ZBUDOWAĆ ZIELONY ŁAD


 

W Katowicach w dniach 27 i 28 stycznia 2020 roku miała miejsce dwudniowa konferencja „W kierunku zielonej gospodarki”. Z zaproszenia inicjatora sympozjum – marszałka Jakuba Chełstowskiego skorzystała komisarz UE ds. polityki spójności i reform, Elisa Ferreira.

 

Celem wydarzenia jest dyskusja o przyszłości Europy i regionów pogórniczych w kontekście zmian związanych z zieloną gospodarką. W konferencji, obok komisarz Elisy Ferreiry, uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej, z minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak na czele, samorządowcy, eksperci i przedstawiciele europejskich regionów górniczych.

Komisarz Elisa Ferreira podkreślała, że z planowanej kwoty 7,5 mld euro w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do Polski ma trafić 2 mld euro.

– Jesteśmy zjednoczeni wobec wyzwań i powinniśmy zmieniać świat dla naszych dzieci i wnuków. Musimy minimalizować koszty społeczne i gospodarcze transformacji. Europa stoi dziś w przededniu nowej rewolucji przemysłowej, w której istotne miejsce zajmuje polityka klimatyczna. Transformacja wiąże się z kosztami, ale wymaga też zabezpieczenia dla ludzi, którzy pracują w przemyśle. Naszym zobowiązaniem jest wspieranie takich regionów jak Śląsk, bo one budowały siłę naszej gospodarki – tłumaczyła Elisa Ferreira.

Marszałek Jakub Chełstowski zwrócił uwagę na to, że województwo śląskie zmienia się i stawia na innowacje w gospodarce, jednak skuteczna transformacja nie może nikogo wykluczać, a region potrzebuje czasu, by wprowadzić proponowane zmiany w życie.

– Województwo śląskie jest największym regionem gospodarczym w Polsce, w którym transformacja trwa od lat. Katowice są przykładem udanej zmiany, ale wiele miast z naszego regionu wciąż zmaga się z tym wyzwaniem. Świat się zmienia, ale transformacja nie może nikogo wykluczać. Chcemy rozwijać się szybciej, naszą przyszłością są innowacje i inteligentne specjalizacje. Dzięki współpracy ze stroną rządową możemy realizować wiele ambitnych projektów, a środki unijne pozwalają wcielać te zmiany w życie. Cieszę się, że komisarz Elisa Ferreira przyjęła nasze zaproszenie, bo to dowód na to, że zmierzamy w jednym kierunku i chcemy wspólnie zmieniać region i Europę – mówił marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

W drugiej części spotkania dyskutowano o transformacji regionów górniczych i rekomendacjach na przyszłość, a także współpracy między regionami o podobnym rodowodzie w Europie. Wśród panelistów obok komisarz Elisy Ferreiry i gospodarza wydarzenia, marszałka Jakuba Chełstowskiego, znaleźli się m.in. członek Rady Ministrów Michał Woś, posłowie do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska i Jerzy Buzek, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Lilyana Pavlova, dyrektor generalny ds. górnictwa, energii i transformacji Księstwa Asturii Maria Belarmina Diaz Aguado i Mark Speich, przedstawiciel rządu Północnej Nadrenii-Westfalii.

O przygotowaniach Polski do transformacji w kierunku zielonej gospodarki mówiła minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– To ogromne wyzwanie. Warto przypomnieć, że na pięćdziesiąt miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, aż 36 to miasta w Polsce. Podejmujemy szereg działań, korzystając ze środków unijnych i dofinansowania rządowego. Tylko w ramach programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczyliśmy 12 mld zł na transformację energetyczną. Chcemy to kontynuować, to są inwestycje w odnawialne źródła energii, energię elektryczną, cieplną, modernizację energetyczną budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw. Musimy współpracować na każdym szczeblu, w celu wyrównywania różnic rozwojowych, by dojść do neutralności klimatycznej. Trzeba dostosować model wsparcia do potrzeb konkretnego regionu – podkreślała minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code