Zło dobrem zwyciężaj – 36. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki


19 października minęła 36. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, obrońcy praw człowieka, patrona ‘Solidarności’. Jerzy Popiełuszko został bestialsko zamordowany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zajmującego się w Polsce Ludowej zwalczaniem Kościoła katolickiego. Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 r. zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem ‘Solidarności’.

19 października, w rocznicę śmierci ks. Popiełuszki, przeżywamy również Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Wielu z nich to jasnogórscy pielgrzymi – oprócz bł. ks. Jerzego Popiełuszki to np.: św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, bł. ks. Józef Stanek ps. „Rudy”, kard. Stefan Wyszyński czy ks. Roman Kotlarz.

*

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy koło Suchowoli. Rodzice Jerzego: Marianna i Władysław prowadzili gospodarstwo rolne. Od 1961 roku uczęszczał do liceum w Suchowoli. Od najmłodszych lat był ministrantem. W czasie balu maturalnego oznajmił, że zostaje księdzem. Po maturze, w 1965 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Na początku drugiego roku studiów wcielono go do wojska, a w latach 1966-1968 odbył zasadniczą służbę wojskową w jednostce dla klerków, która mieściła się w Bartoszycach. Po powrocie z wojska Popiełuszko ciężko zachorował, od tej pory do końca swoich dni borykał się z problemami zdrowotnymi. 28 maja 1972 r. przyjął święcenia z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego, i został kapłanem. Ksiądz Jerzy pracował w kilku parafiach, między innymi p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie. W pracy duszpasterskiej upodobał sobie pracę z dziećmi i młodzieżą. Kłopoty ze zdrowiem były coraz silniejsze. W styczniu 1979 r. ksiądz Jerzy zasłabł, kiedy odprawiał Mszę świętą. Kilka tygodni spędził w szpitalu, lecz później nie wrócił już do zwyczajnej pracy wikariusza. Później pracował w Duszpasterstwie Akademickim Św. Anny, prowadził zajęcia dla studentów medycyny. Ostatnim miejscem, w którym pracował ksiądz Jerzy, była parafia p.w. św. Stanisława Kostki, prowadził duszpasterstwo średniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy.

Kapelan Ludzi Pracy:

W niedzielę 31 sierpnia 1980 r. delegacja strajkujących hutników prosi Kardynała Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty. Mszę odprawił tam w końcu ks. Popiełuszko. Duchowa przyjaźń między hutnikami a księdzem Jerzym, która się wywiązała, miała bardzo istotne znaczenie. Co niedzielę o godzinie 10.00 odprawiał dla nich Mszę św. Spotykał się z nimi w każdym miesiącu. Zorganizował nawet szkołę dla robotników. Prowadził katechezę, lecz także przez cykle wykładów pomagał im zdobywać wiedzę z różnych dziedzin: historii Polski i literatury, społecznej nauki Kościoła, prawa, ekonomii, a nawet technik negocjacyjnych.

Ksiądz Jerzy uczestniczył we wszystkich wydarzeniach, które były radosne bądź smutne dla hutników. Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Popiełuszko organizował wiele działań charytatywnych. Wspomagał ludzi skrzywdzonych i prześladowanych. Brał udział w procesach ludzi, którzy byli oskarżeni za przeciwstawianie się prawom stanu wojennego. Zorganizował rozdzielenie darów, które były przywiezione z zagranicy. We wrześniu 1983 roku odbyła się pielgrzymka robotników Huty „Warszawa” na Jasną Górę, zorganizowana właśnie przez księdza Jerzego. W następnym roku zaczęli pielgrzymować już robotnicy z różnych części kraju. Pomysł księdza Popiełuszki przeistoczył się w coroczną Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, zawsze w trzecią niedzielę września.

Ks. Jerzy Popiełuszko w jasnogórskich kronikach:

Jasnogórskie kroniki wiele razy wspominają o ks. Jerzym Popiełuszce. Pod datą 30 września 1984 znajdujemy wpis informujący, że Pielgrzymka Świata Pracy, gromadząca na podjasnogórskim placu 30 tysięcy osób, była jednocześnie ostatnią pielgrzymką ks. Jerzego Popiełuszki na Jasną Górę. Pod datą 19 października znajdujemy takie oto słowa: „Zabójstwo wielkiego czciciela Matki Bożej Jasnogórskiej ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas swej ostatniej pielgrzymki na Jasną Górę, wyrażając nadzieję, że ogólnopolska pielgrzymka robotników w przyszłym roku będzie bardziej udana, powiedział: ‘A jeśli się dotąd ta pielgrzymka nie udała tak, jak pragniemy, to sygnał, że ktoś dla tej sprawy musi się naprawdę poświęcić’. Na kilka chwil przed uprowadzeniem ks. Jerzy modlił się publicznie w kościele w Bydgoszczy: ‘Matko Boża Jasnogórska, módl się za nami, abyśmy wolni byli od żądzy odwetu i przemocy!’”.

30 października jasnogórski kronikarz o. Jerzy Tomziński zapisał: „Od chwili podania wiadomości o porwaniu ks. Jerzego Popiełuszki wierni miasta Częstochowy oraz pielgrzymi nieustannie modlili się na Jasnej Górze. Ofiarowany był za niego codziennie różaniec, a także Apel Jasnogórski. O godzinie 18.30 Przeor Jasnej Góry o. Rufin Abramek wraz z ojcami klasztoru odprawił koncelebrowaną Mszę św. przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej. Celebrans przypomniał, że przed miesiącem, tj. 30 września 1984 r., ks. Jerzy Popiełuszko był na Jasnej Górze i przed tymże Obrazem Matki Narodu modlił się w intencji świata pracy w Polsce. W wygłoszonej homilii przeor ukazał postać ks. Popiełuszki jako symbol i człowieka oddanego służbie bliźnim, aż po ofiarę z własnego życia. Zaledwie odśpiewano ‘Święty Boże’ i skończono Mszę św., środki masowego przekazu podały wiadomość o znalezieniu ciała śp. ks. Jerzego Popiełuszki. Przedostatnie, październikowe nabożeństwo różańcowe w Kaplicy Matki Bożej zakończyło się ogromnym szlochem zgromadzonych i głośnym wołaniem o sprawiedliwość oraz pomoc, by zło zostało zwyciężone”.

W dniu 3 listopada dziesięciu paulinów na czele z przeorem Jasnej Góry o. Rufinem Abramkiem udało się na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki. Dwa dni później, 5 listopada przed Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Bogarodzicy generał paulinów o. Józef Płatek odprawił Mszę św. w imieniu całej wspólnoty jasnogórskiej za duszę ks. Jerzego Popiełuszki.

*

Pomnik Jerzego Popiełuszki u stóp Jasnej Góry, u skraju Alei NMP w Częstochowie 

Pomnik Jerzego Popiełuszki stoi obok ulicy, która nosi imię księdza. Autorem dzieła jest częstochowski rzeźbiarz Jerzy Kędziora. Twórcą odlewu jest Mariusz Wasilewski z Krakowa. Pomnik ma wysokość 2,6 m. Odlew z brązy waży około 600 kg.

*

Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki działające przy parafii św. Stanisława Kostki stworzyło stronę internetową, na której można zobaczyć kilkadziesiąt filmów ze wspomnieniami świadków życia kapłana. Są wśród nich wypowiedzi Andrzeja Gwiazdy, Seweryna Jaworskiego, czy zwykłych hutników tworzących w 1984 roku ochronę swojego kapelana.

oprac. BPJG

fot.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.