CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ


Od kwietnia rozpoczyna działalność Częstochowskie Centrum Świadczeń. Jednostka przejmuje część zadań związanych ze świadczeniami finansowymi, które dotychczas realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Częstochowskie Centrum Świadczeń zostało utworzone jako jednostka budżetowa uchwałą Rady Miasta Częstochowy z 22 września 2016 r.

Centrum to odpowiedź na stały wzrost liczby różnych form pomocy dla mieszkańców, co zrodziło potrzebę usprawnień w świadczeniu usług socjalnych i świadczeń społecznych. Częstochowskie Centrum Świadczeń ma służyć stworzeniu spójnego, szczelnego i sprawnego systemu przyznawania świadczeń.

– Od pewnego czasu MOPS realizował coraz więcej zadań niekoniecznie identyfikowanych bezpośrednio z pomocą społeczną, tak jak program 500+, becikowe, czy Karta Dużej Rodziny, gdyż nie mieliśmy jednostki wyspecjalizowanej w obsłudze takiego szerszego wachlarza świadczeń – mówi Adrian Staroniek naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta. – Chcieliśmy też oddzielić pracę socjalną od przyznawania i wypłaty świadczeń oraz doprowadzić do sytuacji, w której konkretny pracownik będzie obsługiwał wszystkie świadczenia danego mieszkańca.

Centrum z założenia ma być instytucją „finansową”, w której mieszkaniec będzie mógł w jednym „okienku” otrzymać wszystko to, co dostaje od gminy lub za jej pośrednictwem: świadczenia, zasiłki, wszelkiego rodzaju dodatki. Dzięki Centrum mieszkańcy korzystający ze świadczeń powinni być szybciej i sprawniej obsługiwani.

Dyrektorem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, w wyniku konkursu, została Lidia Czuma-Imiołczyk. Jednostka przejmuje od MOPS zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, czy karty dużej rodziny. Do CCŚ przechodzi 70 dotychczasowych pracowników MOPS.

Wszystkie sprawy realizowane dotychczas przez MOPS, także te rozpoczęte i w trakcie procedowania, będą kontynuowane od 1 kwietnia przez CCŚ. A więc decyzje zostaną wydane już przez nową jednostkę. Sprawy będą załatwiane w tych samych budynkach, w których wcześniej działał MOPS. Interesanci nie będą musieli dopełniać żadnych dodatkowych formalności w związku z tą zmianą.

W pierwszym etapie wdrażania Centrum będzie działało w dwóch lokalizacjach, przy alei Niepodległości 20/22 i ul. Nowowiejskiego 26. Docelowo stworzone zostaną w ramach CCŚ dwa dodatkowe punkty obsługi mieszkańców.

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, środa i czwartek 7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 16.00

piątek 7.30 – 15.00

Na początek dwie lokalizacje:

– aleja Niepodległości 20/22, tel.: (34) 363-02-07

– ul. Nowowiejskiego 26, tel.: (34) 368-32-12

W każdej siedzibie będzie można załatwić wszystkie sprawy związane ze świadczeniami. Znika dotychczasowy podział, który zakładał realizację konkretnego świadczenia tylko pod jednym adresem.

W celu sprawnego załatwiania spraw, zastosowano pewnego rodzaju rejonizację:

Częstochowskie Centrum Świadczeń

aleja Niepodległości 20/22

ul. Nowowiejskiego 26

Obsługa dzielnic:

Obsługa dzielnic:

Mirów

Ostatni Grosz

Raków

Stare Miasto

Trzech Wieszczów

Wyczerpy-Aniołów

Zawodzie

Błeszno

Dźbów

Gnaszyn-Kawodrza

Grabówka

Kiedrzyn

Lisiniec

Parkitka

Podjasnogórska

Północ

Stradom

Śródmieście

Tysiąclecie

Wrzosowiak

Co załatwimy w Częstochowskim Centrum Świadczeń:

realizacja następujących świadczeń:

świadczenie wychowawcze („500+”),
świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
świadczenie rodzicielskie,
jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
zasiłek dla opiekuna,
specjalny zasiłek opiekuńczy,
świadczenie pielęgnacyjne,
zasiłek pielęgnacyjny,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
zasiłek rodzinny,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu nauki poza miejsce zamieszkania,
Karta Dużej Rodziny,
dodatek mieszkaniowy,
dodatek energetyczny,

prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Zespół ds. Windykacji i Obsługi Dłużników (aleja Niepodległości 20/22).

Kontakt do CCŚ:

ADRES DO KORESPONDENCJI:

al. Niepodległości 20/22

tel. (34) 363-02-07

sekretariat@ccs.czestochowa.pl

mops, wt

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *