Trybunał Konstytucyjny: przesłanka eugeniczna do aborcji niezgodna z Konstytucją


22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przesłanka eugeniczna do aborcji zapisana w Ustawie z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenie wydane zostało w symbolicznym dniu, kiedy w całym kraju wspominamy św. Jana Pawła II, wielkiego przeciwnika aborcji.

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia dziękuje sędziom Trybunału Konstytucyjnego za to historyczne orzeczenie oraz jednocześnie apeluje do Prezydenta, Rządu i Parlamentarzystów o inicjatywę ustawodawczą, mającą na celu realne zwiększenie pomocy dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Poniżej treść oświadczenia.

 

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
stwierdzającym niezgodność przesłanki eugenicznej do aborcji z ustawą zasadniczą

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z uznaniem i wdzięcznością przyjęło wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, przyzwalających na uśmiercanie nienarodzonych
dzieci, u których podejrzewa się chorobę czy niepełnosprawność.
Dziękując sędziom Trybunału Konstytucyjnego za to historyczne orzeczenie, apelujemy jednocześnie do Prezydenta, Rządu i Parlamentarzystów o inicjatywę ustawodawczą, mającą na celu realne zwiększenie pomocy dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w styczniu i lutym br. przez CBOS wynika, że 92,1 proc. Polaków popiera zwiększenie pomocy finansowej dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością z budżetu państwa.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka postuluje zwiększenie wsparcia dla takich rodzin, poprzez podniesienie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego o co najmniej 2 tys. zł miesięcznie, co znacząco ułatwi ponoszenie kosztów życia, leczenia i rehabilitacji. Niezbędne jest również umożliwienie opiekunom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne możliwości wypracowywania dochodów w oparciu np. o umowy cywilnoprawne.
Jako organizacja charytatywna, świadcząca m.in. pomoc materialną na rzecz rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawności, deklarujemy gotowość do konsultacji i współpracy.

Za zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
Wojciech Zięba, prezes zarządu
Magdalena Guziak‐Nowak, sekretarz zarządu

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.