Jubileusz 100-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej


Program obchodów obejmuje m.in.: powitanie zaproszonych gości, prezentację multimedialną nt. historii Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i jego współczesnych osiągnięć, wystąpienie Anny Marii Anders – Ambasador RP we Włoszech,  przyjęcie nowych członków, wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe, wręczenie odznaczeń, wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu historycznego „Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin”, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Harfa w Warszawie i i Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk, przekazanie zaproszonym gościom okolicznościowego Biuletynu Związkowego „Rezerwista”.
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej dziedziczy tradycje działającego w latach 1922 – 1939 Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i kontynuuje jego działalność. Zgodnie z zapisami statutu Patronem Związku jest Marszałek Józef Piłsudski.
Jako ogólnopolska, patriotyczna organizacja, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje się m.in. upamiętnianiem osób oraz miejsc walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, propagowaniem chwały oręża polskiego oraz szkoleniem młodzieży skupionej m.in. w organizacjach strzeleckich. Ważnym aspektem działalności Związku są działania na rzecz kształtowania świadomości historycznej, obywatelskiej i patriotycznego wychowania młodzieży.
Związek integruje środowisko żołnierzy rezerwy WP, którzy poprzez działalność w organizacji kultywują wspólną tradycję wojskową, otacza opieką kombatantów, żołnierzy rezerwy i ich rodziny będące w potrzebie.
Związek Oficerów Rezerwy RP współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej (porozumienie o współpracy z 6 października 2014 r.) oraz z wieloma jednostkami i instytucjami wojskowymi, organizacjami społecznymi, samorządami i firmami.
Organizację tworzą nie tylko oficerowie, ale także podoficerowie i osoby cywilne, które łączy umiłowanie polskiej tradycji wojskowej oraz chęć społecznego działania w dziedzinie popularyzowania historii Polski.
Związek organizuje konkursy i rajdy historyczne dla młodzieży, prowadzimy żywe lekcje historii, opiekuje się kombatantami, jego członkowie piszą książki historyczne, tworzą pomniki polskiej historii i dbają o groby polskich bohaterów. W pracy społecznej kierują się zasadami apolityczności i poświęcenia dla najwyższej wartości, jaką jest dla nas Rzeczypospolita Polska. Związek posiada sztandar, którego matką chrzestną jest Anna Maria Anders (obecnie ambasador RP w Rzymie). Związek wydaje swój biuletyn zatytułowany „Rezerwista” oraz posiada stronę internetową: www.zorrp.org .
płk rez. Alfred Kabata

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *