Ekologiczne ciepło dla Zabrza


Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 31 stycznia 2020 roku podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowanie ważnej dla mieszkańców miasta inwestycji. Wsparty przez Fundusz projekt pozwoli mieszkańcom zabrzańskich dzielnic Rokitnica i Helenka korzystać z ekologicznego ciepła systemowego oraz doprowadzi do poprawy jakości powietrza.

 

Umowę zawarto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Dokumenty wraz ze stosowną uchwałą zostały podpisane przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezesa zarządu WFOŚiGW Tomasza Bednarka oraz prezesa zarządu ZPEC Lesława Złotorowicza.

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ wyniesie 14 300 000 zł, czyli ok. 35 proc. kosztów całkowitych.

– Dzięki temu zlikwidowane zostaną dwie stare osiedlowe nieefektywne kotłownie, a do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych prawie 3 tysiące gospodarstw domowych. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Dotacja dla ZPEC-u jest jedną z ośmiu inwestycji, które dofinansujemy z jednego z konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Na wszystkie te osiem projektów przeznaczyliśmy łącznie ponad 60 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Efektem dofinansowanych przez WFOŚiGW działań będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 64 102,84 GJ/rok, tj. o 68,43 proc. Równie istotnym skutkiem będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacunkowo o 1 572,58 Mg równoważnika CO2/rok, tj. o 22,64 proc. oraz emisji pyłów szacunkowo o 16,61Mg/rok, tj. o 98 proc..

Głównym celem planowanej na lata 2020–2023 inwestycji jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w dotychczas funkcjonujących kotłowniach osiedlowych. Ponadto, przeprowadzone prace umożliwią zasilenie kolejnych obiektów (ogrzewanych obecnie głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

– Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza. Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy termomodernizacji ok. 80 miejskich obiektów za kwotę blisko 100 mln złotych. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy ponad 14 tysięcy mikroinwestycji za kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana dziś umowa to kolejny krok po podjętych w dzielnicy Zandka działaniach zmierzających do zapewnienia Zabrzanom ekologicznego ciepła systemowego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Inwestycja planowana na lata 2020–2023 będzie polegać na budowie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. Wskutek inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

R

 

 

2 komentarzy dla “Ekologiczne ciepło dla Zabrza

 • Avatar
  Częstochowianka pisze:

  Gratulujemy Zabrzanom czystego powietrza kosztem zdrowia mieszkańców Częstochowy!!!!! Dlaczego instalacji do produkcji paliw alternatywnych RDF nie będzie w Zabrzu????? Wszystko by było na miejscu..,.. tyle tylko ze wtedy powietrze by po prostu śmierdziało jak ta śmierdząca czymś sprawa

  Odpowiedz
  • Gazeta Częstochowska
   Gazeta Częstochowska pisze:

   Trzeba pytać prezydenta Matyjaszczyka dlaczego instalację RDF ma być w Częstochowie. To będzie zależało od niego i radnych.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code