KONFERENCJA NAUKOWA. „Zmiany demograficzne w Polsce a rozwój systemu ratownictwa medycznego”


W Częstochowie, dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia powstanie Centrum Urazowe dla osób dorosłych. Ministerstwo przygotowuje także nowelizację ustawy o ratownictwie medycznym. Zmiany obejmą system kształcenia ratowników medycznych oraz system informacji o pacjencie.

9 grudnia 2016 roku na zaproszenie senatora RP Ryszarda Majera przebywał w Częstochowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Marek Tombarkiewicz. Gość wziął udział w konferencji naukowej w ramach kampanii „Polska przyjazna osobom starszym”, połączonej z panelem dyskusyjnym pt. „Zmiany demograficzne w Polsce a rozwój systemu ratownictwa medycznego”, która odbyła się w siedzibie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62. Głos w dyskusji zabrali również dr Mariola Mirowska z Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowa; prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej; dr hab. Łukasz Szarpak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; dr Jarosław Derejczyk, Wojewódzki Konsultant ds. Geriatrii; dr hab. Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; Jerzy Szafranowicz, dyrektor OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Senator Ryszard Majer podkreślił, że konferencja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na sytuację zwiększającej się grupy seniorów w środowisku lokalnym i wyzwania jakie stawiają zmiany demograficzne. – Przewiduje się, że w co pięć lat będzie przybywało około miliona osób wieku senioralnym, czyli około 200 tysięcy rocznie. To populacja zbliżona do wielkości Częstochowy. Te osoby będą wymagały coraz większej opieki medycznej i system musi się na to przygotować, aby jakość opieki nad osobami starszymi była jak najlepsza – mówił senator Majer.
Minister Marek Tombarkiewicz, odpowiedzialny za system opieki zdrowotnej, podkreślił iż jest to pierwsza konferencja w Polsce, która podnosi problem starzenia się społeczeństwa w kontekście usprawnienia pomocy medycznej dla osób w wieku senioralnym. – Jest najwyższa pora, aby zacząć przygotowywać system opieki zdrowotnej w obliczu zmian demograficznych. Jesteśmy w momencie zmian ustawy o ratownictwie medyczny i tworzenia nowej, jasno określonej ustawowo ścieżki kształcenia ratowników medyczny, tym samym dla programów kształcenia oraz rozwijaniu sprawnej sieci ratownictwa medycznego i rozwijania centrów urazowych dla dorosłych. W 2017 roku kraju powstaną dodatkowe trzy centa urazowe, w tym w Częstochowie przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Parkitce. Rząd oprócz decyzji powołania centrum urazowego wesprze finansowo jego powstanie. Na utworzenie centrum przeznaczono 10 miliomów złotych, z czego 85 procent to środki unijne w gestii Ministerstwa Zdrowia – mówił minister Tombarkiewicz. Jak podkreślił zakres zmian w ustawie o ratownictwie medycznym jest bardzo szeroki, obejmuje dwadzieścia punktów, które zmieniają dotychczasowe zapisy. – W kontekście konferencji to jasno wytyczona ścieżka kształcenia ratowników medycznych, czyli trzyletnie studia licencjackie, półroczna praktyka i egzamin państwowy. Zależy nam, aby zmianę tę wprowadzić już w 2017 roku, stąd najbliższe miesiące będą przeznaczone na tworzenie programu dla tych studiów. Chcę podkreślić, że ratownicy w nowym systemie ochrony zdrowia będą w szpitalach stanowić podstawę. Kolejnymi aspektami będzie usystematyzowanie form informacji o pacjentach, między innymi opracowanie „pudełek życia” czy „kart życia”, a docelowo stworzenie platformy z informacjami o pacjentach. Dzięki temu ratownicy będą mieli łatwy i pełny dostęp do wiedzy na temat chorego, zwłaszcza osoby starszej, z demencją czy po udarze, z którą kontakt jest utrudniony i niemożliwy – dodał minister Tombarkiewicz.
Uczestnicy panelu podjęli kilka tematów. Omówiono między innymi: sytuację rozwoju ratownictwa medycznego w Polsce wobec starzejącej się populacji, ocenę zdrowotną i socjologiczną pacjenta w wieku senioralnym trafiającego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; poziom przygotowania pogotowia ratunkowego do zachodzących zmian demograficznych – infrastruktura, kadra; przygotowanie kadr systemu ratownictwa medycznego do pracy z pacjentami w wieku podeszłym, pomoc społeczna wobec starzejącej się populacji.
W organizację konferencji włączyli się: Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów i Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Warto pokreślić, że senator Ryszard Majer, przewodniczący Senackiego Zespołu Ds. Ochrony Konsumentów oraz Częstochowskich Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości opracował i zainicjował w czerwcu 2016 roku projekt „Polska Przyjazna Osobom Starszym”. Jego celem jest zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa na sytuację zwiększającej się grupy seniorów w środowisku lokalnym i poprzez informację podejmowanie interwencji w zakresie ochrony praw osób starszych, a także poprawa jakości życia tej grupy społecznej. W szczególności budowa spójnych działań na rzecz osób starszych niezależnie od miejsca ich zamieszkania oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zwiększenia dostępu do informacji i rzecznictwa praw seniorów.

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *