Ukryta Prawda


‑ mowa o poecie Kłobucka Władysławie Sebyle, w 80. rocznicę śmierci w Katyniu

 

W roku 1985, kiedy byłem prezesem Klubu Literackiego ,,FRIEND” w Częstochowie, postacią poety Władysława Sebyły zainteresowali mnie profesorowie i Józef Mikołajki i profesor  Józef Wójcicki. Córka profesora Wójcickiego Barbara Zakłada napisała pracę magisterską o Władysławie Sebyle. Wtedy w tym trudnym  okresie jeszcze nie było wolno wspomnieć o Jego śmierci ‑ poeta jeden z najwybitniejszych poetów polskich, którego śmiało podstawić obok Czesława Miłosza, Konstantego Alfonsa Gałczyńskiego zamordowany strzałem w tył głowy ręką enkawudzisty w Charkowie-Piatichatkach tak zwanej zdobni katyńskiej, przepowiedział i opisał w pewnym seansie śmierć.

 

W wierszu „Pogrzebny” pisał:

 

W nieznanem zatonięty,
przez ciemność pochłonięty,
uniesiony wysoko,
broczysz nocną posoką,
płyniesz w nieznane strony
gdzieś będziesz pogrzebiony,
gdzieś będziesz pochowany,
w ziemi śniegiem usłanej,
w ziemi mocno ubitej,
w nocy niebem przykrytej,
odczłowieczony.

Otoś już zwyciężony,
już przedzwoniły dzwony.
płaczliwy śpiew cię prowadzi,
ku ostatecznej zagładzie,
w granice nieruchome,
w te piachy niewiadome,
osypujące trumnę
ziaren szemraniem szumnem,
między jałowców korzenie
uporczywem rośnieniem
jakże rozumne.

 

Władysław Sebyła urodził się 6 lutego 1902 roku w Kłobucku koło Częstochowy. Poeta, rysownik malarz. Mieszkał przez jakiś czas w Częstochowie, potem w Sosnowcu, Będzinie. W latach dwudziestych znalazł się Warszawie, gdzie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych` redagował z Gałczyńskim słynną „Kwadrygę”,(w roku 1921 członek grupy „Kwadryga”) ‑ czasopismo literackie grupy poetów, którzy nie należeli ani do Skamandra, ani nie chcieli przystanąć do żadnej z awangard. Poetycka droga Sebyly też była odrębna. Rozpoczął od poezji uspołecznionej, wrażliwej na problematyką socjalną i polityczną („Modlitwa” i „Pieśni szczurołapa”).

Jako oficer w stopniu podporucznika 13. Pułku Piechoty, uczestnik Powstania Śląskiego, wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, oficer kampanii wrześniowej 1939 roku. Osadzony w obozie oficerskim w Starobielsku, zamordowany przez NKWD w Charkowie w kwietniu 1940 roku.

Po upadku systemu komunistycznego 1989 roku w Kłobucku nadano Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Sebyły z inicjatywy mojej również Szkoła Podstawowa otrzyma imię Władysława Sebyły.

Z mojej inicjatywy zorganizowałem w częstochowskich i kłobuckich szkołach spotkanie na temat poety Władysława Sebyły. Z mojej inicjatywy w roku 1999 roku zostały wydane wiersze Sebyły pt. „Nie wierz moim grzechom” również w roku 2012 z okazji 110. rocznicy Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę by ogłosić rok 2012 Rokiem Władysława Sebyły na Mazowszu. Z mojej inicjatywy w roku 2012 organizowałem spotkania w Kłobucku, w Częstochowie, w Będzinie, Sosnowcu, Sochaczewie, Pułtusku na Uniwersytecie Warszawskim czy w Sejmie. W katedrze polowej w Warszawie JE Biskup Polowy Wojska Polskiego generał brygady odprawił Mszę św. w intencji porucznika ‑ poety Władysława Sebyły. Wiersze czytał aktor z Teatru Polskiego  Krzysztof Kumor. Z mojej inicjatywy jako Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Rada Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2012 podjęła stosowną uchwałę nadając na terenie dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ulicę Poety Katynia Władysława Sebyły, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków wydało zbiór wierszy Sebyły Pt. „Ukryta prawda”, W Kłobucku ogłosiłem Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Władysława Sebyły również w Warszawie w roku 2000 w okazji 60 rocznicy zbrodni katyńskiej zorganizowałem w Domu Polonii wystawę pt. „Ludzie Katynia uroczystego otwarcia dokonał Prezydent na Uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, z programem literackim o opartym na twórczości poezji Sebyły wystąpiła młodzież z Kłobucka.
Rok 2020 w kwietniu przypada 80. rocznica zbrodni katyńskiej, obecnie zbieram fundusze by przy ulicy Wilczej 22 w Warszawie ( obecnie mieści Komisariat Policji ) powstała pamiątkowa tablica poświęcona Władysławowi Sebyłe, Posiadam zgodę z Komendy Stołecznej Policji, otrzymałem w tej sprawie patronat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i pismo wspierające z Komendy Głównej Policji.

Planuję również w roku 2020 przypomnieć życie i twórczość poety Katynia Władysława Sebyły.

Trzeba dopisać ze Towarzystwo Historyczne im. Szembeków stara się aby do szkół liceanych i techników do podręćzników mogła powrócić poezja Władysława SebylyWprowadzenie do podstawy programewej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego i technikom niektórych wierszy Władysława Sebyły. W tej sprawoe 2 grudnia jako Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków napisałem stosowne pismo. Jestem przekonany że jedene z najwybitniejszych poetów okresu międzywojennego Władysława Sebyły powinień powrócic do wykazów lektur szkolnych.

Władysław  Ryszard  Szeląg

Prezes  Zarządu
Towarzystwa  Historycznego im. Szembeków.

 

fot. wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code