Gmina Olsztyn wysoko w rankingu


Gmina Olsztyn znalazła się w ścisłej czołówce naszego regionu oraz wysoko w zestawieniu krajowym najnowszej edycji prestiżowego „Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce”.

 

 

Zestawienie obejmuje wszystkie gminy i powiaty. Na 1547 gmin wiejskich klasyfikowanych w rankingu, gmina Olsztyn uplasowała się na 156 pozycji w kraju. W powiecie częstochowskim jesteśmy w ścisłej czołówce – zajmujemy drugie miejsce, nieco powyżej od nas jest tylko gmina Poczesna (149 miejsce). Pozostałe gminy powiatu częstochowskiego zajęły w ogólnopolskim rankingu odpowiednio miejsca: Przyrów (186), Rędziny (213), Mstów (233).

Ranking analizuje kondycję finansową gmin i powiatów. Jest to niezależny raport opracowany przez ekspertów. Patronami opracowania są Europejski Kongres Samorządów oraz Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju.

Ranking jest uniwersalnym narzędziem, pozwalającym w obiektywny sposób zobrazować kondycję finansową samorządów lokalnych. Analizę prowadził zespół naukowców i ekspertów z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ranking powstał w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie siedmiu najważniejszych wskaźników wykorzystywanych do oceny sytuacji finansowej gmin. Badano udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, udział środków europejskich w wydatkach, relację zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Dane finansowe zespół naukowców czerpał z Regionalnej Izby Obrachunkowej (wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku).

– Bardzo cieszy wysoka pozycja Gminy Olsztyn w rankingu i jest motywacją do dalszej pracy na rzecz samorządu. Sam ranking jest szczególnie cenny, bo opiera się na rzeczywistych danych finansowych, zestawionych przez niezależnych ekspertów – mówi Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.