EKOLOGICZNE ORGANIZACJE / Liga Ochrony Przyrody w Częstochowie


Z historią Ligi Ochrony Przyrody w Polsce ściśle związana jest historia LOP w Częstochowie. Wybitni uczeni, nestorzy nauki polskiej i działacze społeczni utworzyli 9 stycznia 1927 roku pierwszą w Polsce organizację, której celem była ochrona przyrody ojczystej i jej zasobów. W 1928 powstały dwa oddziały: w Warszawie i w Poznaniu oraz cztery koła: w Częstochowie, w Opaleniu, w Warszawie i w Krzemieńcu.

 

To właśnie w Częstochowie powstało pod kierunkiem Edwarda Pawłowskiego jedno z pierwszych kół działających w naszym kraju. Niestety, zostało ono rozwiązane w 1932 roku. Dopiero w 1956 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa Zarządu Okręgu LOP w Katowicach dr. Eustachego Szymali, zebrała się grupa działaczy i utworzyła Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie. Prezesem Oddziału został Władysław Hyla, a sekretarzem Józef Markiewicz. W skład prezydium weszli: Eugeniusz Krajewski, Juliusz Braun, Stanisław Hetper. Siedziba Oddziału mieściła się w lokalu przy Muzeum Regionalnym. Od tamtego czasu LOP w Częstochowie działa nieprzerwanie, realizując cele statutowe na miarę swoich czasów i możliwości, zawsze mając na względzie ochronę środowiska naturalnego dla dobra człowieka.

Aktualnie prezesem LOP Okręgu Częstochowskiego jest Beata Pusz, nauczycielka przyrody w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie. Funkcję wiceprezesów sprawują kilkudziesięcioletni działacze LOP – Maria Jasińska i Jerzy Suchy, sekretarza – Ewa Skwara. Członkami Zarządu Okręgu są: Iwona Bartkiewicz, Małgorzata Chłąd, Alina Grabna, Stanisława Gruszczyńska, Małgorzata Supernak. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Okręgu – Barbara Wcześniak. Członkami Komisji Rewizyjnej: Jadwiga Jambor, Bogusława Krempaszanka, Andrzej Przewłocki. Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego Okręgu – Małgorzata Marszałek. Członkami Sądu Koleżeńskiego – Izabela Śledziona, Mariola Turowska-Moskalik.

LOP Okręgu Częstochowskiego ma cztery oddziały. Prezesem Oddziału w Częstochowie jest Iwona Bartkiewicz, w Kłobucku – Tomasz Paciepnik, w Lublińcu – Remigiusz Brzeziński, w Myszkowie – Aneta Dziuk.

Trzeba podkreślić, że częstochowski LOP jest bardzo prężną i aktywną organizacją. Rocznie organizuje kilkadziesiąt konkursów i wydarzeń proekologicznych, wiele z nich ma nawet kilkudziesięcioletnią historię. Poprzez swoją wielopłaszczyznowo zakrojoną działalność działacze LOP docierają do szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży i dorosłych. Najbardziej znane i prestiżowe konkursy to między innymi: „Konkurs Dendrologiczny”, zainicjowany przez znanego naukowca i przyrodnika – prof. Janusza Hereźniaka, na „Najlepiej działające Koło LOP”, „Mój las”, Powiatowy Konkurs na małą formę teatralną „Jesteśmy ekologiczni”, Wojewódzki Konkurs „Motywy przyrodnicze w ubiorze” czy Wojewódzki Konkurs na szkolną gazetę z dodatkiem ekologicznym „Przyroda mojego regionu” współorganizowany z Redakcją „Gazety Częstochowskiej”. W tej palecie są także liczne konkursy plastyczne, fotograficzna, literackie, wiedzy o lesie i przyrodzie.

 

 

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *