821 – ten numer przejdzie do historii Częstochowy. Częstochowska radna Prawa i Sprawiedliwości składa powiadomienie do Prokuratury w sprawie kradzieży danych osobowych w MOPS


Częstochowska radna Prawa i Sprawiedliwości Monika Pohorecka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w Radzie Miasta Częstochowy, po złożonej interpelacji do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka w w sprawie kradzieży danych osobowych pracowników MOPS, wykorzystanych do głosowania na zadanie nr 821 budżetu obywatelskiego, dotyczącego dotacji dla dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnej, 19 lutego 2021 roku złożyła w tej sprawie także powiadomienie do Prokuratury. Powiadomienie w tej sprawie 17 lutego 2021 roku do Prokuratury złożyła także dyr. MOPS Małgorzata Mruszczyk. Jak informują nasi informatorzy zadanie nr 821 intensywnie promowali radny SLD Dariusz Kapinos i dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk.

Monika Pohorecka złożyła  zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej i Prokuratury Okręgowej  oraz na Policję. W sprawie prowadzone jest już śledztwo przez Policję oraz – w trybie pilnym – przez Prokuraturę.  Według szacunku MOPS – jak podaje rzecznik Prokuratury Okręgowej prokurator Ozimek – kradzież i wykorzystanie danych osobowych mogło dotyczyć nawet 30 pracowników MOPS.  Sprawców przestępstwa można odnaleźć między innymi po IP komputera, którego dane były wysyłane. Jak informuje Rzecznik Prokuratury,  dochodzi rzadko, a grozi za nie kara pozbawienia wolności do lat trzech. Przestępstwo to jest ścigane na wiosek pokrzywdzonego.

– Sprawa rozwija się bardzo dynamicznie. Dziś już wiemy, że przedmiotem postępowania organów ścigania jest ustalenie również czyje dane i przez kogo jeszcze zostały udostępnione. Wszystko wskazuje na to, iż była to zaplanowana, cyniczna akcja ukierunkowana na wygraną ,,za wszelką cenę” oraz, że inne podmioty w mieście m.in. organizacje pozarządowe brały udział w tym procederze, a osoby zaangażowane w promocję zadania mogą mieć bezpośredni udział w sprawie – komentuje radna Monika Pohorecka.

Co więcej, w związku z agitacją na zadanie nr 821 została również złamana uchwała Rady Miasta Częstochowy, bowiem osoby zaangażowane w promocję zadania nr 821 utworzyły w czasie pandemii mobilny punkt zbierania głosów dla wspomnianego wniosku, który jeździł po całej Częstochowie. Takie zachowanie w czasie pandemii było sprzeczne z jedną z uchwał Rady Miasta i rozporządzeniem prezydenta Częstochowy. W tej sprawie radna Monika Pohorecka złożyła kolejną interpelację do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Pisze w niej: ,,W związku z informacjami i nieprawidłowościami, które zostały ujawnione   w zakresie posłużenia się danymi personalnymi osób, bez ich zgody i wiedzy, w celu oddania  w ich imieniu głosu na zadanie 821 Dzielnicowe Kluby Mieszkańca, zwracam się  o następujące kolejne informacje, pozwalające na sugestywne wskazanie nieprawidłowej, celowej strategii, od początku ukierunkowanej na wygraną ,,za wszelką cenę”:

  1. Na czyj wniosek i kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie mobilnego punktu do głosowania łamiąc tym samym zapisy uchwały RM i zarządzenie Prezydenta?
  2. Kto zaakceptował tę decyzję ?
  3. Czy wobec obecnej wiedzy i okoliczności tj. ewidentnego braku transparentności i przejrzystości przebiegu głosowania, przewiduje Pan unieważnienie Budżetu Obywatelskiego?

Uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 106.VIII.2019 roku w § 6. ust. 11 pkt 2 dopuszczała głosowanie w mobilnym punkcie do głosowania, jednak uchwała  nr 415.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy w § 1. pkt 5. dodała ust.17 o brzmieniu  „17. Przepisów ust. 4 i 15 w części dotyczącej głosowania na karcie, ust. 5, 6, 8, 11 pkt 1 i 2, nie stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz po ich odwołaniu w czasie trwającej procedury budżetu obywatelskiego w danym roku.”; 17. Przepisów ust. 4 i 15 w części dotyczącej głosowania na karcie, ust. 5, 6, 8, 11 pkt 1 i 2,  nie stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz po ich odwołaniu w czasie trwającej procedury budżetu obywatelskiego w danym roku.”. Powyższe zapisy jednoznacznie wykluczały możliwość głosowania w punktach mobilnych. 28 lipca 2020 roku wydał Pan Zarządzenie Nr 1053.2020, w którym również  nie dopuszczano takiej formy głosowania, a które zostało złamane.”

 

 

Powiadomienie w sprawie kradzieży 17 lutego 2021 roku złożyła także dyr. MOPS Małgorzata Mruszczyk. Rzecznik Prokuratury Okręgowej, prokurator Tomasz Ozimek potwierdził złożenie zawiadomienia o przestępstwie przez adwokata reprezentującego dyrektora MOPS. – Dotyczy ono przestępstwa określonego w artykule 190 a paragraf 2 Kodeksu Karnego, mówiącego o wykorzystaniu danych osobowych bez zgody osoby, które te dane dotyczą. Z pisma pana mecenasa wynika, że w listopadzie ubiegłego roku nieustalony sprawca miał wykorzystać dane pracowników MOPS w Częstochowie, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel w celu wprowadzenia tych danych do systemu głosowania na zadanie z budżetu obywatelskiego miasta Częstochowy  – mówi prokurator Ozimek.

Zastanawia przy tym fakt, dlaczego dyrektor Mruszczyk zdecydowała się na taki krok dopiero teraz, choć jak twierdzą pokrzywdzeni pracownicy, o wycieku danych i bezprawnym wykorzystaniu ich w głosowaniu na wniosek nr 821 w budżecie obywatelskim, wiedziała już prawdopodobnie w grudniu ubiegłego roku.

Radna PiS Katarzyna Jastrzębska podkreśla, że sprawa z wnioskiem nr 821 może być czubkiem góry lodowej.  – Pytanie ile takich sytuacji miało miejsce już wcześniej, jakie jeszcze instytucje miejskie stosowały podobne praktyki i kto jeszcze jest w to zamieszany?! Bo ambasadorów tego “szemranego” zadania w BO było wielu… – zastanawia się radna Katarzyna Jastrzębska.

 

 

fot. Mobilny punkt zbierania głosów na zadanie nr 821  był sprzeczny z prawem

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *