Walka ze smogiem


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera gminy w walce ze smogiem, który zatruwa nasze środowisko.

W pierwszych dniach 2017 roku na Śląsku odnotowano rekordową temperaturę: -29 stopni Celsjusza. Ponieważ mróz utrzymywał się przez kilka dni i wciąż powraca, piece pracują na pełnych obrotach, choć nie zawsze spełniają normy i nie zawsze trafia do nich właściwe paliwo. W walce o ochronę atmosfery prowadzone są zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej wytwarzania przesyłu lub użytkowania energii oraz wspieranie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera małe inwestycje o zasięgu lokalnym i duże przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony atmosfery. Na te działania przeznacza rocznie kwotę od stu kilkudziesięciu do ponad dwustu mln zł, w efekcie zmniejszyła się emisja pyłu o ponad 48 tys. ton, dwutlenku siarki o ponad 35 tys. ton oraz dwutlenku węgla o ponad 1.394 tys. ton.
Gminy z terenu województwa śląskiego, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Najczęstszą działalnością jest wymiana źródła ciepła na nowsze spełniające wymogi w zakresie efektywności i czystości spalania. Obecnie Fundusz z samorządami podpisał 277 umów o dofinansowanie i udzielił dotychczas wsparcia na realizację programów w łącznej kwocie około 211 mln zł. Za te środki zmodernizowano ponad 18 tys. lokalnych kotłowni w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, zainstalowano prawie 6 tys. instalacji solarnych, wykonano termoizolację części budynków, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i zabudowę instalacji fotowoltaicznych.
WFOŚiGW w Katowicach uruchomił Program Pilotażowy „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”; złożono 1546 wniosków, najwięcej wpłynęło z terenu powiatu raciborskiego – 126 wniosków, a w dalszej kolejności z powiatu rybnickiego (wraz z miastem Rybnik) – 112 wniosków oraz powiatu pszczyńskiego 106 wniosków. Dzięki temu podpisano 750 umów o dofinansowanie. Dzięki programowi z terenu województwa zniknie 750 szt. starych kotłów lub pieców, opalanych węglem niskiej jakości, o sprawności ok. 30-35 proc. Zastąpione one zostaną pompami ciepła, kotłami opalanymi gazem lub biomasą albo też kotłami opalanymi węglem – ekogroszkiem. Wnioskodawcy, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną wniosku i likwidują stare „kopciuchy” – uzyskają wsparcie dotacyjne. Ponadto Fundusz dofinansowuje działania w zakresie ograniczenia emisji w transporcie drogowym poprzez dofinansowanie wprowadzanych do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym dla autobusów komunikacji miejskiej, pojazdów używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa. Fundusz dofinansował kwotą 900 tys. zł. zakup pojazdów uprzywilejowanych dla komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Materiał ukazał na stronie: “Częstochowska Gazeta Ekologiczna” (wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

KG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *