Strajk zawieszony


26 kwietnia kolejne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w województwie śląskim podjęły pracę, choć w dalszym ciągu część strajkowała.

Piątek 26 kwietnia był ostatnim dniem, w którym rady pedagogiczne mogły podjąć uchwały w sprawie klasyfikacji uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. Dzień zakończenia zajęć dydaktycznych – w tym roku 26 kwietnia – to jednocześnie dzień, który przyjmuje się jako datę wydania świadectwa. Można spodziewać się, że w kilku przypadkach rady pedagogiczne nie podejmą dziś uchwał. To nie oznacza, że uczniowie nie zostaną sklasyfikowani.
26 kwietnia w Dzienniku Ustaw z 26.04. 2019r. poz. 761 została opublikowana Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe, dzięki której – jeżeli rada pedagogiczna do 26 kwietnia nie podejmie uchwały klasyfikacyjnej – o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzygnie dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzygnie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. Jako datę wydania świadectw ukończenia szkoły przyjmuje się w tej sytuacji datę rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów.
Wg informacji pozyskanych od dyrektorów szkół w woj. śląskim do godz. 16.00 ponad 93% rad podjęło uchwały.
W zdecydowanej większości szkół odbyły się dzisiaj uroczystości wręczenia świadectwa abiturientom.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *