Zmarł Ireneusz Kozera


18 września 2021 roku w wieku 69 lat nagle zmarł Ireneusz Kozera, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej, były naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Częstochowy. Odszedł człowiek wielkiej kultury, twórca wielu ważnych dla miasta wydarzeń kulturalnych.

 

Zawsze z uśmiechem, życzliwością dla innych, z niespożytą energią do działania, pełen pomysłów. Jeszcze w piątek, jak zawsze witał gości w holu przed koncertem inaugurującym kolejny sezon Filharmonii Częstochowskiej, której poświęcił znaczną część swojego zawodowego życia.

Był rozpoznawalną postacią nie tylko dla melomanów, którzy odwiedzali gmach przy ul. Wilsona. Człowiek – instytucja oddany muzyce, muzykom i artystom różnych dziedzin sztuki, organizator i animator kultury, bardzo ceniony, lubiany i kompetentny jako szef częstochowskich instytucji kultury, a także pracownik samorządowy – długoletni naczelnik wydziału miejskiej kultury. Będzie go wszystkim bardzo brakowało.

Swoją działalność związaną z kulturą rozpoczął już podczas studiów. Po kilkuletniej pracy pedagogicznej w 1986 roku został dyrektorem Państwowej Filharmonii w Częstochowie.

Filharmonia prowadziła wówczas szeroką działalność edukacyjną, a także festiwalową, organizując Festiwal Skrzypcowy im. G. Bacewicz i Festiwal Chóralny „Ars Chori”, współorganizując Międzynarodowy Festiwal „Jeunesses Musicales” oraz inicjując powstanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Ireneusz Kozera współtworzył pierwszą Radę Artystyczno-Programową MFMS „Gaude Mater”, w której – z kilkuletnią przerwą – zasiadał do 2012  roku. Funkcję dyrektora Filharmonii sprawował do 1992 roku. W 1993 ukończył Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Był inicjatorem powstania i przez 12 lat prezesem Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w Częstochowie, którego celem była intensyfikacja i koncentracja działań twórczych różnych środowisk miasta. W szczytowym okresie działalności w Stowarzyszeniu działały zespoły kabaretowe, muzyczne, klub literacki „44”, organizowano liczne wystawy plastyczne, a klub Stowarzyszenia Środowisk Twórczych był miejscem spotkań częstochowskich artystów.

W 1995 roku pracował jako główny specjalista ds. promocji w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, a od 1996 był dyrektorem Akademickiego Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej, w którym wspólnie z działającym przy ACK chórem „Collegium Cantorum” organizowano Akademickie Spotkania Muzyczne. W „Klubie Politechnik” odbywały się też: premiery Teatru Tańca, Festiwal Teatrów Studenckich, Ogólnopolski Akademicki Turniej Tańca Towarzyskiego, spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

W 1996 Ireneusz Kozera zainicjował powstanie, zarejestrował i został Prezesem Zarządu Fundacji „Śpiew i Taniec Ludowy” z siedzibą w Koszęcinie, której podstawowym zadaniem było wspieranie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Ireneusz Kozera współpracował ściśle z dyrektorem Zespołu, prof. Stanisławem Hadyną oraz jego następcami, przy organizacji koncertów, m.in. w: Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, Sali Kongresowej, Bazylice Jasnogórskiej. Fundacja wspierała również organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i bliska” oraz inne działania związane z kultywowaniem tradycji i kultury ludowej.

W latach 1999-2010 był Naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy, a po reorganizacji Urzędu pełnił obowiązki, kolejno, Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji oraz Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu (2011). W okresie swojej pracy w administracji samorządowej doprowadził do reaktywacji zespołu jazzu tradycyjnego Five O’Clock Orchestra, który po 20 latach wznowił działalność koncertową, a w latach 2001 i 2002 został laureatem „Złotej Tarki” na festiwalu w Iławie. Na bazie sukcesów Zespołu od 2002 odbywa się w Częstochowie Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Hot Jazz Spring” oraz powstało Częstochowskie Stowarzyszenie Jazzowe, którego Ireneusz Kozera był honorowym członkiem.

Inspirował i wspierał wiele działań promujących młodych twórców (konkurs i wystawa „Nadzieje plastyczne Częstochowy”, Ogólnopolski Konkurs na obraz dla młodych malarzy im. Mariana Michalika, Turniej Jednego Wiersza, konkurs dla młodych jazzmanów „Swingujący Kruk”) oraz był w gronie inicjatorów powołania w Częstochowie Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Pośród przedsięwzięć powstałych z inicjatywy lub przy wsparciu Ireneusza Kozery wymienić można jeszcze: Częstochowskie Spotkania Gitarowe, Konkurs Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej, odbywające się corocznie od 1999 Święto Muzyki, Częstochowską Noc Kulturalną, Festiwal Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik.
Był laureatem Nagrody Specjalnej przyznanej w 2008 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w uznaniu „nieocenionych zasług dla kultury polskiej”, szczególnie w pracy na rzecz upowszechniania kultury muzycznej.

W 2014 roku Ireneusz Kozera został laureatem nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury – za całokształt osiągnięć w dziedzinie promocji i upowszechniania kultury.

W 2017 roku otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Złotą Honorową Odznakę za zasługi dla Województwa Śląskiego, a w 2020 roku otrzymał wyróżnienie Miasta Częstochowy PROMOTOR CZĘSTOCHOWY w kategorii kultury.

W latach 2011-2020 Ireneusz Kozera sprawował funkcję dyrektora Filharmonii, a we wrześniu 2020 powierzono mu stanowisko zastępcy dyrektora. W tym samym roku Ireneusz Kozera został laureatem nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.