatycznego, pod opieką Macieja Wiłuna, prowadzą własną stronę internetową, inni uczniowie działają w szkolnych zespołach: teatralnym i muzycznym, systematycznie opiekują się osobami starszymi, prowadzą aktywną działalność na rzecz środowiska. Pod opieką nauczycielki Alicji Czarny kilkakrotnie w ciągu roku organizują sprzątanie lasu i otoczenia szkoły, zbiórki odpadów i szkolne aukcje na dokarmianie zwierząt w częstochowskim schronisku. Organizują dyskoteki, z których dochód przeznaczają na rzecz swoich dotkniętych przez los kolegów.
O dobrej pozycji ZSSB świadczy choćby udział jej uczniów, 20 czerwca, w warszawskim finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej, zorganizowanego przez Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej, nad którym honorowy patronat objęli Prymas Polski kardynał Józef Glemp i Marszałek Sejmu Maciej Płażyński. Wśrod najlepszych w Polsce znaleźli się Kasia Wolna z klasy Danuty Rukszy, Karolina Chęcińska i Piotr Sikora z klasy Doroty Żesławskiej.
Również w ogólnopolskim konkursie „Wiedzy o Unii Europejskiej”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Menedżerską SIG oraz Fundację na Rzecz Integracji „Dom Europejski” brała udział Edyta Mazur, uczennica z klasy Doroty Kawki. Edyta, w finale zorganizowanym 20 czerwca w Warszawie zajęła IV miejsce i w nagrodę popłynie w rejs „Szlakiem miast i instytucji Unii Europejskiej”. Dwie uczennice szkoły są absolwentkami Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich.
Szkolne Koło Teatralne, prowadzone przez Dorotę Żesławską, uczestniczyło w I Przeglądzie Zespołów Teatralnych Szkół Średnich „Częstochowa 2001”, który odbył się w Teatrze im. A. Mickiewicza. Siedmioosobowy zespół zaprezentował „Sztukę o mało co teatralną” autorstwa Wł. Sikory i uzyskał wyróżnienie. W I Europejskim Turnieju Wiedzy Europejskiej, zorganizowanym przez Fundację Wiedzy Europejskiej, we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, brali udział członkowie istniejącego od kilku lat Szkolnego Klubu Europejskiego. Do konkursu przygotowała młodzież polonistka Teresa Michałowska. Zdobywczyni jednej z nagród, Ania Wolańska, wraz z opiekunką Klubu i przygotowującą ją nauczycielką pojedzie na wycieczkę zwaną „Eurorejs szlakiem stolic Unii Europejskiej”. Fundacja, na ręce zastępcy dyr. Irminy Warchoł (opiekunki Klubu) przysłała list, w którym po raz kolejny dziękuje szkole za aktywną współpracę i działalność Szkolnego Klubu Europejskiego. To nie jedyne sukcesy i wyróżnienia uczniów ZSSB. Absolwentów, ze średnią 5,5 też ze świecą nie trzeba szukać, jest ich w szkole wielu.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.