GDZIE STUDIOWAĆ W CZĘSTOCHOWIE?


Matury dobiegają końca. Przed absolwentami szkół średnich egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. Nie wszyscy maturzyści wiedzą już jaką wybrać uczelnię i co studiować. Dla niezdecydowanych publikujemy przewodnik po częstochowskich szkołach wyższych. W naszym mieście jest ich kilka, w tym dwie publiczne: Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Politechnika Częstochowska.

Matury dobiegają końca. Przed absolwentami szkół średnich egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. Nie wszyscy maturzyści wiedzą już jaką wybrać uczelnię i co studiować. Dla niezdecydowanych publikujemy przewodnik po częstochowskich szkołach wyższych. W naszym mieście jest ich kilka, w tym dwie publiczne: Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Politechnika Częstochowska.
Nauczyciele i pedagodzy
WSP to uczelnia przede wszystkim dla przyszłych pedagogów i nauczycieli. Studiować tu można przedmioty humanistyczne, ścisłe i artystyczne. Wydział Filologiczno – Historyczny prowadzi 6 kierunków. Administracja – o dostaniu się na studia decydować będzie konkurs świadectw. Pod uwagę będą brane oceny z języka polskiego, historii i języka obcego. Chętnych na filologię germańską czeka egzamin pisemny – test gramatyczno – leksykalny z języka niemieckiego oraz egzamin ustny – tematy do konwersacji oraz gramatyka języka niemieckiego. O przyjęciu na język angielski zadecyduje egzamin pisemny – test gramatyczno leksykalny z języka angielskiego i egzamin ustny – tematy do konwersacji. Żeby dostać się na filologię polską trzeba zdać egzamin ustny z literatury i gramatyki języka polskiego oraz mieć dobre oceny z języka polskiego na świadectwie maturalnym. Ci, którzy chcą studiować historię muszą mieć jak najlepsze oceny z języka polskiego, historii i języka obcego na świadectwie dojrzałości. O dostaniu się na zarządzanie i marketing decydować będą takie same zasady, jak w przypadku historii.
Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Można tu studiować biotechnologię. Żeby się na nią dostać trzeba mieć dobre oceny na świadectwie z chemii, biologii, matematyki, języka obcego, o przyjęciu decydować będzie bowiem konkurs świadectw. Aby dostać się na chemię potrzebne są dobre oceny z chemii, matematyki, fizyki i języka obcego. Podobnie fizyka – nie będzie brana pod uwagę jedynie ocena z języka obcego. Konkurs świadectw zadecyduje też, czy dostaniemy się na informatykę (oceny z matematyki, informatyki, języka polskiego i języka obcego), matematykę (fizyka, matematyka, język polski, język obcy), ochronę środowiska (biologia, fizyka, chemia, język obcy) oraz wychowanie techniczne (matematyka, fizyka, chemia i język obcy).
Wydział Pedagogiczny. Aby dostać się na wybraną specjalizację trzeba zdać odpowiedni egzamin bądź wygrać konkurs świadectw. Na pedagogikę opiekuńczo – resocjalizacyjną, pedagogikę społeczną i terapię pedagogiczną, pracę socjalną oraz poradnictwo zawodowe dostaną się ci, którzy na świadectwie maturalnym będą mieć najwyższe oceny z języka polskiego, historii i języka obcego. Kandydatów na nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne czeka egzamin w zakresie poprawności wymowy i uzdolnień muzycznych oraz konkurs świadectw w zakresie ocen z języka polskiego, historii i języka obcego. O przyjęciu na pedagogikę z wychowaniem fizycznym zdecydują badania lekarskie, sprawdzian w zakresie gimnastyki, pływania, lekkoatletyki, gry zespołowej oraz konkurs świadectw z takich samych przedmiotów, jak w przypadku pozostałych specjalności.
Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej zgłębiać będą mogły osoby, które zdadzą egzamin predyspozycji słuchowych i manualnych oraz zademonstrują komisji dowolny program na fortepian. Pomyślnie przebyta rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac zagwarantuje nam indeks na edukacji artystycznej w zakresie plastyki. Teczki z dokumentami należy składać w instytutach lub dziekanatach danego wydziału do 18 czerwca. Egzaminy rozpoczną się 25 czerwca i potrwają do 11 lipca.
Elżbieta Merczyńska – kierownik działu nauczania WSP: W tym roku WSP nie uruchamia nowych kierunków studiów. W ubiegłym roku o przyjęcie na WSP, na studia dzienne, ubiegało się 3755 kandydatów, dostało się 1918. Najbardziej oblegane kierunki, to: język angielski – 7 osób na jedno miejsce, filologia germańska – 3 osoby, administracja – 3 osoby. Na pozostałe kierunki chętnych było średnio ok. 2 osób na 1 miejsce.
Szkoła Inżynierska i nie tylko…
Interesujący się przedmiotami technicznymi mogą wybrać studia na Politechnice. Na Wydziale Budownictwa można uczyć się konstrukcji budowlanych i inżynierskich, technologii oraz organizacji i zarządzania w budownictwie. Żeby dostać się na te kierunki trzeba mieć dobre oceny na świadectwie maturalnym z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i języka obcego. Na osoby z najlepszymi wynikami czeka 70% limitu miejsc. 20% – to przyjęcie na podstawie egzaminu wstępnego – testu pisemnego z matematyki i fizyki, a 10% – to miejsca dla posiadaczy nowej matury. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prowadzi nabór na informatykę oraz na mechanikę i budowę maszyn. Na obydwa kierunki są takie same zasady przyjęć. 50% miejsc – konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, język polski i język obcy. 20% – egzamin pisemny z matematyki i fizyki, 30% miejsc czeka na nowych maturzystów. Na Wydziale Elektrycznym można studiować elektrotechnikę oraz informatykę – specjalność: informatyka techniczna. Proces rekrutacji na w/w kierunki jest identyczny. 80% miejsc – konkurs świadectw (matematyka, fizyka, chemia, język polski, język obcy), 10% – egzamin testowy z matematyki i fizyki i 10% – miejsca dla tych, którzy zdali nową maturę. Inżynieria środowiska i ochrona środowiska, to kierunki na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska. O przyjęciu na nie decydują takie same zasady jak na poprzednim wydziale. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej prowadzi nabór na fizykę techniczną, inżynierię materiałową i metalurgię. Żeby móc studiować te kierunki, należy spełnić jedną z zasad rekrutacyjnych. 75% miejsc dla osób z najwyższymi ocenami z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i języka obcego. 15% – egzamin z matematyki i fizyki, pozostałe 10% miejsc – osoby mające nową maturę. Ostatni wydział Politechniki prowadzi studia z zarządzania i marketingu, zarządzania i inżynierii produkcji. Aby się na nie dostać trzeba mieć dobre oceny z chemii, matematyki, fizyki, języka polskiego i języka obcego na świadectwie dojrzałości bądź posiadać nową maturę. Stosunek limitu miejsc 50/50. I nowy kierunek – wychowanie fizyczne, na który zasady przyjęć obejmować będą: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin sprawnościowy, osiągnięcia sportowe i ocenę stanu zdrowia.
Zofia Lampa – kierownik działu nauczania PCz: W roku ubiegłym na studia dzienne kandydowało 4898 osób, przyjętych zostało 2814. Najwięcej chętnych było: informatykę – 3 osoby na 1 miejsce przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, elektrotechnika – 2 osoby, zarządzanie i marketing – 3 i budownictwo – także 3. W ubiegłym roku akademickim Politechnika uruchomiła nowy kierunek studiów – informatykę na poziomie studiów zawodowych i inżynierskich na Wydziale Elektrycznym. W nadchodzącym roku akademickim uruchomione zostaną następujące kierunki: wychowanie fizyczne na Wydziale Zarządzania, informatyka i ekonometria również przy Wydziale Zarządzania natomiast fizyka techniczna i ochrona środowiska będą studiami magisterskimi. Politechnika otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji i Sportu na uruchomienie od roku 2003/2004 następujących kierunków studiów: matematyka – studia zawodowe licencjackie, zarządzanie i inżynieria produkcji – zawodowe inżynieryjne przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, a także zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów zawodowych i inżynierskich przy Wydziale Inżynierii Produkcji Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Kandydat na studenta Politechniki powinien być uzdolniony technicznie, mieć umysł ścisły. Dobrze byłoby, aby znał języki obce i potrafił obsługiwać komputer, a także wykazywać zainteresowanie nowoczesną techniką i technologią.
Szkoły prywatne
Poza dwiema uczelniami publicznymi w Częstochowie jest jeszcze kilka prywatnych. Za naukę trzeba w nich płacić. Poziom kształcenia zazwyczaj w niczym nie odbiega od tego na uczelniach państwowych. W systemie dziennym i zaocznym można studiować filologię angielską i germańską w Wyższej Szkole Lingwistycznej i są to studia licencjackie. Aby zostać studentem tej uczelni trzeba zdać egzamin pisemny i ustny. Akademia Polonijna kształci na następujących kierunkach: ekonomii, filologii – angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej i rosyjskiej, zarządzanie i marketing oraz administrację. Zarządzanie i marketing, informatykę i filologie – proponuje Wyższa Szkoła Zarządzania. Najmłodsza z wyższych niepublicznych uczelni w naszym mieście, to Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, której specjalnością jest obsługa ruchu turystycznego.
Agnieszka Gieszczyk – rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie – WSZ prowadzi kształcenie na kierunkach zarządzanie i marketing oraz informatyka. W tym roku po raz pierwszy wprowadzony zostanie nabór na kierunek filologia. Z naszych obserwacji wiemy, że ten kierunek cieszy się największym zainteresowaniem wśród potencjalnych kandydatów. W zeszłym roku przyjęliśmy ponad 300 uczniów, a największe powodzenie miał kierunek informatyka. Warunkiem przyjęcia do naszą uczelnię jest złożenie kompletu dokumentów, ale w przypadku większej ilości kandydatów – dodatkowo przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne.
W tym roku otworzyliśmy budynek przy ul. 1 Maja 40, gdzie mieści się punkt informacyjny i gdzie można złożyć dokumenty. Przyszły student WSZ na pewno powinien wykazywać się rzetelnością i solidnym podejściem do nauki, liczymy na aktywnych studentów, mogących kreatywnie wspomagać nasze koła zainteresowań.
Ofert edukacyjnych w Częstochowie nie brakuje. Trzeba tylko zdecydować się na interesujący nas kierunek i od października zacząć studenckie życie.

ŁUKASZ DRYWA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *