Jubileuszowy Jurajski Produkt


Pod patronatem „Gazety Częstochowskiej”

Jubileuszowa X edycja konkursu „Jurajski Produkt Roku”, która daje szanse przedsiębiorstwom na docenienie własnej kreatywności i pomysłowości, mogącego wyróżnić region częstochowski na tle innych ośrodków przedsiębiorczości w kraju. – Udział w tym prestiżowym konkursie stwarza perspektywę do dalszego rozwoju własnej działalności; wpływa na renomę na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym – podkreśla Zbigniew Miszczyk, prezes Zarządu RIP-H.
Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać wytwarzane przez siebie produkty i świadczone usługi, które wyróżniają się: nowoczesną technologia, wysoką estetyką, funkcjonalnością i wysoką jakością produktu/usługi oraz innowacyjnością. Do konkursu można zgłosić kilka produktów, lecz wyłącznie jako oddzielne propozycje.
Nagrody oraz wyróżnienia tegorocznej edycji konkursu będą przyznawane w następujących kategoriach: produkt przemysłowy, produkt rolno-spożywczy, produkt inny, usługa budowlana i usługa.
Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu „JPR” należy czytelnie wypełnić kartę zgłoszenia produktu wg wzoru (dostępna na www.riph.czest.pl) Do karty należy dołączyć: krótką charakterystykę produktu wg cech wymienionych w §4; kopie atestów, certyfikatów, świadectw i opinii dotyczące zgłoszonego produktu, (jeśli produkt takie posiada); zdjęcie produktu (format JPG) lub eksponat produktu, (jeżeli wymiary i jego cechy na to pozwalają) oraz dokonać wpłatę za udział w konkursie, która wynosi 1000 złotych brutto za każde zgłoszenie, na konto: 62 1020 1664 0000 3202 0132 6396 PKO BP S.A. 2 Oddział w Częstochowie Al. NMP 19 42-200 Częstochowa.
Zgłoszenie wniosku do udziału w Konkursie z kopią przelewu bankowego z opłatą za udział w konkursie należy nadsyłać do 30 października 2010 roku. Nagrodami w konkursie będą: statuetka, dyplom, informacja promocyjna w mediach, w biuletynie Izby oraz na stronie internetowej Izby. – Zwycięzcy konkursu ubiegający się o godło promocyjne TERAZ POLSKA otrzymają rekomendację i zwolnienie z opłaty rejestracyjnej w konkursie TERAZ POLSKA. Laureatowi konkursu przysługuje prawo do posługiwania się Tytułem, Znakiem Promocyjnym, Statuetką oraz Certyfikatem Laureata w kontaktach handlowych i wszelkich kampaniach promocyjnych i reklamowych bez ograniczeń czasowych, począwszy od daty uzyskania nagrody – dodaje prezes Zbigniew Miszczyk.
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali 17 grudnia 2010 r. o godz. 18.00 w Teatrze Dramatycznym w Częstochowie. W trakcie spotkania odbędzie się przedpremierowy spektakl pt.: „Tacy duzi chłopcy”, w reżyserii Piotra Machalicy z udziałem znakomitych aktorów, m.in.: Mariana Opani, Piotra Machalicy, Marka Dyjaka, Adama Hutyry, Michała Kuli i zespołu muzycznego Janusza Bogackiego. Spektakl organizowany jest wspólnie z Teatrem „POLONIA” Krystyny Jandy.
Honorowy patronat nad X Edycją Konkursu Jurajski Produkt Roku sprawują: wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego i prezydent miasta Częstochowy.
Wszelkie informacje związane z udziałem w konkursie zawarte są w regulaminie Konkursu Jurajski Produkt Roku dostępnym na stronie internetowej: www.riph.czest.pl.
Wszelkie sugestie, pytania o raz uwagi należy kierować bezpośrednio do siedziby Biura RIPH w Częstochowie – mieszczącego się przy Al. NMP 24/5, pod nr tel. 34-344-82-58 lub na adresy mailowe: izba@riph.czest.pl , biuro@riph.czest.pl.
JW

Rozmawiamy z prezesem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej Zbigniewem Miszczykiem

Od 1 września pełni Pan funkcję prezesa. I od razu pełnia przygotowań do Konkursu. To pierwsze poważne zadanie.
– Mam nadzieję, że przedsięwzięcia zrealizujemy na miarę jubileuszu. Podjąłem kroki, by informacja o nim dotarła do jak największej liczby przedsiębiorców, nie tylko w mieście, ale i regionie. Jurysdykcja Izby rozciąga się na dawne województwo częstochowskie i powiat zawierciański. Dotychczas w konkursie udział brały firmy z Częstochowy i jej najbliższego sąsiedztwa. Chciałbym uaktywnić przedsiębiorców z regionu. O upowszechnienie informacji w terenie o konkursie poprosiłem wójtów i burmistrzów.

Z jakim skutkiem?
– Niestety, niewielkim, nieco ponad 20 procent urzędów zamieściło informację na swoich stronach. Będziemy pukać dalej. Konkurs rozszerzyliśmy o wyróżnienie dla szczególnie zasłużonego na rzecz rozwoju i promocji środowiska gospodarczego w naszym regionie. Informacje ponownie przesłaliśmy do wójtów i burmistrzów.

Czyżby konkurs stracił zainteresowanie? Może wpisowe jest zbyt wysokie?
– Nie sądzę, bo ma swoja wysoką wartość i prestiż. To że zainteresowanie konkursem jest w kręgu tych samych przedsiębiorców wynika z braku dostępu do informacji. Nie myślę, by zaporą była opłata za zgłoszenie produktu. Nie jest zbyt wysoka, a wyróżnione produkty uzyskują dużą promocję na rynku. Oplata jest konieczna, bo Izba utrzymuje się tylko ze składek członkowskich, a zorganizowanie konkursu pochłania spore kwoty.

Jest Pan, chyba czwartym prezesem Izby w przeciągu dwóch ostatnich lat. Jak Pan znajduje obecną kondycję tej instytucji?
– Zaoferowałem swoją osobę i została przyjęta. Mam szerokie plany. Będziemy się starać przede wszystkim rozszerzać bazę członków. W tej chwili w Izbie zrzeszonych jest 88 firm. Mam nadzieję, że zainteresowanie przedsiębiorców wzrośnie. Będę o to walczył, bo przecież w ilości będzie nasza siła, nie tylko finansowa, ale i merytoryczna przy negocjacjach z władzami samorządowymi. Chciałbym uaktywnić środowisko gospodarze, by zgłaszali swoje problemy, trudne kwestie i ważne tematy. Liczę, że izba będzie platformą, która pomoże je rozwiązać. Do współpracy chciałbym zaprosić posłów naszego regionu, liczę ich aktywne włączenie się w problemy gospodarcze i współpracę z władzami samorządowymi.

Władze nie słuchają głosu przedsiębiorców, choć może ten głos jest zbyt cichy. .
– Do tej pory tak było. Mam nadzieję, że to się zmienia na in plus, że władze będą zauważać problemy i nastąpi próba ich rozwiązania. Modelową współpracę rozpoczęliśmy ze starostwem powiatowym. Wicestarosta Janusz Krakowian podjął naszą inicjatywę poprawy wzajemnego komunikowania się i przepływu informacji. Robimy mnóstwo ciekawych szkoleń, organizujemy wyjazdy na targi, misje zagraniczne i zależy nam, by informacja o tym docierała do szerokiego grona przedsiębiorców. Chcemy też lepiej współpracować z mediami.

Wspominał Pan o szerokich planach. Na czym Panu najbardziej zależy?
– Chciałbym rozszerzyć zakres działalności o różne programy gospodarcze. Między innymi stworzyć sekcję, która zajęła by się opracowaniem systemu gospodarowania odpadami, od momentu segregacji do utylizacji. Myślę, że warto wokół tego aspektu stworzyć forum firm i instytucji. Widziałbym na tym polu współpracę CzPK, firm przewozowych, spółdzielni, spółek komunalnych, Wodociągów, ZGM, a także parlamentarzystów.

Wróćmy do wyróżnienia za działalność gospodarczą i promocję na rzecz regionu. Skąd taki pomysł?
– Zrodził się przypadkowo, gdy podczas spotkania Rady Izby podjęto próbę wyróżnienia Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, działającego w Mykanowie. Ten tytuł jest honorowy i otrzyma go instytucja, firma lub osoba. Kandydatury może zgłaszać może każdy. Za to nie pobieramy opłaty wpisowej. Wyboru dokona kapituła konkursu.

Czy nie myślał Pan o organizowaniu przez Izbę akcji pomocowych czy imprez integracyjnych ?
– Rozważałem na przykład, by podsumowanie Jurajskiego Produktu Roku odbyło się podczas balu, na to nie zgodziła się Rada Izby. Uznała, że konkurs ma zbyt duży prestiż i musi być głównym punktem programu. Ale o balu myślę. Będziemy tez organizować sporo imprez gospodarczych. 29 września odbędzie się jedno z nich – forum, które przygotowujemy z Plusem biznesu, Kredyt Bankiem, Portalem Funduszy Strukturalnych – Polska Brandenburgia. Przygotowuję też nowy portal Izby z możliwością forum dyskusyjnego. Myślałem o organizowaniu turnieju w golfa. W tym roku nie wyszło, ale w przyszłym będzie lepiej.

Jak Pan odnajduje się jako szef Izby?
– Taka praca sprawia mi przyjemność i zadowolenie. Działałem już w AZS i Włókniarzu, wcześniej byłem sekretarzem Izby, więc taka aktywność nie jest mi obca. Równolegle prowadzę swoją firmę i jestem doradcą finansowym.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *