Częstochowski Działacz społeczny interweniuje / Czy Władze Miasta okłamały Radnych? Kto zyska, a kto straci?


Podczas XX Sesji Rady Miasta z dnia 21.11.2019 r. Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej. Ma tam powstać potężne osiedle mieszkaniowe z udziałem miasta.  Okazuje się, jak dowodzi mieszkaniec naszego miasta, że teren ten w 90 procentach jest prywatny, a tylko 10 procent tej powierzchni jest własnością miasta.

 

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy m.in.: „Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru o powierzchni ok. 264 ha, położonego w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, na południe od ulicy Poleskiej. Obszar znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 213/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r.). Stanowi on własność osoby prywatnej oraz Gminy Miasto Częstochowa. W sąsiedztwie obszaru wskazanego do objęcia planem, pomiędzy ulicami: Okulickiego i Poleską, kształtuje się nowe osiedle mieszkaniowe (powstają budynki mieszkalne wielorodzinne) wraz z centrum handlowo-usługowym (funkcjonuje sieć sklepów i punktów usługowych np.: Kaufland, Empik, Neonet, Mc Donald, apteka itp.)”(…).

– Kluczowym uzasadnieniem jest zdanie „(…) Celem opracowania planu jest efektywniejsze wykorzystanie działek (w tym gminnych) przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe(…)”. Tu piszący uchwałę mijają się z prawdą, ponieważ na przedmiotowym terenie Miasto posiada tylko jedną działkę, która stanowi 10 % całego obszaru. Pozostałe 90 %, należy do prywatnego inwestora – komentuje radny Piotr Wrona, do którego dotarł częstochowski działacz społeczny. Radny dodaje: – Mało tego, w uzasadnieniu czytamy, że „Skutki finansowe dla gminy, w tym wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostaną oszacowane w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego sporządzonej po opracowaniu projektu planu. Na obecnym etapie prac nie przewiduje się żadnych skutków finansowych dla gminy”.

Od 10 czerwca do 10 lipca będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Poleskiej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *