Stanowisko czysto populistyczne


Radni komentują, Monika Pohorecka, radna Klubu Prawo i Sprawiedliwość, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

12 stycznia br. Rada Miasta Częstochowy przyjęła stanowisko w sprawie ograniczenia niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych w Częstochowie i zmobilizowania mieszkańców do powstrzymania się od spalania w kotłach grzewczych niskiej jakości paliw węglowych tj. mułów, miałów i flotów oraz nielegalnego spalania śmieci, które łącznie przyczyniają do powstawania zagrażającego zdrowiu i życiu smogu na terenie Częstochowy. Autorzy stanowiska; Jacek Krawczyk – przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Zbigniew Niesmaczny, reprezentujący Klub Radnych SLD gorąco zachęcali radnych do poparcia sprawy, która jest oczywista. Szkoda, że wykluczyli radnych PiS z podpisania stanowiska. I o ile nikt nie kwestionował słuszności zawartych treści w przedłożonym dokumencie, to Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy jak należy zaznaczyć, głosowali za przyjęciem Stanowiska, zwrócili uwagę na konieczność podjęcia działań, mających na celu promocję realizowanych programów, dotarcie do jak największej liczby naszych Mieszkańców. Programy są realizowane od wielu lat, a niestety nadal mała liczba obywateli z nich korzysta. Dlatego to Prezydent Miasta i jego służby powinny podjąć szerokie działania promocyjno-informacyjne, które będą skutkowały zwiększeniem ilości składanych wniosków o przyznanie dofinansowania. Radni PiS skorygowali Stanowisko autopoprawką odnośnie rozszerzenia stanowiska również na zakłady produkcyjne.
Samo przyjęcie Stanowiska przez Radę Miasta Częstochowy nie przyniesie konkretnych i oczekiwanych efektów, dlatego można zadać pytanie i postawić jednocześnie hipotezę, że nasi koledzy Radni posłużyli się niejako czystym populizmem….

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code