W Blachowni powstanie Dzienny Dom Pomocy Społecznej


Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska podpisała w dniu 17 lutego porozumienie partnerskie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w sprawie uruchomienia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni w ramach projektu „Nasz dom – naszą szansą”.

Projekt w kwocie ponad 1 mln złotych współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Głównym założeniem projektu jest utworzenie miejsca dla seniorów z terenu gminy Blachownia, którzy potrzebują wsparcia i doradztwa. W ramach projektu planuje się prowadzenie zajęć poprawiających kondycję psychiczną i fizyczną, doradztwo prawne, pomoc psychologiczną, a także wycieczki i spotkania okolicznościowe. Na ten cel przeznaczone zostanie I piętro o powierzchni ponad 330 metrów wyremontowanego budynku przy ul. Sienkiewicza 15.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, głównie tych starszych, postanowiliśmy w centrum miasta utworzyć bezpieczną i przede wszystkim komfortową strefę dla seniorów. Dzienny Dom Pomocy Społecznej będzie w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych. Nie zabraknie w nim sali relaksu, sali kinowej, miejsca do rehabilitacji i ćwiczeń, a także jadalni, kuchni i rekreacyjnego tarasu z widokiem na zalew. Wyremontowany budynek Prażynki jest obiektem spełniającym wszystkie oczekiwania, znajduje się w sąsiedztwie węzła przesiadkowego, co ułatwia dotarcie mieszkańcom z każdej części gminy. Oprócz zajęć stacjonarnych w projekcie ujęto również wycieczki turystyczne oraz kulturalne. W projekt zaangażowanych będzie wielu specjalistów – rehabilitantów, psychologów oraz opiekunów. Warto podkreślić, że program zakłada pełne wyżywienie dla uczestników projektu. Dzienny Dom Pomocy funkcjonować ma od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16. Wraz z liderem projektu – Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną liczymy na to, że seniorzy odnajdą w tym miejscu drugi, czasem nawet lepszy dom – mówi Burmistrz Sylwia Szymańska

Projekt przewiduje wsparcie dla 24 osób. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja. Preferowanymi uczestnikami projektu będą:

a) osoby lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem,

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

c) osoby lub rodziny korzystających z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ.

d) osoby samotne.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej rozpocznie swoją działalność od 1 kwietnia 2021 roku.

za blachownia.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *