DĄBROWA ZIELONA / „SOŁTYSÓWKA” najlepsza w województwie śląskim


W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego „Sołtysówka” w Raczkowicach Kolonii zajęła I miejsce w jednej z pięciu kategorii tj. najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi i zdobyła nagrodę finansową w wysokości 8 tys. zł.

Rok 2015 to czas przełomowy w życiu sołectwa. Po wyborach sołtysa – pani Bożeny Strojec – zrodziła się inicjatywa rady sołeckiej wraz z mieszkańcami, aby zagospodarować teren, który należał wówczas do Skarbu Państwa. Po upływie ok. 2 lat Gmina Dąbrowa Zielona uzyskała prawo do własności działki i przekazała sołectwu na użytek społeczny.
Już w czasie zmiany tytułu własności mieszkańcy sołectwa Raczkowice Kolonia w czynie społecznym uprzątnęli teren wykorzystując nie tylko własną siłę roboczą, ale sprzęt taki jak: ciągniki, przyczepy, koparkę itp. W czasie tych prac padało wiele koncepcji zagospodarowania terenu np.: budowa budynku na świetlicę. Pomysł zagospodarowania autobusu okazał się najlepszym rozwiązaniem. Do autobusu doprowadzony jest prąd, urządzona kuchnia, więc można napić się herbaty czy kawy i posłuchać muzyki. Pod okiem instruktora ds. plastyki z Gminnego Ośrodka Kultury z udziałem mieszkańców sołectwa autobus na zewnątrz został pomalowany tak aby wkomponował się w leśny krajobraz. W autobusie odbyło się wyjazdowe zebranie sołtysów z całej gminy.
Sołtysówka to również miejsce spotkań i rekreacji dla dorosłych i dzieci. Dwukrotnie w sierpniu w roku 2018 i 2019 odbyły się festyny wiejskie, które zgromadziły nie tylko mieszkańców Raczkowic Kolonii, ale i okolicznych sołectw. Spełniło się marzenie o neutralnym miejscu zebrań sołeckich, ponieważ do tej pory odbywały się w domu urzędującego sołtysa, co nie było sytuacją komfortową dla mieszkańców. Utworzenie „SOŁTYSÓWKI”, miejsca w którym każdy z mieszkańców sołectwa ma swój wkład pracy spowodowało, że każdy czuje się za nią odpowiedzialny. Gratulujemy mieszkańcom tak znakomitej nagrody i życzymy wielu pomysłów w działalności sołeckiej.
Lilla Deska
fot. UG Dąbrowa Zielona

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.