Gmina Poczesna na wysokiej pozycji w rankingu samorządów. Wyżej niż gmina Olsztyn


W opracowanym pod auspicjami VI Europejskiego Kongresu Samorządów dokumencie, na 1547 gmin wiejskich w kraju Poczesna zajęła aż 149 miejsce.Pozycja Poczesnej w swojej kategorii to najlepszy wynik spośród wszystkich samorządów z terenu powiatu częstochowskiego. Kolejna jest gmina Olsztyn, która uplasowała się na 156 miejscu i Przyrów ze 186 wynikiem w tabeli.

Ranking stworzony został przez zespół, w skład którego weszli naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W efekcie ich pracy powstało, jak sami zaznaczają, apolityczne zestawienie, mierzone obiektywnymi i aktualnymi wskaźnikami naukowymi.

Przedstawiona w raporcie analiza kondycji finansowej gmin opiera się na siedmiu aktualnych i obiektywnych wskaźnikach. Pod uwagę brany był udział dochodów własnych, relacja nadwyżki operacyjnej oraz relacja zobowiązań. Wszystkie te trzy elementy ujęto w zestawieniu do dochodów ogółem. Kluczowe były również wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących, jakie gminy muszą ponieść na wynagrodzenia i ich pochodne, a także udział środków europejskich w ogólnych wydatkach oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Wójt Krzysztof Ujma, podkreśla. że wysoka pozycja gminy w rankingu to przede wszystkim efekt dobrej współpracy naszych samorządowców. Zarówno obecnych radnych, jak i tych z minionych kadencji. – Skupienie się na merytorycznej pracy, idąca za tym przewidywalność oraz stabilność w realizowaniu bieżących zadań i przede wszystkim podejmowanie dobrych decyzji ma swoje odzwierciedlenie w zrównoważonym rozwoju. Bardzo dobra pozycja, jaką gmina, nie pierwszy raz zresztą, zajmuje w różnych rankingach to najlepszy przykład na to, że rozwijamy się w dobrym kierunku – stwierdza wójt Krzysztof Ujma.

fot. Szkoła w Poczesnej

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.