CZĘSTOCHOWA / Plac z Budżetu Obywatelskiego zamknięty dla mieszkańców


Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych pomysłów na rzecz mieszkańców. Ta bardzo czytelna reguła wyraźnie wskazuje, że inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego mają służyć mieszkańcom i to bez ponoszenia przez nich kosztów. Jednak w Częstochowie ta zasada nie obowiązuje, bowiem niektóre zrealizowane projekty nie są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Tak na przykład stało się z placem rekreacyjnym przy ulicy Legionów w Częstochowie.

Nasz Czytelnik zwrócił się do nas z prośbą, abyśmy podjęli temat ograniczania dostępu do tego placu zabaw. Jak się okazuje obecnie teren jest wydzierżawiony prywatnej firmie, która na tym terenie prowadzi półkolonie i teren dostępny jest tylko po godz. 15. W konsekwencji, mimo wakacji, dzieci z dzielnicy nieuczęszczające na półkolonie nie mogą przed godz. 15 wejść na plac i pozostaje im jednie siedzenie w domu. Czytelnik napisał pismo do Urzędu Miasta w tej sprawie. Poniżej treść listu mieszkańca i zaskakująca odpowiedź magistratu.

List Czytelnika:
„Ponieważ są wakacje wybrałem się z dziećmi na plac zabaw przy ulicy Legionów w Częstochowie. Plac został zbudowany z funduszy Budżetu Obywatelskiego i miał służyć mieszkańcom. Ku mojemu zdziwieniu plac zabaw czynny jest od godziny 15.00, powołując się na „koronowirusa”. Prawda jest taka że  odbywają się tam półkolonie. Czy jest ustawa, która mówi, że z placów zabaw w czasie pandemii można korzystać po godzinie 15? Jeśli tak to co robią na zamkniętym placu dzieci? Czy zgodne z prawem można wykorzystywać obiekty z budżetu partycypacyjnego do  celów komercyjnych przez prywatne firmy, blokując dostęp mieszkańcom. Jeśli można to proszę o podanie paragrafu, który opisuje ten fakt. Jeśli zaś nie wolno, to czy mogę wezwać policję, że ktoś bezprawnie zamknął obiekt. Jeśli zostało złamane prawo to proszę o skierowanie sprawy do prokuratury. Proszę o pilną odpowiedź.

Michał (dane dostępne Redakcji)

 

Odpowiedź magistratu:

 

Odpowiadając na Pana e-mail z dnia 8 lipca br., który dotyczył możliwości korzystania z terenu z elementami rekreacyjnymi na nieruchomości położonej przy ul. Legionów 23, Urząd Miasta Częstochowy Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego informuje, że nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy na podstawie zawartej umowy. Zgodnie z zapisami umowy, które wcześniej były ujęte w warunkach przetargu, na dzierżawcy spoczywa obowiązek dbania o stan techniczny elementów rekreacyjnych znajdujących się na tym terenie i udostępniania ich nieodpłatnie do korzystania wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Jednocześnie należy nadmienić, że w związku ze stanem epidemii, również na dzierżawcy spoczywa obowiązek dostosowania zasad korzystania z elementów rekreacyjnych do wszelkich wytycznych w tym zakresie określonych przepisami prawa.

Ponadto informuję, że elementy rekreacyjne znajdujące się na dzierżawionym terenie zostały wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, a zasady ich udostępniania są określone w § 1 ust. 4 uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (z późn. zm.), który mówi, że „Przedsięwzięcia finansowane z budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców Częstochowy. Ogólnodostępność oznacza możliwość swobodnego i nieodpłatnego dostępu do działań lub efektów działań, których realizacja odbywa się z wykorzystaniem środków z budżetu obywatelskiego. Przez ogólnodostępność obiektów i urządzeń rozumie się połowę czasu czynnego funkcjonowania danego obiektu lub urządzenia na dobę”.

 

Renata Ligocka

Zastępca Naczelnika Wydziału

Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

 

Ot, i cała filozofia Urzędu. Inwestycje z pieniędzy BO są dla wybranych mieszkańców. Jak to sią ma do pierwotnych założeń tej szczytnej idei.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code