PRACA IDZIE ZGODNIE Z PLANEM


29 kwietnia przedszkola, szkoły i placówki w woj. śląskim w pracują zgodnie z planem, z wyjątkiem tych szkół, w których dyrektor – w terminie do 30.09. 2018 r. – ustalił 29.04. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dyrektor miał takie prawo, pod warunkiem, że zasięgnął opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:
1)w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a)egzamin ósmoklasisty,
b)egzamin maturalny,
c)egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
2)w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
3)w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
Wymiar dni na rok szkolny wynosi :
1)szkół podstawowych – do 8 dni;
2)liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni;
3)branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego – do 6 dni.
W większości liceów ogólnokształcących i techników absolwenci otrzymali w piątek świadectwa ukończenia szkoły. Ponad 96 % rad pedagogicznych podjęło do 26 kwietnia uchwały w sprawie wyników klasyfikacji.
W 22 szkołach, korzystając ze zmian wprowadzonych przez Sejm ustawą z 25 kwietnia, o klasyfikacji 29 i 30 kwietnia rozstrzygają dyrektorzy. Jako datę wydania świadectw ukończenia szkoły przyjmuje się w tej sytuacji datę rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły o wynikach klasyfikacji i ukończeniu szkoły. W klasach maturalnych w woj. śląskim w liceach ogólnokształcących i technikach uczyło się ponad 33 tys. uczniów. Problem niepodjęcia uchwały przez radę pedagogiczną dotyczy 1840 uczniów. Jednak jak wynika z informacji otrzymanych od dyrektorów szkół, ci uczniowie również mogą być spokojni: dyrektorzy 21 szkół już podjęli dzisiaj rozstrzygnięcia w sprawie klasyfikacji, w jednym przypadku stanie się to jutro. Szkoły w woj. śląskim, jak wynika z informacji dyrektorów, są przygotowane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
Uchwał nie podjęły rady pedagogiczne w następujących szkołach:
Technikum nr 4 – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Tarnowskie Góry
Technikum nr 5 – Wieloprofilowy Zespół Szkół
Tarnowskie Góry
Technikum nr 6 – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
Tarnowskie Góry
Technikum nr 1 – Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
Tarnowskie Góry
Technikum nr 1 w ZSTI
Gliwice
XI Liceum Ogólnokształcące w ZSTI
Gliwice
Technikum nr 5 w CZKZiU nr 1
Gliwice
Technikum nr 6 w CZKZiU nr 1
Gliwice
V Liceum Ogólnokształcące
Gliwice
I Liceum Ogólnokształcące w ZSO
Zabrze
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO 5
Zabrze
III Liceum Ogólnokształcące w ZSO 11
Zabrze
Technikum nr 6
Zabrze
Technikum nr 2 w Technicznych Zakładach Naukowych
Dąbrowa Górnicza
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Jaworzno
Technikum nr 2 w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Jaworzno
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół nr 1
Jastrzębie-Zdrój
Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych
Rybnik
Centrum Kształcenia Ustawicznego Zawodowego
Żory
Zespół Szkół Technicznych
Rybnik
I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
Tychy
Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 6
Tychy

R

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code