LAUDACJA


Obchodzący w ubiegłym, 2001 roku, rocznicę swych 80. urodzin – Ojciec dominikanin, Mieczysław Albert Krąpiec, jest jednym z najwybitniejszych w świecie, współczesnych przedstawicieli filozofii tomistycznej. Stworzona przez O. Mieczysława Alberta Krąpca filozoficzna szkoła lubelska, jak i jego własne prace, dla przykładu, “Metafizyka”, “Ja-człowiek”, “Realizm ludzkiego poznania” cieszą się niezmiennie najwyższym, międzynarodowym autorytetem i uznaniem.

Obchodzący w ubiegłym, 2001 roku, rocznicę swych 80. urodzin – Ojciec dominikanin, Mieczysław Albert Krąpiec, jest jednym z najwybitniejszych w świecie, współczesnych przedstawicieli filozofii tomistycznej. Stworzona przez O. Mieczysława Alberta Krąpca filozoficzna szkoła lubelska, jak i jego własne prace, dla przykładu, “Metafizyka”, “Ja-człowiek”, “Realizm ludzkiego poznania” cieszą się niezmiennie najwyższym, międzynarodowym autorytetem i uznaniem.
Olbrzymi jest dorobek naukowy i akademicki O. Krąpca. Zapowiadały go wybitne dysertacje doktorskie z filozofii i teologii, obronione w 1946 i w 1948 roku, w Krakowie i Lublinie. Tutaj, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1957 roku przedłożył rozprawę habilitacyjną, otrzymując zań tytuł docenta. Pięć lat później uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 1968 roku – profesora zwyczajnego.
Z wielkim oddaniem i sukcesami zasiadał O. Mieczysław Albert Krąpiec we władzach swej uczelni: w latach 1958 – 1961 i 1969 – 1970 był dziekanem Wydziału Filozoficznego, a w latach 1970 – 1983 – rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Ta ostatnia godność ujawniła w Osobie Ojca Mieczysława Alberta Krąpca charyzmat męża stanu. Mimo nieprzyjaznej i represyjnej polityki ówczesnych władz komunistycznych zdołał ojciec Krąpiec wynieść KUL do rangi jednej z najważniejszych uczelni katolickich w Europie.
Wielce się ku temu przyczynił dorobek naukowy Ojca Krąpca. Znaczy go ponad 20 dzieł książkowych i 250 studiów i artykułów, skwapliwie tłumaczonych na języki obce i cytowanych w światowej, specjalistycznej literaturze filozoficznej.
Spośród licznych i w najwyższym stopniu prestiżowych nagród, wyróżnień i zaszczytów, którymi obdarowano do tej pory ojca Mieczysława Alberta Krąpca tu jesteśmy w stanie wymienić tylko niektóre: doktoraty honoris causa Uniwersytetu w Toronto i Katolickiego Uniwersytetu w Louvain; członkostwa Papieskiej Akademii św. Tomasza w Rzymie, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie; państwowe ordery – polskie, belgijskie, francuskie.
Dla nas jednakże przedmiotem najwyższego szacunku i hołdu pozostają zasługi Ojca Mieczysława Alberta Krąpca jako żarliwego patrioty – wychowawcy i nauczyciela kilku już pokoleń Polaków.
Uczył bowiem i uczy nadal ojciec Krąpiec, w duchu największych tradycji filozofii klasycznej, Arystotelesa i św. Tomasza, iż celem ludzkiego poznania powinna być mądrość. Uczył bowiem i uczy nadal ojciec Krąpiec jak “stanąć na własnych nogach”*, by “wstępując” do Europy czynić to w blasku dumy i tożsamości kultury narodowej.
* tytuł jednego z artykułów O. Mieczysława Alberta Krąpca.
Autorem laudacji na cześć O. Krąpca przygotowanej na uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji 19 stycznia 2002 r. jest poseł Ziemi Częstochowskiej Szymon Giżyński.

REDAKCJA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *