LIST OTWARTY / Kolejne wystąpienie z PO


Częstochowska Platforma Obywatelska pod wodzą posłanki Izabeli Leszczyny rozsypuje się. Niedawno z Klubu PO w częstochowskiej Radzie Miasta wyszli Jacek Krawczyk i Jolanta Urbańska. Teraz legitymacje oddali: były dyrektor WORD Maciej Wawrzkiewicz i i były zastępca prezydenta Częstochowy Krzysztof Łoziński. Poniżej prezentujemy list otwary, jaki przesłano do naszej Redakcji.

Częstochowa, dn. 25.06.2020r.

List Otwarty

Szanowni Państwo,

Dzisiaj złożyliśmy rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej RP.

To była niezmiernie trudna decyzja, podjęta nie pod wpływem impulsu, lecz po głębokim przemyśleniu. Byliśmy jednymi z najstarszych stażem członków PO w Częstochowie. Uczestniczyliśmy  w zakładaniu Platformy oraz w mozolnym tworzeniu i umacnianiu jej pozycji na politycznej i samorządowej scenie w Częstochowie oraz regionie. W Platformie piastowaliśmy wiele zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji, byliśmy wieloletnimi członkami zarządu – zarówno koła jak i powiatu w Częstochowie. W strukturach regionalnych partii pełniliśmy różne funkcje, między innymi Przewodniczącego Regionalnego Sądu Koleżeńskiego oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej w Katowicach. Ponadto przez dwie kadencje Maciej Wawrzkiewicz sprawował mandat Radnego Miasta Częstochowy (Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy), a Krzysztof Łoziński pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy.

Ze smutkiem stwierdzamy, że lokalne struktury Platformy Obywatelskiej RP są targane bardzo głębokimi konfliktami natury personalnej zapoczątkowanymiprzez konflikt pomiędzy panią poseł Izabela Leszczyną a panami Przemysławem Wroną i Bartłomiejem Sabatem. W wyniku eskalacji konfliktu Pan B. Sabat został zawieszony w prawach członka Platformy na 1,5 roku. Dziś Pan Bartłomiej Sabat jest przewodniczącym zarządu powiatu w  Kłobucku. Wszystkie próby mediacji nie przyniosły żadnych skutków. W efekcie nastąpiło rozbicie struktur na dwa koła, które zamiast współpracować – rywalizowały ze sobą. Dalsze pogłębienie konfliktu miało miejsce po ponownym przyjęciu do PO pana radnego Łukasza Banasia, który w poprzedniej kadencji zrezygnował z członkostwa w PO, a przed obecną kadencją został ponownie przyjęty w poczet członków PO. Przed wyborami parlamentarnymi przewodniczący rady powiatu pan poseł Andrzej Szewiński podjął próbę pogodzenia struktur, jednak pani poseł Izabela Leszczyna nie przyłączyła się do tych działań. Po wyborach przeniosła swoje biuro poselskie z dotychczasowego tradycyjnego  miejsca w inną lokalizację. Ponadto, bez wyjaśnienia członkom struktur, a nawet wbrewwoli wielu z nich pan Bartłomiej Sabat został powołany na Zastępcę Prezydenta Częstochowy, a pan Łukasz Banaś został nieco wcześniej szefem klubu radnych. Na dzisiaj upoważnienie do rozmów koalicyjnych posiada pani poseł Izabela Leszczyna, a nie przewodniczący PO w Częstochowie pan poseł Andrzej Szewiński. Była to nie mająca wiele wspólnego z demokracją decyzjawładz PO wyższego szczebla. Konflikt personalny w strukturach odzwierciedlił się w klubie radnych miasta, co sparaliżowało jego prace. W efekcie dwójka radnych Wiceprzewodniczących Rady Miasta wystąpiła z klubu radnych KO i jednocześnie zrezygnowała z członkostwa w PO. Te wydarzenia spowodowały destabilizację i odpływ kilkudziesięciu aktywnych członków ze struktur częstochowskiej Platformy Obywatelskiej, co de facto oznacza bardzo duże osłabienie  tej partii politycznej w mieście oraz brak jakiegokolwiek znaczenia Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej i jej Zastępcy Prezydenta w samorządzie.

Dlatego brak zgody i możliwości jakiejkolwiek współpracy pomiędzy stronami konfliktu, co z kolei uniemożliwia jakąkolwiek pracę na rzecz społeczności Częstochowy w ramach struktur Platformy Obywatelskiej w Częstochowie. W związku z powyższym postanowiliśmy zrezygnować z członkostwa w Platformie Obywatelskiej RP.

Z poważaniem

Maciej Wawrzkiewicz                                                                                   Krzysztof Łoziński

 

na zdjęciu były zastępca prezydenta Częstochowy Krzysztof Łoziński

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *