Kolejny wyciek danych osobowych? Tym razem sprawa dotyczy MPK w Częstochowie


Radny Piotr Kaliszewski z Prawa i Sprawiedliwości 2 marca 2021 roku złożył interpelację do prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie prawdopodobnego wycieku danych osobowych pracowników MPK. Kradzież danych miał stwierdzić broker ubezpieczeniowy obsługujący firmę. Naruszenie prawa mogło dotyczyć nawet 400 pracowników MPK.

Poniżej publikujemy  interpelację radnego Piotra Kaliszewskiego

 

 

 

Radny Miasta Częstochowy

interpelacja 03/03/2021

Pan

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Częstochowy

 

W dniu 02.12.2020 o godzinie 12.30 pełnomocnik MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

ustanowiony na zasadzie wyłączności do reprezentowania spółki w zakresie ubezpieczeń

(broker ubezpieczeniowy) stwierdził kradzież (ujawnienie nieznanej liczbie osób) danych

osobowych z jego bazy danych w wyniku czego doszło do naruszenia ochrony danych

pracowników MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

Z informacji jakie otrzymałem wynika, że naruszenie to mogło dotyczyć danych osobowych

pracowników MPK w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania lub

pobytu, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu email, numeru telefonu.

Skradzione dane osobowe obejmują kierowców i motorniczych, tj. około 400 osób, które były

obsługiwane w zakresie ubezpieczeń przez tego brokera ubezpieczeniowego.

Do pokrzywdzonych pracowników skierowane miały być przez brokera indywidualne

zawiadomienia ze szczegółowymi wyjaśnieniami.

Pracownicy liczyli również na nadanie im statusu pokrzywdzonych w postępowaniu

wyjaśniającym/karnym co jest niezbędne w przypadku użycia ich danych do celów

przestępczych.

Dane osobowe mogą zostać wykorzystane do np. kradzieży tożsamości lub wyłudzenia na

konto osoby, której dane zostały skradzione środków pieniężnych. Dane te mogą zostać

wykorzystane do próby wyłudzenia środków polegającego np. na informowaniu

pokrzywdzonego o konieczności dopłaty za zrobione w Internecie zakupy. Może również

zostać przeprowadzona próba posłużenia się danymi w celu zawarcia umowy pożyczki lub

innej umowy, na podstawie której osoba, której dane zostały skradzione zostanie zobowiązana

do spłaty długu, którego nie zaciągała itp.

• Proszę o informację czy jest prowadzone postępowanie wyjaśniające w tej sprawie?

• Jeżeli tak, to na jakim etapie jest śledztwo?

• Czy pracownicy MPK mają nadany status pokrzywdzonych w tej sprawie?

• Kto był w momencie kradzieży administratorem danych?

• Czy MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zgłosiło fakt kradzieży do Prezesa UODO, na

Policję i do Prokuratury?

• Po jakim czasie od podjęcia wiadomości o kradzieży danych osobowych ten fakt

został zgłoszony do Prezesa UODO?

• Jakie czynności podjęło MPK w Częstochowie Sp. z o.o. w celu zapewnienia pomocy

i ochrony swoim pracownikom w tej sprawie?

• Proszę o informację o wszystkich przypadkach wycieku/kradzieży danych osobowych

jakie miały miejsce w 2020 i 2021 roku w UM i wszystkich jednostkach

organizacyjnych Urzędu Miasta, spółkach miejskich oraz podmiotach miejskich,

takich jak MOPS, MPK, CzPK, ZGM TBS, Hala Sportowa, MZDiT, Agencja

Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Oczyszczalnia Ścieków “Warta”, Wodociągi

Częstochowskie, Szkoły, Szpitale, Stacja Pogotowia Ratunkowego.

 

 

Z poważaniem

Piotr Kaliszewski

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *