AKCJA SEGREGACJA


Akcja segregacji śmieci jest owocem i podsumowaniem kilkuletniej pracy społecznej Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Niezależnego Zrzeszenia Studentów i ukoronowaniem największej akcji w dziedzinie edukacji ekologicznej przeprowadzonej przez tę organizację na gruncie lokalnym. Akcji, która ma na celu realne działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, akcji obejmującej swoim zasięgiem stale ok. 2500 osób. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i realizowane jest na Osiedlu Akademickim Politechniki Częstochowskiej. Występuje tutaj duże skupisko młodych ludzi otwartych na nowe pomysły, ciekawe propozycje i od których w przyszłości będzie zależeć kształt polskiej gospodarki, polityki, życia społecznego.
Program ma na celu wdrożenie selektywnej zbiórki śmieci w poszczególne grupy odpadów, jakimi są papier, szkło, plastik, aluminium. Oprócz efektu rzeczowego, jakim jest ograniczenie strumienia bezużytecznych śmieci i uzyskanie surowców wtórnych projekt ma na celu edukację ekologiczną młodego pokolenia, tj. uświadomienie studentom praktycznych zasad gospodarki odpadami. Miejsce, które zostało wybrane do przeprowadzenia pilotażowego programu segregacji odpadów jest bardzo charakterystyczne pod względem infrastrukturalnym do wielu podobnych w Polsce. Jednak to właśnie w Częstochowie nadarzyły się najbardziej sprzyjające warunki to tego, aby ten pomysł zrealizować.
Miejscem „Akcji Segregacji” jest osiedle akademickie Politechniki Częstochowskiej, w skład którego wchodzą trzy domy studenckie:
* DS Maluch (790 osób)
* DS Herkules (780 osób)
* DS Bliźniak (300 osób)
Dwa pierwsze akademiki, to dziesięciopiętrowe budynki gdzie jest 350 dwu- i trzyosobowych pokoi zamieszkanych przez studentów Politechniki Częstochowskiej. Pokoje w tych akademikach połączone są w segmenty czteropokojowe z dwoma oddzielnymi wejściami do jednego łącznika. Łącznik jest zarazem przedpokojem dla każdego z dwóch par pokoi mieszkalnych położonych po przeciwległych stronach ustawienia – łazienka – WC. Oprócz tego w każdym przedpokoju znajduje się zlew. Pozbywanie się odpadów w tych akademikach następuje wskutek wyrzucania śmieci do zsypów.
Natomiast akademik „Bliźniak” jest czteropiętrowym budynkiem, gdzie ubikacje i prysznic znajdują się w dwóch miejscach na końcu korytarzy. Akademik ten nie posiada zsypu. Mieszkańcy swoje śmieci wynoszą na zewnątrz budynku do typowego kontenera śmieciowego.
Chcemy, aby dzięki tej akcji szerokie grono młodzieży miało wpojone zasady segregowania śmieci, tak jak to ma miejsce w krajach wysoko rozwiniętych, a także przyczyniać się do ochrony środowiska.

MIROSŁAW JAMKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.