VAT-owska grupa przestępcza z Częstochowy zatrzymana


Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 12 sierpnia 2020 r. skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 9 osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstw związanych działaniem w ramach zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz z uzyskaniem nienależnego zwrotu podatku VAT i przestępstw polegających na ukrywaniu korzyści majątkowych uzyskanych z przestępczej działalności. Grupa ta działała w okresie od lutego 2016 r. do września 2017 r. na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej, w tym na terenie Czech oraz Bułgarii i Chorwacji.

 

Jak informuje Prokuratura Krajowa oskarżeni wykorzystując polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze wykazywali szereg fikcyjnych transakcji związanych z obrotem produktami spożywczymi oraz przemysłowymi w celu uzyskania nienależnych korzyści podatkowych.  W celu uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT wykorzystano podmioty o statusie znikającego podatnika oraz bufora i brokera, a także podmioty zagraniczne zarządzane przez obywateli polskich. Pierwszy w łańcuchu transakcji podmiot tzw. znikający podatnik po wprowadzeniu towarów na rynek polski nie odprowadzał należnego z tytułu dalszej sprzedaży towaru  podatku VAT.  Ostatni z funkcjonujących w łańcuchu transakcji  polskich  podmiotów sprzedając towar do innego państwa członkowskiego UE odliczał nieuiszczony przez pierwszy z podmiotów podatek VAT.

Działalnością zorganizowanej grupy przestępczej kierował Dariusz Cz., który nadzorował transakcje wykonywane przez podmioty objęte aktem oskarżenia w tej sprawie jak również objęte wcześniej skierowanym aktem oskarżenia.

Z ustaleń śledztwa wynika, że towar w postaci produktów przemysłowych tj. granulatu bralenu nie był przedmiotem wykazywanych transakcji handlowych. W celu uwiarygodnienia tych transakcji wykorzystywano podobnie wyglądające odpady z produkcji tworzyw sztucznych.  W przypadku produktów spożywczych ustalenia śledztwa wskazują, iż towary takie jak kawa, napoje czy słodycze były przedmiotem transakcji karuzelowych. Po ich sprzedaży  do państw członkowskich Unii Europejskiej ponownie były wprowadzane na rynek polski.

W celu ukrycia przestępczego procederu związanego z uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT podejrzani dokonali transferu środków pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż 56 milionów złotych. W transakcjach brały udział specjalnie w tym celu utworzone podmioty gospodarcze oraz faktycznie działające w innych branżach firmy. Wykorzystywane były również firmy transportowe, których właściciele w dokumentacji transportowej potwierdzali wykonanie fikcyjnych transportów towarów.

W wyniku przestępczej działalności oskarżonych straty Skarbu Państwa oszacowano na kwotę co najmniej 10,6 miliona złotych

Zarzucone oskarżonym czyny zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.

 

Obecnie w ramach prowadzonego w tej sprawie śledztwa oskarżono łącznie 36 osób.  W wyniku skutecznej pracy prokuratorów w tej sprawie i w konsekwencji wydanych decyzji podatkowych jeden z podmiotów spłacił całość należności podatkowych wynikających z kwestionowanych w akcie oskarżenia transakcji wraz z ustawowymi odsetkami tj. kwotę przekraczającą 9 milionów złotych.

 

za https://pk.gov.pl/

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code