Kartki z kalendarza – kartki czerwca


1 czerwca 1906 r. – w zamachu zorganizowanym przez Polską Partię Socjalistyczną zginęli funkcjonariusze Straży Ziemskiej z Częstochowy wachmistrz Aleksander Luzin i strażnik Jan Nikulin. Szczególnie znienawidzony był ten pierwszy. Wśród zamachowców był m.in. Eugeniusz Hołubiczko. Eugeniusz Hołubiczko zginął w Herbach w zamachu jeszcze tego samego roku.

 

 

1 czerwca 1934 r. – w kinie „Luna” (dziś kino „Wolność”) wystąpił Chór Dana z pierwszorzędną gwiazdą muzyki tamtych czasów, Mieczysławem Foggiem.

2 czerwca 1935 r. – zmarł Franciszek Nowak (urodzony w 1857 roku w Siewierzu), aptekarz, kurator szpitali. W latach 1868–1873 uczeń gimnazjum w Częstochowie, w latach 1902–1935 właściciel apteki na Nowym Rynku 1 (dziś plac Daszyńskiego) w Częstochowie. W latach 1913–1914 prezes Częstochowskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu dla Przemysłu i Handlu. Podczas I wojny światowej współorganizator uprawy roślin leczniczych przy Szpitalu na Zawodziu w Częstochowie. W lipcu 1920 roku członek sekcji opieki nad żołnierzem częstochowskiego Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa.

7 czerwca 2000 r.- otwarto oficjalnie targowisko Stowarzyszenia Kupców „Promenada” z 90 stoiskami.

7 czerwca 1969 r. – Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w 20. rocznicę istnienia szkoły otrzymało od Komitetu Rodzicielskiego sztandar.

8 czerwca 1940 r. – na ORP „Orzeł” zginął Jerzy Sosnowski, porucznik Marynarki Wojennej, absolwent II Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie.

9 czerwca 1929 r. – odbyło się zebranie organizacyjne koła Polskiego Białego Krzyża w Częstochowie, zajmowało się ono działalnością oświatową wśród żołnierzy, m.in. walczyło z analfabetyzmem.

10 czerwca 1927 r. – Urząd Wojewódzki w Kielcach zatwierdził statut Ligi Katolickiej Diecezji Częstochowskiej. Organizacja ta, będąc ugrupowaniem apolitycznym, koordynowała działania stowarzyszeń kościelnych w Diecezji Częstochowskiej.

13 czerwca 1959 r. – Liceum Ogólnokształcącemu przy ul. Krakowskiej nadano imię Adama Mickiewicza. Odsłonięto przy tym popiersie Wieszcza.

13 czerwca 1999 r. – podczas VII pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II beatyfikował 108 męczenników – ofiar II wojny światowej. Wśród błogosławionych księży byli ks. dr Ludwik Roch Gietyngier (urodzony 16 kwietnia 1904 roku w Żarkach) – prefekt szkół, kościelny asystent Związku Inteligencji Katolickiej, aresztowany 6 października 1941 roku, zamordowany przez strażnika obozowego w Dachau 30 listopada 1941 roku i Maksymilian Binkiewicz (urodzony 21 lutego 1908 roku) – wychowawca w Seminarium Duchownym w Częstochowie, prefekt szkół w Sosnowcu i Wieluniu, aresztowany 6 października 1941 roku, zmarł pobity przez strażnika w Dachau 24 czerwca 1941 roku.

15 czerwca 1925 r. – otwarto Skarbiec Jasnogórski. Ekspozycję przygotował Stanisław Tuczyński z Poznania.

16 czerwca 1913 r. – pożar Fabryki Zapałek w Częstochowie. W kotłowni zapaliła się belka od wentylatora elektrycznego, kotłownia, pudełkarnia i pakownia spłonęły, ocalały magazyny. Podczas akcji gaśniczej bracia Antoni i Władysław Krzemińscy nakręcili pierwszy w Polsce film dokumentalny „Pożar w zapałczarni”.

18 czerwca 1983 r.– rozpoczęła się druga wizyta w Częstochowie Jana Pawła II. Podczas Apelu Jasnogórskiego, 19 czerwca 1983 roku, papież przekazał pas sutanny przestrzelony podczas zamachu 13 maja 1981 roku. Pobyt papieża Jana Pawła II w Częstochowie trwał do 21 czerwca 1983 roku.

19 czerwca 1734 r.– na Jasnej Górze zmarł ojciec Innocenty Bartosz Pokorski, przeor klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie w latach 1703–1706. Przewodził obronie Twierdzy Jasna Góra przeciwko Szwedom podczas III wojny północnej w 1704 i 1705 roku. W latach 1713–1727 definitor generalny, w latach 1728–1731 wikariusz polskiej prowincji Zakonu Paulinów.

20 czerwca 1972 r. – w Tatrach zginęła Barbara Rychlik (urodzona w 1930 roku), propagatorka turystyki wśród studentów, działaczka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jej imię nosi szlak turystyczny z Korwinowa do Poraja.

22 czerwca 1382 r. – ks. Henryk Biel z Błeszna proboszcz parafialnego kościoła pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie (na wzgórzu zwanym od 1388 roku jasnogórskim), zrzekł się go na rzecz zakonników, O.O. Paulinów. Uczynił to za pozwoleniem biskupa krakowskiego Jana Radlicy.

22 czerwca 1905 r. – w Częstochowie utworzono parafię kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pierwszym administratorem był ks. Jan Buse z Piotrkowa.

22 czerwca 1982 r. – zmarł Stanisław Krakowiak (urodzony 1 sierpnia 1903 roku), fotografik, współzałożyciel częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, autor fotogramów poświęconych pejzażowi śląskiemu, jurajskiemu i góralskiemu.

26 czerwca 1697 r. – na Jasnej Górze przebywał i oczekiwał na wynik wolnej elekcji królewicz i pretendent do tronu polskiego Jakub Sobieski. Dowiedział się on tutaj o swojej klęsce i wyborowi na tron Fryderyka Augusta Wettina, czyli króla Augusta II. Jakub Sobieski na Jasnej Górze pozostawił wota: krzyż zdobiony szlachetnymi kamieniami oraz tkany złoty płaszcz.

27 czerwca 1946 r. – szef Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie Stanisław Korol popełnił samobójstwo, gdyż NKWD potwierdziło jego kontakty z niepodległościowym podziemiem.

27 czerwca 1946 r. – o godzinie 22.00 w budynku przy ul. Wręczyckiej 11/25 w Częstochowie funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego aresztowali kapitana Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, twórcę i dowódcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego wraz z sekretarką Haliną Pikulską „Ewunią”.

27 czerwca 1940 r. – pod Olsztynem Niemcy wykonali pierwszą egzekucję przywiezionych z więzienia na Zawodziu, po rozprawach sądu doraźnego komendanta policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Radomiu (Sipo i SD).

29 czerwca 1999 r. – zatwierdzono statut Fundacji na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, zabiegającej o powołanie Uniwersytetu w Częstochowie. Prezesem fundacji jest Szymon Giżyński. Starania m.in. fundacji zostały uwieńczone sukcesem. 7 maja 2018 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Robert Sikorski

 

1 czerwca 1934 r. – w kinie „Luna” (dziś kino „Wolność”) wystąpił Chór Dana z pierwszorzędną gwiazdą muzyki tamtych czasów, Mieczysławem Foggiem.

2 czerwca 1935 r. – zmarł Franciszek Nowak (urodzony w 1857 roku w Siewierzu), aptekarz, kurator szpitali. W latach 1868–1873 uczeń gimnazjum w Częstochowie, w latach 1902–1935 właściciel apteki na Nowym Rynku 1 (dziś plac Daszyńskiego) w Częstochowie. W latach 1913–1914 prezes Częstochowskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu dla Przemysłu i Handlu. Podczas I wojny światowej współorganizator uprawy roślin leczniczych przy Szpitalu na Zawodziu w Częstochowie. W lipcu 1920 roku członek sekcji opieki nad żołnierzem częstochowskiego Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa.

7 czerwca 2000 r.- otwarto oficjalnie targowisko Stowarzyszenia Kupców „Promenada” z 90 stoiskami.

7 czerwca 1969 r. – Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w 20. rocznicę istnienia szkoły otrzymało od Komitetu Rodzicielskiego sztandar.

8 czerwca 1940 r. – na ORP „Orzeł” zginął Jerzy Sosnowski, porucznik Marynarki Wojennej, absolwent II Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie.

9 czerwca 1929 r. – odbyło się zebranie organizacyjne koła Polskiego Białego Krzyża w Częstochowie, zajmowało się ono działalnością oświatową wśród żołnierzy, m.in. walczyło z analfabetyzmem.

10 czerwca 1927 r. – Urząd Wojewódzki w Kielcach zatwierdził statut Ligi Katolickiej Diecezji Częstochowskiej. Organizacja ta, będąc ugrupowaniem apolitycznym, koordynowała działania stowarzyszeń kościelnych w Diecezji Częstochowskiej.

13 czerwca 1959 r. – Liceum Ogólnokształcącemu przy ul. Krakowskiej nadano imię Adama Mickiewicza. Odsłonięto przy tym popiersie Wieszcza.

13 czerwca 1999 r. – podczas VII pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II beatyfikował 108 męczenników – ofiar II wojny światowej. Wśród błogosławionych księży byli ks. dr Ludwik Roch Gietyngier (urodzony 16 kwietnia 1904 roku w Żarkach) – prefekt szkół, kościelny asystent Związku Inteligencji Katolickiej, aresztowany 6 października 1941 roku, zamordowany przez strażnika obozowego w Dachau 30 listopada 1941 roku i Maksymilian Binkiewicz (urodzony 21 lutego 1908 roku) – wychowawca w Seminarium Duchownym w Częstochowie, prefekt szkół w Sosnowcu i Wieluniu, aresztowany 6 października 1941 roku, zmarł pobity przez strażnika w Dachau 24 czerwca 1941 roku.

15 czerwca 1925 r. – otwarto Skarbiec Jasnogórski. Ekspozycję przygotował Stanisław Tuczyński z Poznania.

16 czerwca 1913 r. – pożar Fabryki Zapałek w Częstochowie. W kotłowni zapaliła się belka od wentylatora elektrycznego, kotłownia, pudełkarnia i pakownia spłonęły, ocalały magazyny. Podczas akcji gaśniczej bracia Antoni i Władysław Krzemińscy nakręcili pierwszy w Polsce film dokumentalny „Pożar w zapałczarni”.

18 czerwca 1983 r.– rozpoczęła się druga wizyta w Częstochowie Jana Pawła II. Podczas Apelu Jasnogórskiego, 19 czerwca 1983 roku, papież przekazał pas sutanny przestrzelony podczas zamachu 13 maja 1981 roku. Pobyt papieża Jana Pawła II w Częstochowie trwał do 21 czerwca 1983 roku.

19 czerwca 1734 r.– na Jasnej Górze zmarł ojciec Innocenty Bartosz Pokorski, przeor klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie w latach 1703–1706. Przewodził obronie Twierdzy Jasna Góra przeciwko Szwedom podczas III wojny północnej w 1704 i 1705 roku. W latach 1713–1727 definitor generalny, w latach 1728–1731 wikariusz polskiej prowincji Zakonu Paulinów.

20 czerwca 1972 r. – w Tatrach zginęła Barbara Rychlik (urodzona w 1930 roku), propagatorka turystyki wśród studentów, działaczka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jej imię nosi szlak turystyczny z Korwinowa do Poraja.

22 czerwca 1382 r. – ks. Henryk Biel z Błeszna proboszcz parafialnego kościoła pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie (na wzgórzu zwanym od 1388 roku jasnogórskim), zrzekł się go na rzecz zakonników, O.O. Paulinów. Uczynił to za pozwoleniem biskupa krakowskiego Jana Radlicy.

22 czerwca 1905 r. – w Częstochowie utworzono parafię kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pierwszym administratorem był ks. Jan Buse z Piotrkowa.

22 czerwca 1982 r. – zmarł Stanisław Krakowiak (urodzony 1 sierpnia 1903 roku), fotografik, współzałożyciel częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, autor fotogramów poświęconych pejzażowi śląskiemu, jurajskiemu i góralskiemu.

26 czerwca 1697 r. – na Jasnej Górze przebywał i oczekiwał na wynik wolnej elekcji królewicz i pretendent do tronu polskiego Jakub Sobieski. Dowiedział się on tutaj o swojej klęsce i wyborowi na tron Fryderyka Augusta Wettina, czyli króla Augusta II. Jakub Sobieski na Jasnej Górze pozostawił wota: krzyż zdobiony szlachetnymi kamieniami oraz tkany złoty płaszcz.

27 czerwca 1946 r. – szef Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie Stanisław Korol popełnił samobójstwo, gdyż NKWD potwierdziło jego kontakty z niepodległościowym podziemiem.

27 czerwca 1946 r. – o godzinie 22.00 w budynku przy ul. Wręczyckiej 11/25 w Częstochowie funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego aresztowali kapitana Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, twórcę i dowódcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego wraz z sekretarką Haliną Pikulską „Ewunią”.

27 czerwca 1940 r. – pod Olsztynem Niemcy wykonali pierwszą egzekucję przywiezionych z więzienia na Zawodziu, po rozprawach sądu doraźnego komendanta policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Radomiu (Sipo i SD).

29 czerwca 1999 r. – zatwierdzono statut Fundacji na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, zabiegającej o powołanie Uniwersytetu w Częstochowie. Prezesem fundacji jest Szymon Giżyński. Starania m.in. fundacji zostały uwieńczone sukcesem. 7 maja 2018 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Robert Sikorski

 

kadr z filmu ,,Pożar w zapałczarni”

Dziękujemy za możliwość użyczenia zdjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *