„Czyste Powietrze” w Koniecpolu


Dzisiaj, 10  lutego 2020 roku, w Centrum Społeczno-Kulturalnym, przy ul. Szkolnej 1 (sala ślubów) w Koniecpolu, nastąpi uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Gminą Koniecpol, ustalającego zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

 

Na terenie Gminy powstanie punkt informacyjny Programu „Czyste powietrze”, do obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisało już do tej pory 30 gmin z terenu województwa śląskiego, a kolejne zgłaszają chęć współpracy.

 

Lista gmin: https://www.wfosigw.katowice.pl/wykaz-gmin-ktore-podpisaly-porozumienie-o-wspolnej-realizacji-programu.html

 

Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie porozumień zawartych między Funduszem a gminami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku – Białej i Częstochowie, lecz także bezpośrednio w gminach.

 

Po uroczystym podpisaniu Porozumienia mieszkańcy Koniecpola zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjne dot. Programu Czyste powietrze.  W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również zostanie przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawiciela WFOŚiGW w Katowicach. Będzie ono okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. Ekspert WFOŚiGW przedstawi również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

 

WFOŚiGW w Katowicach wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code