Fundusz walczy ze smogiem


Agnieszka Kostempska, zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została uhonorowana Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Menedżer i Lider Społeczny. Wyróżnienie przyznała wyznaje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Gratulujemy!

Wiceprezes Kostempska w wywiadzie portalu gazety prawnej Kapitału Śląskiego podkreśla, że WFOŚiGW w Katowicach ponad połowę środków, jakimi dysponuje, kieruje na ochronę atmosfery. Fundusz szczególnie dofinansowuje zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wytwarzania przesyłu lub użytkowania energii oraz wspieranie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii. Rocznie na tego typu zadania przeznacza od stu kilkudziesięciu do ponad dwustu mln zł. Efektem ekologicznym jest zmniejszenie się emisji pyłu o ponad 48 tys. ton, dwutlenku siarki o ponad 35 tys. ton oraz dwutlenku węgla o ponad 1.394 tys. ton.
Fundusz jako pierwsza instytucja w kraju od 2002 roku wspiera też wdrażanie tzw. Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), w ramach których gminy z terenu województwa śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, w tym wymianę źródła ciepła na nowsze. Obecnie w PONE uczestniczy 79 gmin, które zrealizowały lub są w trakcie realizacji programu. Fundusz podpisał z samorządami 277 umów o dofinansowanie. Na ich realizację przeznaczył około 211 mln zł dofinansowania. Efektem rzeczowym jest modernizacja ponad 18 tys. lokalnych kotłowni w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, zabudowa prawie 6 tys. instalacji solarnych, a w przypadku części budynków także ich termoizolacja oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania czy zabudowa instalacji fotowoltaicznych.
W tym roku Fundusz uruchomi także Program Pilotażowy „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, złożono w nim 1546 wniosków (najwięcej: mieszkańcy Katowic – 81, Tych i Pszczyny – po 73, Gliwice – 60, Rybnik – 54, czas aby i mieszkańcy Częstochowy skorzystali z tego programu). Łączny koszt zadań, zgłoszony przez wnioskodawców, wyniósł ok. 50,5 mln zł. Fundusz w związku z tak ogromnym zainteresowaniem zwiększył pulę na dofinansowania z 2 mln zł do 4,2 mln zł. Dzięki temu podpisano 750 umów o dofinansowanie. Oznacza to, że z terenu województwa zniknie 750 sztuk starych kotłów lub pieców, opalanych węglem niskiej jakości. Zastąpione zostaną pompami ciepła, kotłami opalanymi gazem lub biomasą albo też kotłami opalanymi węglem – ekogroszkiem.
W ramach programu Fundusz dofinansował również zadania realizowane w domkach jednorodzinnych. Do dofinansowania zakwalifikowano kotły węglowe z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy lub kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 4 lub 5 klasy, a także pompy ciepła, kotły, gazowe lub olejowe oraz budowę systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii (wyłącznie pompy ciepła, kolektory słoneczne), a także zabiegi termoizolacyjne: docieplenia, wymianę okien i drzwi, modernizację lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.
Dofinansowanie tych zadań jest różne: 25 procent na modernizację źródła ciepła,15 procent w pozostałych przypadkach. Efekt ekologiczny to zmniejszenie roczne emisji pyłu do atmosfery: o ok. 134 tony, ok. 63 tony SO2 (źródło kwaśnych deszczy), a emisja CO2 (gazu cieplarnianego) ulegnie zmniejszeniu o ok. 9.883 tony.

Materiał ukazał na stronie: “Częstochowska Gazeta Ekologiczna” (wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

GAW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *