WFOŚIGW W KATOWICACH WSPIERA LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI


 

70 umów z WFOŚiGW w Katowicach na łączną kwotę dotacji ponad 169 mln zł. Tak kończy się czwarta edycja konkursu w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Po raz pierwszy mogły w tym konkursie wziąć udział nie tylko spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale także gminy województwa śląskiego. Ostatnią umowę podpisano 14.07.2020 r. z Sosnowcem.

 

 

– Poprawa jakości powietrza w województwie śląskim to nasz priorytet. Dlatego tym bardziej cieszy nas możliwość ubiegania się o dotacje przez samorządy. Dzięki temu wiele gmin będzie mogło sfinansować kompleksową termomodernizację starych, zaniedbanych budynków wielorodzinnych. Wiem, że bez takiego dofinansowania nie byliby w stanie tego zrobić – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

 

Prezes Funduszu Tomasz Bednarek i zastępca prezydenta Sosnowca Michał Zastrzeżyński podpisali dziś (14.07.2020 r.) umowę na dofinansowanie termomodernizacji sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym mieście. Łączny koszt inwestycji to ponad 7,2 mln zł z czego ok. 5,6 mln zł to dotacja. Inwestycja ma potrwać 2 lata. Jej zakończenie zaplanowano na koniec lutego 2022 roku.

 

Sosnowiec jest ostatnim beneficjentem, z którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę na dofinansowanie w czwartej edycji konkursu w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Do tej pory uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie były spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, co oznaczało, że gminy były z tego projektu wyłączone. Katalog beneficjentów zmieniono dzięki staraniom m.in. komitetu sterującego Programu dla Śląska, któremu przewodniczy wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

 

Podpisywanie umów rozpoczęło się w marcu br. Pierwszą gminą była Bielsko-Biała, która na termomodernizację budynków wielorodzinnych otrzymała 2,3 mln zł dotacji. Łącznie w tym konkursie zawarto 70 umów z gminami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, na kwotę ponad 169 mln zł dofinansowania. Ogólna kwota dotacji po czterech konkursach wynosi już ponad 245 mln zł.

 

– Ogłosiliśmy już piątą edycję konkursu. Zaplanowana pula środków to 50 mln zł, ale jeśli zainteresowanie będzie tak duże jak do tej pory, to nie wykluczamy podwyższenia tej puli środków – wyjaśnia Tomasz Bednarek.

 

Termin składania wniosków upływa 29 lipca 2020 r. o godz. 15:30. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2021 r.

 

Środki na dofinansowanie pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, poddziałanie 1.7.1.  „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

 

Szczegóły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

 

www.wfosigw.katowice.pl

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *